مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,252

دانلود:

886

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910

نویسندگان

عبدالهی محمد

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 158

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مرتن در سال 1910 در آمریکا متولد شد. پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت. او در زمینه بینش ها، روش ها و حوزه های جامعه شناسی، به ویژه جامعه شناسی علم و مسایل و انحرافات اجتماعی، صاحب آثار عدیده ای است. مرتن بیشتر به جامعه شناسی نظم، دیدگاه کارکردگرایی ساختاری و روش تحلیل کارکردی علاقه مند بوده است. او با بازنگری اصول و قواعد فونکسیونالیسم کلاسیک سعی در تلفیق مبانی نظری و تجربی در قالب نظریه حد متوسط، معرفی نمونه هایی از این نوع نظریه در نزد کسانی چون دورکیم و وبر، تلاش در ارایه نظریه های حد متوسط در حوزه جامعه شناسی علم و انحرافات اجتماعی و پیوند جامعه شناسی با مسائل روز، نقش عمده ای در توسعة جامعه شناسی ایفا کرده است. مرتن پس از سال ها پژوهش، آموزش و مدیریت در حوزه جامعه شناسی و دریافت دکترای افتخاری از 20 دانشگاه و مرکز علمی معتبر در جهان در سال 2003 در 93 سالگی در گذشت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبدالهی، محمد. (1381). یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910. مجله جامعه شناسی ایران، 4(2 (ویژه نامه آسیب های اجتماعی در ایران))، 131-158. SID. https://sid.ir/paper/67461/fa

  Vancouver: کپی

  عبدالهی محمد. یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1381؛4(2 (ویژه نامه آسیب های اجتماعی در ایران)):131-158. Available from: https://sid.ir/paper/67461/fa

  IEEE: کپی

  محمد عبدالهی، “یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 4، no. 2 (ویژه نامه آسیب های اجتماعی در ایران)، pp. 131–158، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67461/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی