مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه حمل و نقل
سال:1387 | دوره:5 | شماره:4
صفحه شروع:373 | صفحه پایان:383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

553

دانلود:

169

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سیمان و آهک بر تغییر شکل های دایمی مخلوط های آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر (یادداشت پژوهشی)

صفحات

 صفحه شروع 373 | صفحه پایان 383

چکیده

 تغییر شکل های دایمی (شیارشدگی) یکی از مشکلات اساسی در مخلوط های بازیافتی است و معمولا این خرابی در مقایسه با روسازی های آسفالت گرم زودتر اتفاق می افتد. برای رفع این مشکل از افزودنی هایی نظیر سیمان و آهک در مخلوطهای بازیافتی استفاده می شود. در این تحقیق از سیمان پرتلند و آهک به عنوان دو نوع افزودنی که در بازیافت آسفالت به روش سرد با امولسیون قیر بیشتر بکار رفته اند, استفاده شده است. سیمان پرتلند به صورت پودر و آهک به دو صورت دوغاب آهک و پودر آهک شکفته به مخلوط افزوده شد و تاثیر هر کدام بر تغییر شکل های دایمی مخلوط های بازیافتی با استفاده از آزمایش های مارشال, ضریب برجهندگی, خزش دینامیکی و ماشین اثر چرخ (ویل تراک) مورد بررسی قرارگرفت. همچنین مقایسه ای بین این دو نوع افزودنی انجام شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که میزان تغییر شکل های دایمی مخلوط های بدون افزودنی نسبت به مخلوط های حاوی سیمان و آهک بسیار بیشتر بوده و افزودن سیمان پرتلند و آهک باعث افزایش قابل ملاحظه مقاومت در برابر تغییر شکل های دایمی مخلوط های بازیافتی و در نتیجه کاهش شیارشدگی می شود. بیشترین کاهش در تغییر شکل های دایمی مربوط به نمونه های حاوی سیمان و دوغاب آهک است که کاهشی حدود 50% را نسبت به نمونه های بدون افزودنی نشان می دهد. نظر به نتایج به دست آمده و این که نحوه افزودن سیمان در قیاس با دوغاب آهک از سهولت بیشتری برخوردار است استفاده از سیمان برای کاهش تغییر شکل های دایمی در مخلوط های بازیافتی پیشنهاد می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.