جدیدترین 

خدمات تخصصی مرکز

تخفیف 25%

ویژه سال تحصیلی جدید

1401/07/01

ثبت نام کارگاه ها و بهره‌مندی از محتوای آموزشی با تخفیف ویژه

به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

اطلاعات بیشتر

0%

تخفیف

1400/03/05

تبلیغات هوشمند

معرفی برند و دستاوردهای تخصصی در پربازدید ترین صفحات

اطلاعات بیشتر

گزارش های تحلیلی

استخراج گزارش های تحلیل داده و علم سنجی

ترجمه و ویرایش

ترجمه و ویراستاری متون علمی - تخصصی

خدمات تخصصی 

مرکز اطلاعات علمی

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
سازمان بازرسی
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب