مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم پایه پزشکی ایران | سال:1383 | دوره:7 | شماره:4 (پیاپی 24) | صفحه شروع:257 | صفحه پایان:261

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

207

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی آلرژنهای گرده گیاه زعفران توسط روش ایمونوبلات

صفحات

 صفحه شروع 257 | صفحه پایان 261

چکیده

 گرده گیاهان به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد آلرژی در تمام جهان می باشند. گرده های آلرژی زا می توانند در افراد مستعد باعث ایجاد ازدیاد حساسیت فوری (نوع یک, با واسطه IgE) گردند. ازدیاد حساسیت به گرده زعفران مشکل جدی, به خصوص در میان افراد درگیر در کار کاشت, داشت و برداشت زعفران می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی آلرژیهای گرده گیاه زعفران (پروتئینهای واکنش دهنده با IgE انسانی) در عصاره تام می باشد. در این مطالعه از روشChemiluminescence, Western blotting, SDS-PAGE برای شناسایی پروتئینهای واکنش دهنده با IgE سرم انسان در عصاره گرده زعفران استفاده شد. از سرم 23 بیمار که از علائم ازدیاد حساسیت نوع یک هنگام کار کردن با زعفران رنج می بردند برای شناسایی این پروتئینها استفاده شد.با استفاده از روش وسترن بلات و سرم بیماران, شش باند پروتئینی واکنش دهنده با IgE با وزن مولکولی بین 13.5 تا 85 کیلودالتون شناسایی گردید. از میان شش باند پروتئینی فوق الذکر, 4 پروتئین با وزن مولکولی ظاهری 14-13.5, 20-19.5, 43-42 و 85 کیلو دالتون با IgE بیش از 35% از سرم بیماران واکنش می دادند, در صورتی که 2 پروتئین با وزنهای مولکولی 58 و 67 کیلو دالتون فقط با IgE تعداد محدودی از سرم بیماران واکنش دادند. این مطالعه نشان داد که چندین پروتئین در عصاره تام گرده گیاه زعفران وجود دارند که می توانند با IgE بیماران حساس به گرده گیاه زعفران واکنش دهند

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID