مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

722

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی سطح ایمنی سرخک در افراد 25-5 ساله قبل و بعد از عملیات واکسیناسیون سرخک و سرخجه در شهرستانهای بافت و کهنوج سال 1382

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 36

چکیده

 بیماری سرخک یک بیماری ویروسی حاد و مسری است که با حالت سرماخوردگی, ورم ملتحمه, انانتم اختصاصی و بصورت ماکولوپاپولو مشخص می گردد و در جهان سالیانه 45 میلیون نفر را مبتلا و 1.1 میلیون نفر را به کام مرگ می کشاند. در کشور ایران با توجه به انجام واکسیناسیون در گروه سنی 9 و 15 ماهه میزان بروز سرخک قبل از بسیج واکسیناسیون سرخک و سرخجه در گروه سنی بالا به شدت روبه افزایش بوده است. این پژوهش به منظور بررسی سطح ایمنی سرخک در افراد 5 تا 25 سال قبل و بعد از بسیج ملی واکسیناسیون سرخک و سرخجه سال 1382 در شهرستانهای بافت (سردسیر) و کهنوج (گرمسیر) استان کرمان انجام شده است. در این مطالعه در دو مرحله چهار هفته قبل و چهارهفته بعد از واکسیناسیون سرخک و سرخجه تعداد 1089 نمونه خون تهیه گردید که در مرحله اول تعداد 552 نمونه و در مرحله دوم 537 و اطلاعات دموگرافیک نظیر سن, جنس, محل سکونت, سابقه واکسیناسیون جمع آوری گردید. و با استفاده از کیت E.nzygnost- Anti Mesleas virus IgG قبل از اجرای بسیج ملی واکسیناسیون سرخک و سرخجه (M.M.R Mass campaingn) 42.6 درصد و در بعد از اجرای برنامه 100 درصد بوده است و از نظر سنی میزان ایمنی در قبل از اجرای برنامه در گروه سنی 5-9 سال 46 درصد در گروه سنی 10-14 سال 47 درصد و در گروه سنی 15 تا 19 سال 41.2 درصد در گروه سنی 20 تا 25 سال %34 بوده است و میزان پاسخ سرولوژیک در شهرستان بافت 54.5 درصد و در شهرستان کهنوج 31.5 درصد و از نظر محل سکونت در منطقه شهری میزان پاسخ سرولوژیک 47 درصد و در منطقه 33 درصد و از نظر جنس نیز 46 درصد از افراد مذکر از 35 درصد از افراد مونث پاسخ سرولوژیک مثبت داشته اند و میزان دریافت واکسن M.M.R در برنامه بسیج واکسیناسیون سرخک و سرخجه 100 درصد بوده است که این مطالعه نشان داد اجرای برنامه M.M.R تغییر چشمگیری در افزایش سطح ایمنی گروه مورد مطالعه داشته است به نحویکه 100 درصد افراد مورد مطالعه دارای آنتی بادی بر علیه سرخک گردیده اند (P=<0.005) همچنین این مطالعه نشان داد که میزان ایمنی قبل از اجرای برنامه با افزایش سن رابطه معکوس داشته است و تفاوت در میزان ایمنی در شهرستان گرمسیری (کهنوج) و سردسیر (بافت)(P=<0.005)  ناشی از اختلاف در پوشش واکسن های سال های قبل و شرایط ایمنی و جمعیتی متفاوت و توسعه سیستم شبکه بهداشتی و درمانی میباشد به نحوی که در بعد از اجرای برنامه 100 درصد پاسخ سرولوژیک مثبت داشته اند این مطالعه نشان داد که بسیج واکسیناسیون سرخک و سرخجه در استان کرمان کاملا موثر بوده و ایمنی را به حد مطلوب رسانیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  افلاطونیان، م.، و سلطانی نژاد، م.، و محمودی، ا.، و خالویی، ع.، و عرب زاده، م. (1385). بررسی سطح ایمنی سرخک در افراد 25-5 ساله قبل و بعد از عملیات واکسیناسیون سرخک و سرخجه در شهرستانهای بافت و کهنوج سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), 36-36. https://sid.ir/paper/453988/fa

  Vancouver: کپی

  افلاطونیان محمدرضا، سلطانی نژاد مجید، محمودی اسفندیار، خالویی علی، عرب زاده منصور. بررسی سطح ایمنی سرخک در افراد 25-5 ساله قبل و بعد از عملیات واکسیناسیون سرخک و سرخجه در شهرستانهای بافت و کهنوج سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1385 [cited 2023January30];13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)):36-36. Available from: https://sid.ir/paper/453988/fa

  IEEE: کپی

  افلاطونیان، م.، سلطانی نژاد، م.، محمودی، ا.، خالویی، ع.، عرب زاده، م.، 1385. بررسی سطح ایمنی سرخک در افراد 25-5 ساله قبل و بعد از عملیات واکسیناسیون سرخک و سرخجه در شهرستانهای بافت و کهنوج سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), pp.36-36. Available: https://sid.ir/paper/453988/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID