video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,238

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علل حاملگی ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری در مراجعین به مرکز آموزشی - درمانی هاجر، 82-81

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 62

چکیده

 زمینه و هدف: حاملگی ناخواسته یکی از مهم ترین مسائل بهداشتی و اجتماعی در ارتباط با برنامه های تنظیم خانواده می باشد که مخاطرات جدی جسمی و روانی برای مادر و کودک و کل خانواده در بر خواهد داشت.پژوهش های قبلی انجام شده حاکی از بروز درصد بالایی از حاملگی های ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری است. هدف از انجام این پژوهش تعیین علل احتمالی حاملگی ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری بود.روش مطالعه: در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از بین زنان بارداری که در بخش های زنان و زایمان مرکز آموزشی - درمانی هاجر شهر کرد بستری بودند و قبل از این حاملگی مصرف کننده قرص های پیشگیری از بارداری بودند, تعداد 458 نفر به روش نمونه گیری آسان انتخاب ودر مورد خواسته یاناخواسته بودن حاملگی و همچنین نحوه مصرف قرص مورد پرسش قرار گرفتند. مصاحبه با زنان باردار و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان ارشد مامائی انجام شد. داده های بدست آمده با استفاده از تست کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل شد.نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که در مصرف کنندگان قرص 46.9 % حاملگی های بصورت ناخواسته می باشد. مصرف نامرتب قرص (46.5 درصد), ناآگاهی از علت حاملگی ناخواسته (25.6 درصد), استفاده همزمان از داروهای دیگر (15.3 درصد) از مهم ترین علل حاملگی ناخواسته از دیدگاه افرادی بود که دچار حاملگی ناخواسته شده بودند.نتیجه گیری: عدم آگاهی از چگونگی مصرف قرص های پیشگیری از بارداری, فراموشی در مصرف به موقع قرص ها و عدم اقدام صحیح در موارد فراموشی از علل مهم حاملگی ناخواسته در این پژوهش بودند که پیشنهاد می شود اقدامات لازم جهت افزایش آگاهی این افراد صورت گیرد به طوری که بتواند عملکرد آنها را در مصرف صحیح قرص های پیشگیری از بارداری تحت تاثیر قرار دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

دل آرام، معصومه، سرشتی، منیژه، و رفیعیان، محمود. (1383). بررسی علل حاملگی ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری در مراجعین به مرکز آموزشی - درمانی هاجر, 82-81 . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، 6(3)، 55-62. SID. https://sid.ir/paper/58895/fa

Vancouver: کپی

دل آرام معصومه، سرشتی منیژه، رفیعیان محمود. بررسی علل حاملگی ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری در مراجعین به مرکز آموزشی - درمانی هاجر, 82-81 . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)[Internet]. 1383؛6(3):55-62. Available from: https://sid.ir/paper/58895/fa

IEEE: کپی

معصومه دل آرام، منیژه سرشتی، و محمود رفیعیان، “بررسی علل حاملگی ناخواسته در مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری در مراجعین به مرکز آموزشی - درمانی هاجر, 82-81 ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، vol. 6، no. 3، pp. 55–62، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/58895/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )