نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

زمینه: ضربه یکی از شایع ترین علل مراجعه به بخش فوریت ها و علت عمده مرگ و میر در چهار دهه اول زندگی است. هدف: مطالعه به منظور تعیین انواع آسیب های مصدومین سوانح جاده ای بستری و فوت شده در بیمارستان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی از طریق تکمیل پرسش نامه، معاینه و پی گیری درمان کلیه مصدومین سوانح جاده ای بستری در بیمارستان شهید رجایی قزوین از تیر ماه 1376 لغایت خرداد 1377 انجام شد.یافته ها: 11.3 درصد کل مراجعات به بخش فوریت ها به دلیل سوانح رانندگی و حدود نیمی از آنها مربوط به سوانح رانندگی خارج شهری بود که 53 درصد جمعیت اخیر بستری شده بودند. بیشتر مصدومین مربوط به آزاد راه تهران - قزوین و آسیب های وارده در مصدومین بستری عبارت بود از صدمه های مغزی 49%، صدمه های نسج نرم48% ، شکستگی ها47%  ، آسیب های شکمی 12% و آسیب قفسه سینه13% ، مرگ و میر مصدومین بستری 11% و به طور کلی مرگ و میر سوانح رانندگی جاده ای بیش از 23% بود که بیشترین علت آن صدمه های مغزی بود.نتیجه گیری: زیادی سوانح و مرگ و میر می تواند ناشی از کمبود ایمنی جاده ای در مسیرهای منتهی به قزوین باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 159 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1399
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

زمینه: تحلیل هزینه منفعت یکی از شاخص های مهم ارزیابی خدمات بهداشتی - درمانی است.هدف: این مطالعه به منظور ارایه یک الگوی کمی برای تعیین هزینه منفعت بیمه های سازمان بیمه خدمات درمانی استان فارس انجام شد.مواد و روش ها: فعالیت سازمان بیمه خدمات درمانی استان فارس به تفکیک انواع بیمه ها در خصوص ارایه مراقبت های سرپایی و بستری در سال 1379 در هفت بخش مجزا ترسیم شد. اطلاعات مربوط به فراوانی مراجعه بیمه شدگان، عملکرد سازمان در خصوص پرداخت هزینه ها، میزان درآمد و تعیین سرانه بار مراجعه افراد تحت پوشش ثبت و با محاسبه شاخص های اقتصادی به ویژه تحلیل هزینه منفعت در رابطه با سود (زیان) سازمان بیمه گر نتیجه گیری شد.یافته ها: تحلیل هزینه منفعت این بیمه ها نشان داد که این شاخص در بیمه های کارمندی، حمایتی و سایر اقشار تقریبا برابر و معادل 0.8 و در بیمه خویش فرما معادل 0.6 بود. حاصل این شاخص برای بیمه روستایی معادل 9.3 و برای کل سازمان 2.6 به دست آمد.نتیجه گیری: ایجاد تحول بنیادی در بازدهی اقتصادی بیمه های کارمندی، سایر اقشار، حمایتی و خویش فرما و افزایش شاخص هزینه منفعت به رقم بالاتر از یک، ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1399

دانلود 402 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2052
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

زمینه: لخته وریدهای عمقی، بیماری شایع همراه با عوارض جدی است که در اکثر اوقات به شکل فوریت پزشکی تظاهر می کند و تشخیص زودرس و درمان قاطع آن امری لازم است.هدف: مطالعه به منظور مقایسه نتایج ونوگرافی با ماده حاجب و سونوگرافی داپلر رنگی در تشخیص لخته وریدهای عمقی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای در سال 1376 بر روی 45 بیمار مشکوک به لخته وریدهای عمقی اندام تحتانی انجام شد. وریدهای اندام تحتانی بیماران ابتدا به وسیله سونوگرافی داپلررنگی و سپس با ونوگرافی با ماده حاجب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این دو روش پس از بررسی آماری با آزمون مجذور کای و تعیین حساسیت و ویژگی، با یکدیگر مقایسه شدند.یافته ها: حساسیت سونوگرافی داپلررنگی در تشخیص لخته ورید فمورال و پوپلتیه آل با ونوگرافی قابل مقایسه بود (حساسیت و ویژگی 100%)، ولی در لخته وریدهای عمقی ساق پا حساسیت ونوگرافی از سونوگرافی داپلر رنگی بسیار بیشتر بود (100% در مقابل 23%)، یافته دیگر توان بالای تشخیصی سونوگرافی داپلر رنگی در موارد تقلید کننده علائم ترومبوفلبیت عمقی نظیر پارگی کیست بیکر و هماتوم عضلات ساق پا بود که همه آنها از لخته وریدهای عمقی با سونوگرافی قابل تشخیص بودند، ولی هیچ یک از موارد فوق با ونوگرافی قابل تشخیص نبودند.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان سونوگرافی داپلر رنگی را به عنوان قدم اول تشخیص و نیز جانشین مناسبی برای ونوگرلفی در بررسی بیماران مشکوک به لخته وریدهای عمقی اندام تحتانی در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 2052

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  88-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  130
کلیدواژه: 
چکیده: 

سل ریوی بیش از 80 درصد موارد جدید بیماری سل را تشکیل می دهد و نوع خارج ریوی از سه راه مجاورت با سطوح مخاطی آلوده، مجاورت آناتومیک اندام ها و لنفوهماتوژن ایجاد می شود. شیوع آن در اندام های مختلف متفاوت و بیشتر مربوط به گرفتاری غدد لنفاوی است.در این مقاله دو مورد نادر درگیری خارج ریوی با تاکید بر روند رسیدن به تشخیص معرفی می شوند. مورد اول دختر 14 ساله ای است که به دلیل سیر یک ماهه تب و درد شکم در ابتدا تحت درمان تیفویید قرار می گیرد، ولی پس از درمان دچار عوارضی مثل آرتریت و آسیت می شود و به دلیل منفی بودن باکتریولوژی مایع آسیب بیوپسی صفاق می شود. مورد دوم آقای 40 ساله ای است که به دلیل سابقه 6 ساله گرفتگی صدا، سرفه و هموپتیزی مراجعه کرده است. علاوه بر اسمیر مثبت خلط، در لارنگوسکپی ضایعات تومورال داشته و بیوپسی این ضایعات احتمال سل را مطرح کرده است.بررسی این دو مورد نشان داد بهترین روش تشخیص پریتونیت سلی بیوپسی صفاق است و در مورد سل حنجره اسمیر خلط اغلب از نظر باسیل اسید فاست مثبت است، ولی برای اثبات تشخیص بهتر است بیوپسی نیز انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  12-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

زمینه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس، شایع ترین بیماری تخریب کننده میلین با زمینه خود ایمنی در بدن است.هدف: مطالعه به منظور معرفی روش اندازه گیری نسبت نئوپترین ادراری به کراتینین برای تعقیب فعالیت ایمنی سلولی در بیماران به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی که در سال های 1378 و 79 انجام شد، شاخص UNCR در نمونه های ادراری گروهی از بیماران مبتلا به ام- اس مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران و افراد داوطلب سالم با استفاده از دستگاه HPLC و ستون 3.9x300mm))  NOVapak C18 با سرعت جریان حلال 0.8 میلی لیتر در دقیقه و دمای 25 درجه سانتی گراد مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت. داده ها با آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: مقدار متوسط UNCR آروماتیک در گروه سالم 337.6±47.2 میکرومول در لیتر و در گروه بیمار 1273.1±201.64 میکرومول در لیتر بود. مقدار متوسط UNCR تام در گروه سالم 484.64±60.2 میکرومول در لیتر و در گروه بیمار 800.3±250.1 میکرومول در لیتر بود. نسبتUNCR تام به UNCR آروماتیک در گروه سالم 0.664 و در گروه بیمار 0.73 به دست آمد.نتیجه گیری: افزایش چشمگیر UNCR آروماتیک در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد نشان دهنده فعالیت بالای ایمنی سلولی در این بیماران حتی در شرایط دریافت دارو است.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1137
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

زمینه: مشاهده مرکز استخوان سازی اپی فیز انتهای تحتانی استخوان ران جنین به وسیله سونوگرافی می تواند برای تخمین سن بارداری به کار رود.هدف: مطالعه به منظور ارزیابی مشاهده مرکز استخوان سازی انتهای تحتانی استخوان ران جنین به وسیله سونوگرافی در سنین 29 تا 40 هفته بارداری انجام شد.مواد و روش ها: تعداد 395 خانم حائز شرایط مراجعه کننده به بخش های سونوگرافی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال های 1377 و 1378 سونوگرافی شدند و مرکز استخوان سازی اپی فیز انتهای تحتانی استخوان ران جنین آنها جستجو شد.یافته ها: میانگین سن بارداری که مرکز فوق مشاهده شد 34.1±3.5 هفته بود. بین سن بارداری و درصد مشاهده مرکز استخوان سازی اپی فیز انتهای تحتانی استخوان ران جنین رابطه معنی داری به دست آمد (P<0.001). در تمام جنین ها مرکز استخوان سازی فوق از هفته 36 به بعد و در 58.8 در صد موارد در هفته 29 بارداری با سونوگرافی قابل مشاهده بود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه زمان ظهور مرکز استخوان سازی اپی فیز انتهای تحتانی استخوان ران جنین در مقایسه با سایر مطالعه ها زودتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1137

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  3-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  551
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

زمینه: هسته PGI در بصل النخاع شکمی - میانی (RVM ) قرار گرفته است. یکی از ورودی های عمده به هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس (PGI) از ماده خاکستری دور قناتی (PAG) منشا می گیرد و فرمالین به عنوان یک محرک شیمیایی تولید درد را در دو فاز حاد و مزمن به دنبال دارد.هدف: مطالعه به منظور ارزیابی اثر تزریق مرفین در ماده خاکستری دور قناتی بر روی نورون های هسته مشبک پاراژیگانتولاریس پاسخ دهنده به فرمالین انجام شد.مواد و روش ها: در آزمایش ها از موش های سفید صحرایی نر نژاد NMRI استفاده شد. فرمالین 2.5 درصد به عنوان محرک شیمیایی دردزا و مرفین سولفات به عنوان ماده القا کننده بی دردی به کار رفت. این تحقیق به روش ثبت تک واحدی انجام شد.یافته ها: با تزریق میکرونی مرفین در PAG مشاهده شد که نورون های مهاری از مهار خارج شده و به حالت اولیه شلیک خود به خودی برگشتند. تزریق مرفین در نورون های تحریکی باعث کاهش شلیک تا رسیدن به حدود فعالیت پایه شد. اما تزریق مرفین در پاسخ نورون های خنثی هیچ تغییری را القا نکرد.نتیجه گیری:مرفین باعث رفع مهار ار نورون های مهاری می شود و این تاثیر احتمالا به اینترنورون های گابائرژیک مهاری با منشا PAG مربوط می شود. اما اثر مرفین در کاهش شلیک نورون های تحریکی تا حد پایه به طور مستقیم صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 551

دانلود 83 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  22-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

زمینه: یکی از پاسخ های غیر اختصاصی تولید شده بر ضد انواع مایکوباکتریوم، محصولات مسیر وابسته به متابولیسم ال - آرژینین یعنی نیتریک اکساید است که در کنترل عفونت مایکوباکتریال در موش نقش مهمی دارد.هدف: مطالعه به منظور بررسی تاثیر ب ث ژ زنده و کشته شده و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کشته شده سویه H37Rv در تولید نیتریک اکساید و تفاوت آنها در تحریک تولید این ماده به وسیله سلول ها انجام شد.مواد و روش ها: در این تحقیق از موش ماده BALB/c 6 تا 8 هفته ای استفاده شد که در گروه های مختلف ده تایی قبل از انجام آزمایش ها با  H37Rv کشته شده، ب ث ژ زنده و ب ث ژ کشته شده به طور جداگانه واکسینه شدند و یک گروه نیز بدون واکسیناسیون به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. پس از طی مدت زمان لازم برای ایمن شدن، سلول های زنده صفاقی موش ها به صورتin vitro  با H37Rv کشته، ب ث ژ زنده و کشته، به تنهایی و یا همراه با اینترفرون گاما و مهار کننده های سنتز نیترک اکساید (  AGوNGMA ) مجاور شدند و میزان تولید نیتریک اکساید در آنها پس از 24 ساعت به روش گریس در طول موج 540 نانومتر با الایزا اندازه گیری شد.یافته ها: گروه های از قبل واکسینه شده نسبت به گروه های واکسینه نشده، توانایی بیشتری در تولید نیتریک اکساید داشتند و در بین گروه های از قبل واکسینه شده، گروهی که با H37Rv کشته شده واکسینه شده بود، نسبت به گروه شاهد میزان نیتریک اکساید بیشتری تولید کرده بود (p<.0.05).نتیجه گیری: به کارگیری شاخص های آنتی ژن برانگیزنده سیستم ایمنی غیر اختصاصی در مایکو باکتریوم توبرکلوزیس کشته شده می تواند در طراحی واکسن های جدید مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  62-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  837
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

زمینه: استفاده از نسبت قلبی - سینه ای در عکس قفسه صدری برای تخمین عملکرد انقباضی بطن چپ، با توجه به دسترسی آسان و هزینه پایین پرتونگاری قفسه سینه نسبت به اکوکاردیوگرافی، هنوز رایج است.هدف: مطالعه به منظور تعیین کارآیی نسبت قلبی - سینه ای جهت تخمین کسر جهشی بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانیی قلب انجام شد.مواد و روش ها: این بررسی تحلیلی از مهر 1378 به مدت یک سال بر روی 96 بیمار مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیماران بوعلی قزوین انجام شد. نسبت قلبی سینه ای از عکس قفسه صدری و کسر جهشی از اکوکاردیوگرافی بیماران استخراج شد. به منظور مقایسه حساسیت و ویژگی عکس سینه و با توجه به هدف مطالعه، علل سه گانه ایسکمیک، هیپرتانسیوودیلاته، وارد مطالعه شدند و موارد دریچه ای، قلب ریوی، حمله حاد قلبی و آریتمی های پایدار از مطالعه حذف شدند.یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت قلبی - سینه ای و کسر جهشی در کل بیماران برابر -0.32 برای علل ایسکمیک-0.12 ، هیپرتانسیو-0.44  و دیلاته -0.49 بود. حساسیت و ویژگی نسبت قلبی - سینه ای در مقادیر 0.5، 0.55، 0.6 برای تشخیص کسر جهشی کمتر از 40% محاسبه شد.نتیجه گیری: جهت تشخیص صحیح، شروع درمان و تعیین پیش آگهی در دربیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، اندازه گیری کسر جهشی توسط اکوکاردیو گرافی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 837

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  1301
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 1301 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  83-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1806
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

زمینه: کلستئاتوما حدود 36 درصد پاتولوژی های بیماران مبتلا به اتوماستوئید مزمن را تشکیل می دهد و انتخاب روش جراحی مناسب برای ریشه کن کردن آن ضروری به نظر می رسد.هدف: مطالعه به منظور ارزیابی نتایج روش های مختلف جراحی کلستئاتوم گوش انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه موارد از آذر ماه 1377 به مدت 18 ماه بر روی 34 بیمار مراجعه کننده به مرکز پزشکی امام خمینی تبریز انجام شد. تشخیص کلستئاتوم گوش با علایم بالینی، معاینه فیزیکی و تصویرنگاری شولر و تاون فبل از عمل گذاشته شد. هنگام عمل فقط در 80 درصد بیماران کلستئاتوم به درجه های متفاوت دیده شد.یافته ها: تمام بیماران نشانه های ترشح بدبوی گوش و کاهش شنوایی هدایتی را داشتند. شایع ترین یافته کلینیکی بیماری (14مورد) پولیپ گوش همراه با کلستئاتوم بود. روش عمل پیشنهادی در 79.4 درصد canal wall down تمپانوماستوییدکتومی بود که با توجه به یافته های حین عمل در 64.7 درصد بیماران انجام شد. در حالی که در 5.8 درصد موارد canal wall up تمپانوستوییدکتومی پیشنهاد شده بود اما در 20.5 درصد موارد این روش انجام شد.نتیجه گیری: در واقع فقط حین عمل جراحی می توان وسعت گرفتاری با کلستئاتوما را به طور قطع تشخیص داد و بر اساس آن روش جراحی مطلوب را انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1806

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHEYBI N.A. | SEMNANIAN S. | FATH ELAHI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  3-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21294
 • دانلود: 

  13999
چکیده: 

Background: Nucleus reticular is paragigantocellularis (PGi) has a very effective role in the supraspinal pain modulation. PGi as a rostroventromedial medulla (RVM) structure receives a major input from periaqueductal gray matter (PAG).Formalin as a peripheral noxious stimulus has biphasic nociception and behavioral manifestations.Objective: To assess morphine injection in the priaqueductal gray matter(PAG) on the neuronal responsiveness of nucleus reticular is paragigantocellularis (PGi) to formalin. Methods: The experimental subjects were male NMRI rats. Diluted formalin (2.5%) as a chemical noxious stimulus and morphine as an analgesic drug were used. Using single unit recording (an extracelluar recording electrophysiological method) the research was done. Findings: Findings indicate that the responses of the PGi inhibitory neurons evo1redby formalin were disinherited by morphine microinjection in the PAG. In the excitatory neurons, morphine decreased the firing rate to the baseline activity.Conclusion: PGi inhibitory neurons are affected by the PAG's GABAergic interneuron's. Morphine blocks GABA released from these interneuron's and resul1sto off- cell disinheriting.On- cell suppressions are probably related to morphine effects directly.

آمار یکساله:  

بازدید 21294

دانلود 13999 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  12-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44708
 • دانلود: 

  15774
چکیده: 

Background: Multiple Sclerosis as the most common cause of demyelization disorders has a basis of autoimmunity.Objective: To describe a procedure to determine total and aromatic UNCR and their ratio as a marker of cell mediated immunity in MS patients and controlled groups. Methods: In this project UNCR was determined and compared in MS patients who referred to the neurology department of Shariati's Hospital and normal subjects. Using HPLC and Novapak C18 (3.9x300mm) column at 25 degrees centigrade.Findings: Mean of aromatic UNCR were 337.6±47.2 and 1273.1±201.64 micromole/mol, mean of total UNCR were 484.64±60.2 and 1800.3±250.1 micromole/mol and the ratio of aromatic/total UNCR were 0.664 and 0.73 in normal subjects and MS patients respectively. Conclusion: Prominent elevation of aromatic UNCR in MS patients in comparison with normal subjects is the sign of high activity of cell- mediated immunity in this group even though with treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 44708

دانلود 15774 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  18-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

زمینه: شقاق مقعد یک بریدگی در قسمت تحتانی کانال مقعدی و به طور معمول در خط وسط خلفی است که با درد و خون ریزی همراه است. در موارد مزمن، جراحی به روش اسفنکترتومی داخلی طرفی توصیه می شود.هدف: این مطالعه به منظور مقایسه اثر توکسین بوتولینوم و اسفنکترتومی در درمان شقاق مزمن مقعد انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه آینده نگر در سال 1380 بر روی 40 خانم مبتلا به شقاق مزمن خلفی مقعد که به درمانگاه شهید رجایی و یا مطب مراجعه کرده بودند انجام شد.بیماران با آگاهی کامل روش درمان را انتخاب نمودند و به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند. گروه اول با تزریق 25 واحد توکسین بوتولینوم درمان شدند و گروه دوم تحت عمل جراحی اسفنکترتومی قرار گرفتند. بیماران بعد از درمان به مدت دو ماه پی گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری فیشر بود.یافته ها: در گروه درمان شده با بوتولینوم 13 بیمار بهبودی داشتند و عارضه ای نیز دیده نشد. در گروه جراحی شده 19 بیمار بهبود یافتند، دو بیمار دچار اکیموز پرینه و یک بیمار نیز دچار عدم کنترل دفع گاز شد.نتیجه گیری: با توجه به کم هزینه بودن، عدم نیاز به بستری و نداشتن عارضه، توکسین بوتولینوم را می توان به عنوان یک روش جایگزین در درمان شقاق مزمن مقعد مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHAIE A. | ZAVARAN HOSSEINI A. | MOAZENI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  22-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9211
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: Protective immune response induced by viable BCG has been suggested by several investigators. Both killed BCG and Mycobacterium tuberculosis are able to induce response. Nitric oxide (NO) is one of the non- specific responses produced against these agents.Objective: To survey the effect of alive, killed BCG and also killed Mycobacterium tuberculosis (H37Rv strain) on NO Production.Methods: 6-8- week-old female BALB/c mice were used. Three groups were vaccinated with viable, killed BCG and killed Mtb, respectively. One group received PBS as a control. After 5-8 weeks of vaccination, peritoneal cells of aU groups were collected in usual manner and plated out in 96-weUplates. Cells were treated with killed H37Rv, killed BCG and viable BCG alone or with r/FNy and NO inhibitors (aminoguanidine and NGMA). Supernatant of each well was collected after 24h. NO level was estimated by Griess method by EL/SA reader at 540nm absorbance.Findings: Results indicated that NO induction level in vaccinated groups were higher than control (P≤0.05). Among vaccinated groups, those vaccinated with Mtb produced more NO than the others. Conclusion: Killed Mtb was more potent than the others and should be considered in any planning of new vaccine in term of NO release.

آمار یکساله:  

بازدید 9211

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عبادی فردآذر فربد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  30-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1146
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

زمینه: بیمارستان جانشین تسهیلات بهداشتی و واحدهای اولیه سطح تماس نیست و لازم است فقط بیماران ارجاع شده در آن پذیرفته شوند.هدف: مطالعه به منظور تعیین وضعیت پذیرش بیماران از لحاظ رعایت نظام ارجاع در چند بیمارستان منتخب انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1378 در پنج بیمارستان عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران انجام شد. 372 بیمار به صورت اتفاقی و متناسب با حجم پذیرش هر بیمارستان انتخاب شدند. داده ها به صورت آمارهای توصیفی و تحلیلی ارائه شد.یافته ها: 79% مراجعان شهری و 21% روستایی، 81.5% دارای مراجعه قبلی و 18.5% خود ارجاع و نخستین مراجعه بودند. 66.8% از بیمارانی که ارجاع لازم داشتند با برگ ارجاع و 33.2% بدون برگ ارجاع مراجعه کرده بودند. دارندگان برگ ارجاع اولویتی نسبت به خود ارجاع ها نداشتند. بازخوراند ارجاع هم وجود نداشت.نتیجه گیری: نظام ارجاع در بیشتر بیمارستان ها رعایت نمی شود و بین سطوح خدماتی شبکه بهداشت و درمان، هماهنگی و جریان دو سویه اطلاعات وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1146

دانلود 302 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

AYAT ELAHI S.M.T. | HOSSEINI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23388
 • دانلود: 

  14482
چکیده: 

Background: Cost- benefit analysis is a main index for assessing medical health services. Objective: To present a quantitative model for estimating cost- benefit of medical insurances of Shiraz medical insurance organization. Methods: The medical insurance organization services were divided into seven distinct sections based on the types of medical insurance and care (out patient and long stay services). Data was obtained by direct method and benefit- cost ratios were calculated appropriately. Findings: Benefit - cost ratios were calculated as 0.8 for governmental staff, supportive and other classes medical insurances. The figures decreased to 0.6 for self medical insurance. It was estimated as 9.3 for rural medical insurance. The overall ratio was obtained as 2.6. Conclusion: A fundamental change for improving economic outcomes of public sector's personnel insurance as well as other ones is necessary so as to increase the benefit- cost ratio to more than unity figure.

آمار یکساله:  

بازدید 23388

دانلود 14482 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADEGHIPOUR ROUDSARI S. | ATTARAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30060
 • دانلود: 

  16114
چکیده: 

Background: Trauma is one of the most common causes for emergency room referral & also the main cause for death in the first four decades of life. Objective: To determine the incidence of different types of road injuries at Qazvin hospitals.Methods: Using questionnaires, all the road accident casualties hospitalized at Shahid Rajaii's (from June 1997 till July 1998) were incessantly visited through a descriptive study. Findings: 11.3% of emergency room referral was due to car accidents about half of which were road accidents. 53% of referrals were hospitalized most of which substained injury on Tehran- Qazvin highway. Injuries in order of frequency were as follows: Head trauma (49%), Soft tissue injury (48%), Fractures (47%), abdominal injury (12%) and chest trauma (13%). Mortality of hospitalized casualties was (11%) & overall mortality of road accident casualties was more than 23% most of which were due to head injury.Conclusion: Increase in morbidity & mortality may be indication of traffic unsafity on Qazvin roads.

آمار یکساله:  

بازدید 30060

دانلود 16114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEKMATNIA A. | POURMOGHADDAS A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22674
 • دانلود: 

  13999
چکیده: 

Background: Regarding the prevalence of deep vein thrombosis (DVT) and it's serious complications and side effects finding a noninvasive, sensitive and quick diagnostic method seems to be necessary. Objective: To compare the results of color doppler sonography and venography as a primary diagnostic method for DVT so as to give a practical guideline to screen the patients. Methods: Through an interventional study a total number of 45 patients suspected to DVT were assessed with color doppler sonography and then contrast venography was done and finally findings were compared by Chi square test (1996-1997).Findings: The diagnostic sensitivity and specifity of color doppler sonography for femoral and popliteal thrombosis is comparable with venography (100%) while in calf DVT, color doppler sonography has less sensitivity (23%) compared with venography (100%). Ruptured baker cyst and calf muscle hematomas can not be diagnosed by venography, but color Doppler sonography has very high sensitivity and specifity. Conclusion: The findings indicate that color doppler sonography can be a primary noninvasive and quick diagnostic method & can replace venography on DVT diagnosis.

آمار یکساله:  

بازدید 22674

دانلود 13999 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHIAN POUR M. | GOLSHANARA G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35377
 • دانلود: 

  17831
چکیده: 

Background: Observation of ossification centre of distal femoral epiphysis in fetus by ultrasonography can be used to estimate the gestational age. Objective: To find the observation percentage of ossification center of fetal distal femoral epiphysis by sonography in pregnant women between 29-40 weeks of pregnancy.Methods: A total number of 395 women between 29-40 weeks of pregnancy were examined by sonography in Kerman University hospitals (1998-1999). Findings: The mean gestational age to observe this centre was 34.1 weeks with 3.5 weeks standard deviation. Gestational age was significantly correlated with appearance percentage of ossification center of distal femoral epiphysis (p<0.001). The center was visible in all fetuses from 36th week afterwards, and in 58.8% it was seen in 29th week of gestational age. Conclusion: The findings indicate earlier appearance of distal femoral epiphysis of fetus comparing other studies.

آمار یکساله:  

بازدید 35377

دانلود 17831 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAQAVI S.SH. | KATEBI D. | SHEYKH ALESLAMI H. | JAVADI AMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  62-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52926
 • دانلود: 

  17917
چکیده: 

Background: Regarding the lower cost & availability of chest X-ray in comparison with echocardiography, cardiothoracic ratio (CTR) is used to estimate left ventricular ejection fraction (LVEF). Objective: To study CTR efficiency to estimate LVEF in Congestive Heart Failure (CHF) patients.Methods: In a one- year analytical study 96 CHF patients were examined consecutively at Qazvin Bou-Ali's hospital (1999-2000). CTR was measured by Danzer method & LVEF by Echo. Ischemic, hypertensive and dilated cases were accepted, whereas valvular diseases, corpolmonale, acute MI &persistent Arrythemia, were excluded.Findings: Correlation between CTR & LVEF was (r=-0.32) in all patients, and in subgroups was (-0.12) for ischemic, (-0.44) for Hypertensive, and (-0.49) for Dilated.Sensitivity & specifity of CTR in (0.5, 0.55 & 0.6) was calculated for Diagnosis of EF<40%.Conclusion: Direct measurement of EF by echocardiography is recommended for diagnosis, therapy & prognosis in CHF patients.

آمار یکساله:  

بازدید 52926

دانلود 17917 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  67-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1087
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

زمینه: همورویید از بیماری هایی است که وقتی به درجه دو، سه و چهار رسید لازم است با روش مناسبی درمان شود. یکی از عوارض عمل جراحی همورییدکتومی احتباس ادراری است.هدف: مطالعه به منظور تعیین میزان بروز احتباس ادراری پس از هموروییدکتومی با جراحی باز و با استفاده از رابیرباند انجام شد.موارد و روش ها: این مطالعه به روی 80 بیمار مبتلا به همورویید درجه دو و سه انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه 40 نفره تقسیم شدند که برای یک گروه درمان جراحی و برای گروه دیگر درمان با رابیرباند انجام شد.سپس میزان بروز احتباس ادراری در هر یک از روش های درمانی فوق مشخص و در تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های کای دو و فیشر استفاده شد.یافته ها: 12 بیمار در گروه تحت درمان با جراحی باز و 3 بیمار در گروه درمان شده با رابیرباند، دچار احتباس ادراری شدند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p=0.0214).نتیجه گیری: درمان همورویید با رابیرباند نسبت به عمل جراحی باز با عارضه کمتری همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1087

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MAHYAR A.A.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  70-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24325
 • دانلود: 

  14360
چکیده: 

Aids is an important health problem in developing and developed countries. Recent advances in management of HW infection have brought a decrease in incidence of infection and aids in children born in America & other western countries while statistically the most infected children are born in developing countries. The primary route of HW infection in children is prenatal transmission. Prenatal chemoprophylaxis decreases HW infection in children considerably.

آمار یکساله:  

بازدید 24325

دانلود 14360 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADI G. | AKBARI D. | SAYAHMELI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  83-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33086
 • دانلود: 

  17831
چکیده: 

Background: Choksteatoma defined as the epidermal inclusion cyst of the middle ear includes 36% of pathologies of the patients suffering from chronic otomastoid. Choosing an appropriate surgical technique to eradicate cholesteatoma seems to be necessary. Objective: To evaluate the results of surgical techniques for ear choksteatoma. Methods: The study was carried out on 34 patients (Tabriz, 1998-2000). Using symptoms, physical visit and schuller and town graphy before operation chaksteatoma was diagnosed. While during the operation, it was seen in 80% of the cases& there was no diagnosis in other cases (20%).Findings: All the patients had ear stench secretion and guidance auditory reduction and the most prevalent clinical finding was ear polyp along with choksteatoma (14 cases). In 79.4% of the cases, tympanomastoidectomy canal wall down technique was suggested which regarding during- operation findigs was applied. While in 5.8% the suggested technique was tympanomastoidectomy canal wall up and it was applied in 20.5% of the patients.Conclusion: The extent of disease can be diagnosed definitely during the surgical operation on the basis of which the appropriate technique is choused.

آمار یکساله:  

بازدید 33086

دانلود 17831 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEMI R. | ASEFZADEH MINA | ZOGHI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  88-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28384
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

More than 80 percent of new cases of TB are pulmonary TB produced by three different causes as follows: Adjacency to mucosal surfaces, anatomical adjacency of organs and lymphohematogen. Incidence of TB in different organs is different and in most of the cases is related to lymph node.In this article two cases of extra pulmonary TB is presented along with emphasizing diagnostic process. The first case was a 14- year- old girl with fever and abdominal pain for one month whom was treated for typhoid at first but complications such as arthritis and ascites happend. Ascites fluid for M.TB was negative and then peritoneal biopsy was done. The second case was a 40- year- old man with hoarseness, cough and hemoptysis for 6 years. Not only smear for M.TB was positive but also in laryngoscopy he had tumoral lesions. This lesions was positive for TB in pathologic test. Examination of these two methods showed that the best diagnostic method for TB peritonitis is biopsy and in laryngeal involvement sputum smear is usually positive but for confirming the diagnosis biopsy is suggested.

آمار یکساله:  

بازدید 28384

دانلود 15604 استناد 0 مرجع 0