جدیدترین 

خدمات تخصصی مرکز

تخفیف 40%

از 24 اسفند تا 15 فروردین

1401/12/24

40 درصد تخفیف نوروزی ویژه ثبت نام کارگاه ها و بهره مندی از محتواهای آموزشی

جشنواره نوروزی

اطلاعات بیشتر

تصویر، متن

چندرسانه ای

 

تبلیغات هوشمند

معرفی برند و دستاوردهای تخصصی در پربازدید ترین صفحات

اطلاعات بیشتر

گزارش های تحلیلی

استخراج گزارش های تحلیل داده و علم سنجی

ترجمه و ویرایش

ترجمه و ویراستاری متون علمی - تخصصی

خدمات تخصصی 

مرکز اطلاعات علمی

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
end note
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
google form
strs
sid1