مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رساله فارسی اسطرلاب منسوب به عبدالرحمان صوفی

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 102

چکیده

عبدالرحمان صوفی منجم شناخته شده ای است که آثاری در زمینه نجوم, ریاضیات و کیمیا دارد. اهمیت کتاب صورالکواکب اش سبب شده است که به دیگر آثار او کمتر پرداخته شود. چهار رساله در اسطرلاب به صوفی منسوب است که یکی از آنها به فارسی است. از میان این چهار رساله انتساب سه رساله عربی به او قطعی است. در این مقاله ضمن ویرایش متن رساله فارسی, مطالب آن با معادل هایش در رساله های عربی مقایسه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی