مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

576

دانلود:

107

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع نوزادان متولد شده با وزن پایین و عوامل مرتبط با آن در زایشگاه های استان قم در سال 1379

صفحات

 صفحه شروع 76 | صفحه پایان 80

چکیده

 سابقه و هدف: از مهمترین شاخصهای بهداشتی هر جامعه میزان مرگ و میر نوزادان میباشد که یکی از علل مهم آن وزن پایین هنگام تولد است. از آنجایی که تاکنون در استان قم تحقیقی در این زمینه انجام نشده است, برای بیان این شاخص مهم بهداشتی و شناخت عوامل مرتبط با آن این مطالعه در زایشگاه های استان قم در سال 1379 انجام گرفت. مواد و روشها: این تحقیق به روش مقطعی روی 1927 نوزاد متولد شده در زایشگاه های دولتی و بخش های زایمان بیمارستان های خصوصی استان قم از طریق تکمیل پرسشنامه, مصاحبه حضوری با مادر, معاینه نوزاد توسط متخصص اطفال, بررسی پرونده نوزاد و مادر انجام شد. نوزادان با وزن کمتر از 2500 گرم در بدو تولد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: از 1927 نوزاد مورد مطالعه, 11.8 درصد دارای وزن هنگام تولد کمتر از 2500 گرم بودند. از این تعداد 47 درصد مربوط به مادران با سن کمتر از 18 سال و 10 درصد متعلق به مادران با سن بالای 35 سال بودند, 51 درصد این نوزادان دختر بودند. نوزادان رتبه های اول و دوم بارداری دارای بالاترین درصد کم وزنی بودند. بین سابقه سقط جنین مادران و تولد نوزادان کم وزن ارتباط معنی داری یافته شد. شغل و تحصیلات مادران تأثیری در تولد نوزاد کم وزن نداشت. نتیجه گیری: شیوع نوزادان با وزن کم در استان قم نگران کننده است. انجام مطالعات تحلیلی برای شناخت عامل و یا عوامل مرتبط و تحقیق تجربی برای کاهش مشکل توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کریمیان، صغری، ملامحمدی، محسن، و جندقی، غلامرضا. (1382). بررسی شیوع نوزادان متولد شده با وزن پایین و عوامل مرتبط با آن در زایشگاه های استان قم در سال 1379. فیض، 7(3 (پی در پی 27))، 76-80. SID. https://sid.ir/paper/424046/fa

Vancouver: کپی

کریمیان صغری، ملامحمدی محسن، جندقی غلامرضا. بررسی شیوع نوزادان متولد شده با وزن پایین و عوامل مرتبط با آن در زایشگاه های استان قم در سال 1379. فیض[Internet]. 1382؛7(3 (پی در پی 27)):76-80. Available from: https://sid.ir/paper/424046/fa

IEEE: کپی

صغری کریمیان، محسن ملامحمدی، و غلامرضا جندقی، “بررسی شیوع نوزادان متولد شده با وزن پایین و عوامل مرتبط با آن در زایشگاه های استان قم در سال 1379،” فیض، vol. 7، no. 3 (پی در پی 27)، pp. 76–80، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424046/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی