مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ علم | سال:1388 | دوره:7 | شماره:8 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:29

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رساله میرزا ابوتراب نطنزی در تثلیث زاویه

نویسنده

دوست قرین فاطمه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 29

چکیده

تثلیث زاویه به همراه تربیع دایره و تضعیف مکعب از مسایل کهن ریاضی است که ریاضی دانان بسیاری در باره آنها اظهارنظر کرده اند. محاسبه وتر ثلث یک زاویه با استفاده از یک معادله جبری از جمله روش هایی است که برای حل مساله تثلیث زاویه عرضه شده است. غیاث الدین جمشید کاشانی (د. 832 ق) در رساله الوتر و الجیب خود با به کارگیری این روش جیب زاویه یک درجه را با داشتن جیب زاویه سه درجه محاسبه کرد. پس از او دیگر ریاضی دانان مانند قاضی زاده رومی (د. حدود 840 ق) رساله هایی بر مبنای این رساله کاشانی تالیف کردند. میرزا ابوتراب نطنزی (د. 1262 ق) ریاضی دان عصر قاجار نیز, در اثرش به نام رساله در معرفت وتر ثلث قوس معلومة الوتر به این مساله پرداخته است. روش او اساسا هندسی است و از لحاظ ریاضی با روش جبری جمشید کاشانی هم ارز است. در این مقاله با ذکر پیشینه ای از مساله تثلیث, این رساله بررسی خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID