مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم) | سال:1382 | دوره:6 | شماره:2 | صفحه شروع:45 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

934

دانلود:

104

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع عفونت با ویروس هپاتیت C، هپاتیت B و HIV در بیماران هموفیل

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 53

چکیده

 بیماران هموفیلی به دلیل دریافت مداوم فرآورده های خونی در مواجهه با خطر بالای ابتلا به انواع هپاتیت بخصوص عفونت با ویروس هپاتیت (HCV) C هستند. در حال حاضر به دلیل در دسترس نبودن واکسن موثری برای پیشگیری از هپاتیت C, ابتلا به این بیماری به دنبال تزریق خون و فرآورده های خونی به عنوان یک مشکل همچنان باقی مانده است. در این مطالعه ما بر آن شدیم که شیوع عفونت با HCV و عوامل خطرساز آن را به همراه شیوع عفونت با HBV و HIV در گروهی از بیماران هموفیلی در ایران بررسی کنیم. در یک مطالعه مقطعی, کلیه بیماران هموفیلی که در طول سال 1379 به «کانون هموفیلی ایران» مراجعه نمودند مورد مطالعه قرار گرفتند. آنتی بادی علیه ویروس هیاتیت (anti-HCV Ab) C در سرم خون بیماران ابتدا به روش الایزا نسل دوم بررسی شد و سپس با استفاده از روش RIBA نسل دوم تایید گردید. مارکرهای HBs Ag,HBs Ab  و HIV Ab نیز در سرم خون بیماران بررسی شد. در مجموع 176 بیمار هموفیل وارد مطالعه شدند. در 106 بیمار (%60.2) anti-HCV Ab مثبت بود. ارتباط معنی داری بین مثبت شدن anti-HCV Ab با جنس, سن, وضعیت تاهل, نوع و شدت اختلال خونریزی دهنده, نوع و تعداد فاکتورهای انعقادی مصرفی و سابقه خانوادگی هپاتیت در بیماران وجود نداشت. همچنین بین مثبت شدن anti-HCV Ab با مثبت شدن HBs Ag نیز در بیماران رابطه ای یافت نشد. اما شیوع anti-HCV Ab در بیماران HBs Ab مثبت به طور معنی داری از بیماران HBs Ab منفی بیشتر بود (P=0.038). چهار نفر از بیماران HIV Ab مثبت بودند که هر 4 بیمار آنها از نظر anti-HCV Ab هم مثبت شدند. در مطالعه ما شیوع بالایی از نظر مثبت شدن anti-HCV Ab در بیماران هموفیلی بدست آمد. از آنجائیکه در حال حاضر راهکارهای موثری شامل غربالگری اهداکنندگان خون و بخصوص ویروس زدایی نموند خون و فرآورده های تزریقی و اخیرا استفاده از روشهای نوترکیبی در تهیه فرآورده ها, به منظور پیشگیری از انتقال عفونتهای ویروسی از طریق انتقال خون و فرآورده های خونی در بسیاری از نقاط دنیا اجرا می شود, یقینا استفاده از راهکارهای فوق می تواند در کاهش شیوع ابتلا بیماران هموفیلی به بیماریهای خطرناک ویروسی از جمله هپاتیت و ایدز موثر باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID