مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,411

دانلود:

1,239

استناد:

21

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 90

چکیده

 وقوع جرم, به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی, علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف, درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی, عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی, با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی - سری زمانی (پانل دیتا) عوامل اقتصادی جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طی دوره ای 5 ساله (80-1376) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی, متغیر های نرخ بیکاری, نابرابری درآمدی و صنعتی شدن.از جمله متغیر های مهم و تأثیر گذار بر سرقت در کشور بوده است, به طوری که افزایش نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالی است که افزایش نرخ صنعتی شدن. نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهای نرخ بیکاری, فقرنسبی و نابرابری درآمدی از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در ایران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق, توسعه صنعتی, توزیع عادلانه درآمد, کاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی توصیه های سیاستی مناسبی برای کاهش جرم در کشور محسوب می شوند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادقی، حسین، شقاقی شهری، وحید، و اصغرپور، حسین. (1384). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران. تحقیقات اقتصادی، -(68)، 63-90. SID. https://sid.ir/paper/357787/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی حسین، شقاقی شهری وحید، اصغرپور حسین. تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1384؛-(68):63-90. Available from: https://sid.ir/paper/357787/fa

  IEEE: کپی

  حسین صادقی، وحید شقاقی شهری، و حسین اصغرپور، “تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 68، pp. 63–90، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357787/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی