مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه حمل و نقل
سال:1392 | دوره:10 | شماره:4
صفحه شروع:423 | صفحه پایان:432

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

42

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوط های بازیافتی سرد با امولسیون قیر پلیمری

صفحات

 صفحه شروع 423 | صفحه پایان 432

چکیده

 در همه جای دنیا پروژه های زیادی با امولسیون قیر برای بازیافت سرد درجا استفاده شده است که نتایج قابل قبولی به همراه داشته است. با این وجود در برخی پروژه های بازیافت سرد درجا مشکلاتی نظیر شیار شدگی, ترک های حرارتی و عریان شدگی گزارش شده که باعث شده نیاز به افزودنی ها برای کاهش شیارشدگی و مشکلات روسازی بازیافت شده با امولسیون قیر به شدت احساس شود. از آنجایی که تحقیقات محدودی در زمینه تاثیر افزودنی ها بر خواص آسفالت های بازیافتی سرد در دنیا انجام شده است, در این تحقیق از سیمان و آهک به عنوان دو نوع افزودنی که در بازیافت سرد با امولسیون قیر کاربرد زیادی دارند, استفاده شده است که از سیمان و آهک به صورت پودری و همچنین از پلیمر SBS نیز به عنوان افزودنی دیگر با و بدون سیمان و آهک استفاده شده است و تاثیر هر کدام بر خواص مخلوط های بازیافتی نظیر استقامت مارشال, دوام, مدول برجهندگی و تغییر شکل دائمی, مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که SBS, سیمان و آهک باعث افزایش استقامت مارشال, مدول برجهندگی و همچنین افزایش مقاومت در برابر رطوبت و تغییر شکل های دائمی می شود. به علاوه مخلوط های حاوی سیمان و SBS نسبت به سایر نمونه ها نتایج بهتری را در برداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی