Access

Seminmar Indexing

The possibility of special introduction and registration of articles and video presentation of the Seminars

More

Advertising

Smart Advertising

More

Latest Seminars

برگزارکنندگان اصلی 

همایش‌های علمی

انجمن های علمی

همایش های برگزار شده توسط انجمن علمی

وزارت علوم

همایش های برگزار شده توسط دانشگاه ها و مراکز تابعه وزارت عتف

وزارت بهداشت

همایش های برگزار شده توسط دانشگاه ها و مراکز علمی تابعه وزارت بهداشت

دانشگاه آزاد اسلامی

همایش های برگزار شده توسط واحد های دانشگاه ازاد اسلامی

جهاد دانشگاهی

همایش های برگزار شده توسط واحد ها و مراکز تابع جهاد دانشگاهی

سازمان ها طرف قرارداد

همایش های برگزار شده توسط سازمان ها و شرکت های معتبر دارای مجوز برگزاری

سازمان های دولتی

همایش های سازمان ها و مراکز دولتی

همایش‌های 

ویژه

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۱عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۲عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۳عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

سال ۱۴۰۰

دوره / شماره پیایی ۴۲

۴عنوان نشریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و gisدر علوم منابع طبيعي )

زمینه‌ی تخصصی :

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

کد issn: 234-234

Advertising

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID