مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,083

دانلود:

306

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استخراج مرفین از ادرار انسان به کمک روشهای مایع - مایع و فاز جامد و مقایسه آنها توسط دانسیتومتر اسکنر لیزری

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 27

چکیده

 سابقه و هدف: کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) روش مناسبی برای آنالیز مواد مخدر در آزمایشگاههایی است که به سهولت به تجهیزات دستگاهی پیشرفته دسترسی ندارند. برای بررسی کمی صفحات TLC تکنیکهای آزمایشگاهی متعددی بکار گرفته می شود که در این میان دانسیتومتر اسکنر لیزری (Slit-scanning densitometre) بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارآیی سیستم استخراج فاز جامد (SPE), با یک سیستم استخراج فاز مایع - مایع (LLE) در استخراج مرفین از ادرار انسان, شناسایی توسط TLC و اندازه گیری کمی آن به کمک دانسیتومتر اسکنر لیزری می باشد.مواد و روشها: برای این منظور ده نمونه ادرار از معتادین به مشتقات اوپیوئیدی جمع آوری گردید و سپس هر نمونه به چهار بخش تقسیم شد: دو بخش به منظور بررسی توسط استخراج فاز جامد و دو بخش توسط استخراج مایع - مایع (کلروفرم, 2 - پروپانول شیکر و سانتریفوژ) تفکیک شد و روی یک قسمت از هر دو روش عمل هیدرولیز انجام شد. حاصل استخراج هر چهار بخش پس از جداسازی و آشکارسازی توسط TLC, به کمک دستگاه TLC-Scanner به صورت کمی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج آماری نشان داد که هر دو روش در نمونه های هیدرولیز شده و هیدرولیز نشده به خوبی کارا هستند و سطح زیر منحنی مربوط به نمونه های هیدرولیز شده بیشتر از نمونه های هیدرولیز نشده بود.نتیجه گیری و توصیه ها: در هر دو روش, نتایج حالت هیدرولیز شده بهتر بود. همچنین بازیافت روشهای SPE و LLE به ترتیب 94 و 80 درصد بود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تقوی، سیدعباس، ناظری، سیدعلی، سبزواری، امید، فکری، منیر، و افشار، مهشید. (1382). استخراج مرفین از ادرار انسان به کمک روشهای مایع - مایع و فاز جامد و مقایسه آنها توسط دانسیتومتر اسکنر لیزری. پژوهش در پزشکی، 27(1)، 23-27. SID. https://sid.ir/paper/41951/fa

  Vancouver: کپی

  تقوی سیدعباس، ناظری سیدعلی، سبزواری امید، فکری منیر، افشار مهشید. استخراج مرفین از ادرار انسان به کمک روشهای مایع - مایع و فاز جامد و مقایسه آنها توسط دانسیتومتر اسکنر لیزری. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(1):23-27. Available from: https://sid.ir/paper/41951/fa

  IEEE: کپی

  سیدعباس تقوی، سیدعلی ناظری، امید سبزواری، منیر فکری، و مهشید افشار، “استخراج مرفین از ادرار انسان به کمک روشهای مایع - مایع و فاز جامد و مقایسه آنها توسط دانسیتومتر اسکنر لیزری،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 1، pp. 23–27، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41951/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی