مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

290

دانلود:

135

استناد:

اطلاعات

عنوان

عوامل موثر بر کاهش نمایه توده بدنی در زنان تحت رژیم لاغری

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 72

چکیده

 مقدمه: یکی از مشکلاتی که باعث عدم موفقیت افراد در کاهش وزن می شود, عدم آشنایی و شناخت موانعی است که افراد با آن روبرو هستند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر کاهش نمایه توده بدنی (BMI) در زنان تحت رژیم های لاغری مراجعه کننده به درمانگاه است.روش: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 100 نفر از زنان مراجعه کننده 65-18 ساله با BMI>23 که 3 ماه تحت رژیم لاغری بودند صورت گرفت. وضعیت تن سنجی و ویژگی های زمینه ای کلیه زنان از پرونده آنها استخراج و همراه با سطح فعالیت فیزیکی و دیگر متغیرهای مورد نظر توسط پژوهشگر از تمام زنان پرسیده و پاسخ ها در پرسشنامه وارد شد. داده ها با استفاده از آزمون t زوج, آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مجذورکای مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: زنانی که بیشترین میزان کاهش BMI را نشان دادند,کاهش مصرف غذاهای پرچرب (%77) و غذاهای نشاسته ای و شیرین (%74) را به عنوان دو عامل موثر در کاهش BMI خود عنوان کردند. هم چنین زنانی که 10% و بیشتر از وزن خود را از دست داده بودند,کاهش حجم مواد غذایی (43.8%) و افزایش مصرف میوه و سبزی (81.2%) را به عنوان دو عامل کاهش BMI خود نام بردند. هم چنین مهم ترین مانع در کاهش BMI, به ترتیب سختی تحمل رژیم کم کالری (42%), عدم رضایت همسر و خانواده (33%) و مشکلات پزشکی (27%) عنوان شد. رابطه معکوسی بین سطح تحصیلات و شیوع چاقی ((P=0.005 و رابطه مستقیمی بین سن و شیوع چاقی (P=0.004) دیده شد. در سنین زیر 45 سال, عامل زیبایی و در سنین بالای 45 سال توصیه پزشک مبنی بر ضرورت کاهش وزن در صدر دلایل مراجعه به درمانگاه بودند. رابطه معنی داری بین میزان کاهش BMI و سطح فعالیت بدنی دیده نشد.نتیجه گیری: توصیه های متخصص تغذیه برای کاهش غذاهای پرچرب و معرفی جانشین های مناسب به بیماران پیش از شروع رژیم درمانی اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به سخت بودن تحمل رژیم های کم کالری لازم است متخصصین تغذیه با معرفی رژیم های لاغری مناسب, احتمال موفقیت در رژیم درمانی را افزایش دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی