مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,311

دانلود:

279

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جوامع العلوم اثر ابن فریغون

نویسندگان

اعلم هوشنگ

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 112

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تمام آنچه در باب این مولف شعیا بن فریغون می دانیم، این است که شاگرد ابوزید احمد بن سهل بلخی، دانشمند و جغرافی دان ایرانی در گذشته به سال 322 ق / 934 م، بوده است، که در نتیجه رونقش در نیمه نخست سده چهارم هجری بوده است، و این که او جوامع العلوم را برای امیر ابوعلی احمد بن محمد بن مظفر، حاکم جوزجان تالیف کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی