مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,215

دانلود:

1,456

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 178

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طی سال های اخیر، میزان قابل ملاحظه ای از اندیشه ها و آرای اجتماعی، در زمینه مسایل و محدودیت های اشتغال زنان، به رشته تحریر درآمده است. از طرف دیگر، اولویت جامعه برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده کارآفرینی را به موضوع مورد توجه محافل علمی تبدیل کرده است. در این مقاله کوشش شده از تلفیق این دو قلمرو موضوعی برای تبیین نازل بودن سطح کارآفرینی زنان شاغل ایرانی استفاده شود. نگارندگان این نوشتار ضمن به رسمیت شناختن تفاوت های طبیعی زنان و مردان بر این باورند که نابرابری های جنسیتی موجود در جامعه ایران، که بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد، از قابلیت کارآفرینی زنان می کاهد. در این زمینه به نقش خانواده، نظام تعلیم و تربیت، باورهای کلیشه ای، ناهماهنگی انتظارات نقشی و مناسبات حاکم بر سازمان کار اشاره می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

جواهری، فاطمه، و قضاتی، سرور. (1383). موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران. مجله جامعه شناسی ایران، 5(2)، 161-178. SID. https://sid.ir/paper/425714/fa

Vancouver: کپی

جواهری فاطمه، قضاتی سرور. موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1383؛5(2):161-178. Available from: https://sid.ir/paper/425714/fa

IEEE: کپی

فاطمه جواهری، و سرور قضاتی، “موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 5، no. 2، pp. 161–178، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/425714/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی