مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله جامعه شناسی ایران | سال:1383 | دوره:5 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

HAZERI A.M. | SALEH-AHADI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11085
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The Islamic Revolution of Iran embraced victory in 1979 in circumstances where sovereignty was divided among different groups who could take the society in their power. The Imperial Army was just one of those groups, which had the opportunity to rule in such time of turmoil. The present article seeks to explain reasons of the army"s declaration of impartiality. Such an explanation requires a survey on the Pahlavi"s structure of oppression. This article takes such a declaration as an index of weakness, the Shah"s structure of oppression was experiencing. The article further investigates the relationship of such a weakness with mutiny within the army, fleeing from barracks by military personnel, and solidarity declaration of the army corps with the late Imam (may God bless his soul), among other developments occurring within the disintegrating army. Based on findings of this research the main reasons of weakness of structure of oppression of the regime were: 1. The command structure was centralized and dependent on the ruler. This would cause inertness in the Shah"s presence and disintegration in his absence. The disintegration was further intensified by the revolutionaries and had weakened the structure of oppression. 2. The role change of the Imperial Army from custodian of the (internal) national security to an agent of international politics, acting as a regional gendarmerie-which was a function of the US-Iran relationship-which resulted in the army"s inability to dominate the internal turmoil and control the Revolution. Key Words: Theories of revolutions of the Iranian political system, Oppression Structure, Imperial Army"s Role, Group Composition and Command Structure of the Iranian Army.

آمار یکساله:  

بازدید 11085

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHOJAEIZAND A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13503
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

This article attempts at a comparative study of religion in the contexts of the Iranian and French Revolutions. A quick survey of the background and formation processes of the French Revolution of 1789 and its consequences indicates that the Catholic Church and the Christian belief as major ingredients of the ruling system contributed to the maintenance of the status quo and thus were disregarded by the revolutionaries and later came under their assault. In other words, Christianity did not only lack a role in the revolutionary mobilization of France, but also it assumed some antimobilizing positions in the radicalization period of the Revolution. The same issue took quite different form and substance in the Iranian Revolution of 1979, where religion through taking ideological position, undertook the leadership and organized the revolutionary mobilization. This recorded a new experience in a chain of revolutions. The comparative survey ofthe Iranian and French Revolutions shows that the respective differences, aside from influencing structures, are due to two factors. First, Islamic and Christian teachings are distinct. The second factor must be sought in the historical performance and synchronic sociopolitical positions of custodians of these two religions Key Words: The French Revolution, The Iranian Revolution, Revolutionary Situation, Revolutionary Mobilization, Mass Mobilization, Mobilization Ideology, Mobilization Leadership, Mobilization Organization, Abnormality.

آمار یکساله:  

بازدید 13503

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FONZI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  172
 • صفحه پایان: 

  190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8002
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The legitimacy of political systems is measured by degree of homogeneity between beliefs and values of the populace, on the one hand, and the theoretical basis upon which the political ruling strata justify their dominance, on the other, Any factor affecting social beliefs and values may also affect legitimacy of political systems by exposing them to new challenges. On such basis, this article seeks to investigate quantitative and qualitative population changes in the years following the Islamic Revolution, changes such as growth of literate, higher education graduates, and urban sections of the population, The article also tries to survey impact exerted by such population changes on religious beliefs of the society, considering these beliefs as the most important basis for the legitimacy of the political system. It tries to answer the questions: What impact population changes has exerted on religion"s status in Iran. What implications are likely to be brought about by an assumed change of religion"s status on a religion-based state?

آمار یکساله:  

بازدید 8002

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

JAVADI N. | VASHEGHANI FARAHANI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  166
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6578
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The purpose of this article is to examine the outcomes and impacts of the nihilism advocated by post-structuralism and neo-liberalism on the development of social theory in the final decades of the twentieth century. The cultural atmosphere surrounding the issue implies that the reconstruction of social theory is irregular and useless. Elaborating on the various factors which can explain the principles and areas of this anti-theory, the present article argues that the serious need for reconstructing a social theory requires shifting from clear-cut extra- specialist perspectives (which is the legacy of positivist tradition) to collectivism and theoretical universalism (holism).

آمار یکساله:  

بازدید 6578

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KBORRAMSHAD M.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  86
 • صفحه پایان: 

  123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12936
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

What impact and reflection the Islamic Revolution of Iran has had on the theories of revolution? This is the question the present article seeks to answer. After a glance over the theories of revolution at the time when the Islamic Revolution was underway, a glance which is carried out based on two important works: Jack Goldstone (1980) and Stan Tylor (1984) the writer follows the impact of the Islamic Revolution in two areas which are the third generation of theories of revolution, and, more importantly, the formation of the fourth generation of theories of revolution, whose departure point and origin of formation is Islamic Revolution. These four approaches derived from the Islamic Revolution are: 1. Cultural Approaches (with many thinkers). 2. The Third World social revolution approach of John Foran. 3. The Spiritual Approach of Michele Foucault. 4. Metaphysical or Gnostic Approach of Leyli Eshghi. These four approaches are described and explained relatively in detail in the text of the article. Thus, this article, in addition to introduction and conclusion, consists of two main sections with the headings of theories of revolution prior to the Islamic Revolution of Iran, which is comprised of the classical and modern literature and theories, and theories of revolution after the Islamic Revolution of Iran, which, in turn, consists of two sub-categories of revision applied by some theorists of the third generation in their theories, and the birth of the fourth generation of modern theories ofrevolution. It is in this final section that the four approaches of Cultural, Third Word, Spiritual, and Gnostic are discussed in detail. Key Words: Islamic Revolution of Iran, Theories of Revolution, Cultural Approach, Third Word Approach, Spiritual Approach, Metaphysical or Gnostic Approach.

آمار یکساله:  

بازدید 12936

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  100
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  36
 • بازدید: 

  965
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی و نیز محور اصلی تئوری های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است. نتایج بسیاری از مطالعات اخیر در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی این متغیر در نزد اقشار مختلف اجتماع است. این دسته از مطالعات عوامل اقتصادی ـ اجتماعی متفاوتی نظیر افزایش شدید سطح تحصیلات و فزونی دانش آموختگان سطوح عالی تحصیلی، افزایش دسترسی و مصرف رسانه ها و خصوصا حضور رسانه های جدید نظیر اینترنت به عرصه ارتباطات کشور، افزایش شدید جمعیت و بزرگ شدن سریع شهرهای کشور و … را دلایل و عوامل کلان این وضعیت شمرده اند. با این حال،‌ کمتر مطالعه ای به بررسی تاثیر متغیر "جنس" و اثر انتزاعی آن بر اعتماد پرداخته است. این مطالعه با عطف توجه به اهمیت حضور زنان در عرصه اجتماع و حتی عامل محوری قلمداد کردن نقش زنان در توسعه کشور به تبعیت از شومپیتر درصدد آن است که ضمن شناسایی ابعاد و سطوح اعتماد متقابل به عنوان یکی از مباحث اصلی در موضوع اعتماد اجتماعی و بررسی عوامل مؤثر بر آن، تاثیر عامل جنسیت در آن را با سایر متغیرهای مورد نظر مقایسه و بررسی کند. مطالعه در سطح شهرهای بیست و هشت استان کشور و با حجم نمونه 8206 نفر و در سال 1381 انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 965

دانلود 184 استناد 36 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  15
 • بازدید: 

  1820
 • دانلود: 

  468
چکیده: 

در دهه های اخیر،‌ در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی های زنان شده است. افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت زنان منتهی می گردد. تنها راه حل این مساله تعریف هویت اجتماعی زنان توسط خود آن ها است. در پژوهش حاضر عواملی که زنان را به تامل در هویت های سنتی،‌ مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و باز تعریف هویت اجتماعی قادر می سازد در دو سطح فردی و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی بوده است.نتایج این پیمایش نشان می دهد که از میان کل عوامل مورد مطالعه تحصیلات بیشترین تاثیر را در باز تعریف هویت اجتماعی زنان داشته،‌ پس از آن ارزش ها و نگرش ها،‌ سبک زندگی و هویت نقشی مسلط به ترتیب تاثیر بیشتری در بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته اند. به علاوه موقعیت ساختاری در مقایسه با هویت شخصی تاثیر بیشتری بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته است. از میان دو عامل اشتغال و تحصیلات،‌ تحصیلات که زنان را به منابع فرهنگی هویت سازی مجهز می کند بیشتر از اشتغال که تامین کننده استقلال و منابع مادی هویت سازی است بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان و مقاومت آن ها در برابر باورهای کلیشه ای مبتنی بر جنسیت تاثیر داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1820

دانلود 468 استناد 15 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  178
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  338
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی سال های اخیر، میزان قابل ملاحظه ای از اندیشه ها و آرای اجتماعی، در زمینه مسایل و محدودیت های اشتغال زنان، به رشته تحریر درآمده است. از طرف دیگر، اولویت جامعه برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده کارآفرینی را به موضوع مورد توجه محافل علمی تبدیل کرده است. در این مقاله کوشش شده از تلفیق این دو قلمرو موضوعی برای تبیین نازل بودن سطح کارآفرینی زنان شاغل ایرانی استفاده شود. نگارندگان این نوشتار ضمن به رسمیت شناختن تفاوت های طبیعی زنان و مردان بر این باورند که نابرابری های جنسیتی موجود در جامعه ایران، که بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد، از قابلیت کارآفرینی زنان می کاهد. در این زمینه به نقش خانواده، نظام تعلیم و تربیت، باورهای کلیشه ای، ناهماهنگی انتظارات نقشی و مناسبات حاکم بر سازمان کار اشاره می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 338 استناد 10 مرجع 5
نویسنده: 

معیدفر سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  179
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

این مقاله درصدد است با توجه به داده های آماری یکی از طرح های ملی ابتدا وضعیت فعالیت، تحصیل، فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در روستاهای ایران را توضیح داده و سپس با ارجاع به نظریه های فمینیستی تحلیلی از نابرابری و یا تمایز جنسی در روستاهای کشور ارایه نماید. نتایج این تحقیق عمدتا فرض های مبتنی بر نظام های اقتدارگرایانه پدرسالار و نظام تولید و تقسیم کار اجتماعی مبتنی بر جنسیت و ارزش ها و نگرش های معطوف به جنسیت را تقویت می کند. البته، تفاوت دو جنس از نظر فعالیت های هنری و ورزشی از همان سال های اولیه کودکی تا حدودی فرض مبتنی بر خلقت متفاوت زن و مرد در برخی تمایلات را نیز تأیید می کند. دختران و پسران به خاطر برخی از ویژگی های زیستی ـ روانی که تا حدودی مستقل از روندهای فرهنگی ـ اجتماعی است علایق متفاوتی دارند. هر چند این تفاوت ها در دوران بعدی زندگی مورد تاکید بیشتر قرار می گیرند و شدت می یابند. همچنین، براساس داده های این تحقیق مشخص شده است که به خاطر نیاز بیشتر به حضور زنان در جامعه و گسترش نظام های تعلیم و تربیت جدید و روند مدرن شدن در روستاها در نگرش سنتی روستاییان مبنی بر تقلیل نقش زنان به خانه داری و نگهداری بچه تغییراتی آغاز شده و رو به گسترش است.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 80 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  3
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

دورکیم امیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  177
کلیدواژه: 
چکیده: 

امیل دورکیم بنیانگذار جامعه شناسی و یکی از مهم ترین مراجع مطالعه جامعه شناسی دینی ست. مشهورترین و مورد استنادترین نظریه دورکیم در این حوزه تمایز میان امر قدسی (sacre) و امر دنیوی (profane) به عنوان فصل مشترک همه ادیان است. اما در این حوزه آنچه کمتر شناخته شده است، تعریف دین نه تنها به منزله یک نظام اعتقادی بلکه به یک منبع حرکت زای اجتماعی و آرمان پردازی جمعی ست، منبعی که از پویایی درونی جوامع انسانی تغذیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 177 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  25
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

موضوع این مقاله تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناختی از فرایند شکل گیری شهروندی در ایران همراه با سازو کارهای شکل دهنده شهروندی است. همچنین شکل بندی اجتماعی این پدیده مدرن در ایران پس از انقلاب 57 نیز از حیث " نوع اجتماعی، محتوای اجتماعی، شکل اجتماعی و قلمرو اجتماعی" شهروندی در ابعاد " مدنی، سیاسی و اجتماعی" آن مدنظر قرار گرفته است. چهارچوب نظری مقاله نظریه اجتماعی شهروندی و روش آن جامعه شناسی تاریخی است و در آن به طرح سه پرسش از ماهیت فرایندهای موثر بر شکل گیری شهروندی و ساز و کارهای تاثیرگذار آن و ساختارهای شکل بندی شهروندی و نیز سه فرضیه مرتبط با آن پرداخته شده است.این فرضیه ها ناظر به اثرگذاری گفتمان قوانین موضوعه و قانون اساسی، جهت گیری های برنامه های توسعه و همچنین شکل گیری تقاضاهای سیاسی ـ اجتماعی مدرن است.

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 200 استناد 25 مرجع 5
نویسنده: 

عبدالهی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  99
تعامل: 
 • استنادات: 

  15
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسایل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقای کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ارتقای آن در ایران است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی و نوین تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. در بخش روش شناسی نیز ضمن اشاره به تعریف مفاهیم، نحوه مقیاس سازی ها و شیوه سنجش روایی و پایانی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و تکنیک های گردآوری و تحلیل داده ها معرفی شده است. در بخش توصیف و تحلیل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محیط های اثباتی و هنجاری محل زندگی زنان در استان ها و شهرستان های کشور در سطح کلان، وضعیت خاص اجتماعی شدن زنان در محیط های قومی و خانوادگی در سطح میانی، و نیز ورودی های حاصل از فرایند اجتماعی شدن زنان از لحاظ موقعیت و نقش در جامعه، احساس از محیط هنجاری، پنداشت از اعیان فرهنگی و اجتماعی، ارزش ها و نگرش ها،‌ هویت اجتماعی، میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی های نظام شخصیتی از جمله آمادگی آنان برای عمل تشریح گردیده است. علاوه بر توصیف کم و کیف مشارکت مدنی زنان رابطه آن با هر یک از عوامل فوق الذکر در سطوح کلان، میانی و خرد تحلیل و سهم هر یک از عوامل اصلی در تبیین و پیش بینی تغییرات آن در سطح ایران تعیین گردیده است. در پایان بر اساس یافته های علمی،‌ پیشنهادهایی در قالب چند راهبرد اساسی به منظور ارتقای کم و کیف مشارکت مدنی شهروندان ایران به ویژه زنان ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 160 استناد 15 مرجع 14

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID