چارت سازمانی

چارت تشکیلاتی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)

ریاست

دکتر عطیم‌زاده

خانم دکتر فاطمه عظیم‌زاده

رئیس مرکز اطلاعات علمی

تحصیلات: دکترای فناوری اطلاعات

تاریخ انتصاب: 1394

معاونت توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی

آقای محمدمهدی مشیدی

آقای محمدمهدی مشیدی

معاون توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی

معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات

اداره پشتیبانی

آقای رامین دادرسی

آقای رامین دادرسی

مدیر اداره پشتیبانی

اداره تأمین منابع علمی و مدیریت دانش

آقای سعید وزوایی

آقای سعید وزوایی

مدیر اداره تأمین منابع علمی و مدیریت دانش

اداره نرم‌افزار و پشتیبانی سرویس‌ها

آقای غلامعباس حمزه‌لو

آقای غلامعباس حمزه‌لو

مدیر اداره نرم‌افزار و پشتیبانی سرویس‌ها

اداره روابط عمومی

خانم محبت‌ پورزارع

خانم محبت‌ پورزارع

کارشناس روابط عمومی

اداره ورود اطلاعات

خانم فریده ابراهیمی

خانم فریده ابراهیمی

مدیر اداره ورود اطلاعات

اداره سخت‌افزار و امنیت شبکه‌ها

اداره پروژه‌یابی و خدمات تخصصی

اداره تحلیل دادگان

آقای عبدالصمد کرامت‌فر

آقای عبدالصمد کرامت‌فر

مدیر اداره تحلیل دادگان

Advertising

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID