مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فوگت آنت ب.

نشریه: 

تاریخ علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  113-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  543
 • دانلود: 

  352
کلیدواژه: 
چکیده: 

ادوارد استوارت کندی که دوستانش او را «تد» می خواندند، در چهارم ماه مه 2009 (14 اردیبهشت 1388) در دویلزتاون (ایالت پنسیلوانیا) دیده بر جهان بست. کندی برجسته ترین پژوهشگر نجوم ریاضی دوره اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم بود. او روش های تحلیل علمی را که اتو نویگه باوئر برای نجوم بابلی عرضه کرده بود، برای آثار نجومی عربی و فارسی به کار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 543

دانلود 352 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دوست قرین فاطمه

نشریه: 

تاریخ علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

تثلیث زاویه به همراه تربیع دایره و تضعیف مکعب از مسایل کهن ریاضی است که ریاضی دانان بسیاری در باره آنها اظهارنظر کرده اند. محاسبه وتر ثلث یک زاویه با استفاده از یک معادله جبری از جمله روش هایی است که برای حل مساله تثلیث زاویه عرضه شده است. غیاث الدین جمشید کاشانی (د. 832 ق) در رساله الوتر و الجیب خود با به کارگیری این روش جیب زاویه یک درجه را با داشتن جیب زاویه سه درجه محاسبه کرد. پس از او دیگر ریاضی دانان مانند قاضی زاده رومی (د. حدود 840 ق) رساله هایی بر مبنای این رساله کاشانی تالیف کردند. میرزا ابوتراب نطنزی (د. 1262 ق) ریاضی دان عصر قاجار نیز، در اثرش به نام رساله در معرفت وتر ثلث قوس معلومة الوتر به این مساله پرداخته است. روش او اساسا هندسی است و از لحاظ ریاضی با روش جبری جمشید کاشانی هم ارز است. در این مقاله با ذکر پیشینه ای از مساله تثلیث، این رساله بررسی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 51 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

BROUTIAN GRIGOR

نشریه: 

TARIKH-E ELM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13287
 • دانلود: 

  6475
چکیده: 

Here is an attempt to present the ideas concerning the Medieval Persian and Arabic calendars as offered in the works of the 7th century A.D. Armenian scientist Anania Shirakatsi. The calendars of Christian Persians and Arabs, as explained in Anania’s work, are of the Julian type, with 365.25 days per year. By Persian and Arabic Calendars, he means variants of the Julian calendar used by groups of Christians living in the Persian and Arabic lands. These calendars had a structure very different from what is generally known as Arabic or Islamic and the traditional Persian calendar.

آمار یکساله:  

بازدید 13287

دانلود 6475 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DOOSTGHARIN FATEMEH

نشریه: 

TARIKH-E ELM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16890
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Trisection of an angle is one of the famous problems in the history of mathematics. The impossibility of trisecting an angle with a straightedge and compasses was known. Therefore finding an accurate approximation of irrational quantity of the Sine of degree- which was important for setting up sine tables in Zijes, and also for astronomical calculations- is very difficult. So, many scientists devoted their attempts to find a solution to this problem. Mirza Abu Torab Natanzi, a scholar of the Qajarid era, in a Persian treatise entitled Dar ma‘rifat-i watar-i thulth-i qaws-i ma‘lumat al-watar (on the knowledge of the chord of one-third of an arc with a known chord), presented a geometrical method for trisecting an angle which turns out to be mathematically equivalent to the algebraic method of Jamshid Kashani (al-Kashi) for finding the Sine of one degree. Surveying different approximate methods of trisecting an angle in ancient Greek and Islamic periods, this paper presents a critical edition and a commentary of Mirza Abu Torab’s treatise.

آمار یکساله:  

بازدید 16890

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ISAHAYA YOICHI

نشریه: 

TARIKH-E ELM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  19-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32418
 • دانلود: 

  14124
چکیده: 

This article sheds light upon a “Chinese” calendar described in the Zij-i Ilkhani. In previous studies, some characteristics of the calendar were ascribed to the “Uighurs” However, I will show that it was not originally associated with the Uighur. This “Chinese” calendar was brought to Iran by the Chinese Taoist Fu Mengchi who accompanied his ruler Hulegu. Fu Mengchi informed Nasir al-Din Tusi of the Chinese calendrical system, which Tusi described in his Zij-i Ilkhani. Soon afterward, the calendar was included in the zij of Muhyi al-Din Maghribi, because it was only used among the Mongol ruling class and their Buddhist servants, who were called Uighur. Muhyi al-Din labeled the “Chinese” calendar the “Chinese-Uighur” calendar, and this title was repeated in subsequent zijes. Therefore, modern scholars have regarded the calendar as a product of the Uighurs. However, the title “Uighur” attached to the calendar in later zijes does not reflect the characteristics of the calendar, but rather the circumstances in which it was utilized.

آمار یکساله:  

بازدید 32418

دانلود 14124 استناد 0 مرجع 315
نشریه: 

تاریخ علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

در متن های دامپزشکی دوره اسلامی بارها به نام قیصر در زمره بیماری های دامی بر می خوریم که به ویژه در اسب به خوبی توصیف شده است. اشاره به انقباضات عضلانی، بیرون زدگی پلک سوم، اختلال در بلع و علایم دیگر از موارد مهم مورد اشاره در متن های مذکور هستند که این احتمال مترادف بودن واژه قیصر با کزاز دامی و به ویژه اسبی را قوت می بخشد. در این مقاله به بررسی دو مفهوم کزاز و مترادف های قیصر از دو دیدگاه ریشه شناسی و مفهوم شناسی تاریخی و همچنین بررسی علمی آسیب شناختی بیماری قیصر پرداخته ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گمینی امیرمحمد

نشریه: 

تاریخ علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  39-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

قطب الدین شیرازی از منجمان صاحب نظریه در حوزه مدل های غیر بطلمیوسی است. بعد از آن که مدل سیاره ای قطب الدین برای سیارات خارجی، با مطالعاتی در دو کتاب نهایة الإدراک فی درایة الأفلاک و التحفة الشاهیة معرفی شد، مورخان علم متوجه شدند که این مدل در واقع از آن منجم دیگر مکتب مراغه، مؤیدالدین عرضی، است. بنا بر این، مدل سیاره ای قطب الدین برای سیارات خارجی تا به امروز ناشناخته مانده بود. مدل سیاره ای قطب الدین برای سیارات خارجی، در کتاب اختیارات مظفری با وضوح بیشتری عرضه شده، که در این مقاله معرفی می شود. البته این مدل بر خلاف دیگر مدل های غیربطلمیوسی مکتب مراغه، دارای اشکالات رصدی است، چرا که در این مدل، مرکز تدویر در فاصله نسبتا زیادی از مرکز تدویر بطلمیوس در نظر گرفته می شود و در نتیجه فاصله مشاهدات رصدی و مقادیر محاسبه شده قابل چشم پوشی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 38 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

تاریخ علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  55-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

عبدالرحمان صوفی منجم شناخته شده ای است که آثاری در زمینه نجوم، ریاضیات و کیمیا دارد. اهمیت کتاب صورالکواکب اش سبب شده است که به دیگر آثار او کمتر پرداخته شود. چهار رساله در اسطرلاب به صوفی منسوب است که یکی از آنها به فارسی است. از میان این چهار رساله انتساب سه رساله عربی به او قطعی است. در این مقاله ضمن ویرایش متن رساله فارسی، مطالب آن با معادل هایش در رساله های عربی مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اعلم هوشنگ

نشریه: 

تاریخ علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  103-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1312
 • دانلود: 

  281
کلیدواژه: 
چکیده: 

تمام آنچه در باب این مولف شعیا بن فریغون می دانیم، این است که شاگرد ابوزید احمد بن سهل بلخی، دانشمند و جغرافی دان ایرانی در گذشته به سال 322 ق / 934 م، بوده است، که در نتیجه رونقش در نیمه نخست سده چهارم هجری بوده است، و این که او جوامع العلوم را برای امیر ابوعلی احمد بن محمد بن مظفر، حاکم جوزجان تالیف کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1312

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0