مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

تحقیقات اقتصادی | سال:1382 | دوره:- | شماره:62

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

لوکاس نشان داد هنگامی که مردم و کارگزاران براساس کلیه اطلاعات خود بهینه یابی می کنند، پارامترهای تخمین زده شده در یک الگو می توانند نسبت به تغییرات ناشی از سیاستگزاریها واکنش نشان داده، بی ثبات گردند. اثر مهم این بحث برای مدل سازی در اقتصاد، تاکید بر لزوم بررسی امکان عدم ثبات ضرایب برآورد شده در الگوها می باشد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی ثبات ضرایب تابع تقاضا برای پول در ایران در دوره 77- 1340 می پردازد. برای این منظور از آزمونهای برونزائی و ابر برونزائی استفاده می گردد. روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها با استفاده از الگوی خود برگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) براورد می شود. در این مطالعه از دو تعریف محدود (M1) و گسترده (M2) برای پول استفاده می گردد. نتایج نشان می دهد که در تابع تقاضای پول طبق انتظار کشش درآمدی مثبت و کشش تورمی منفی می باشد. رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که نمایانگر اثر جانشینی در ادبیات مربوط می باشد. به کارگیری آزمونهای برونزائی در تابع تقاضای پول در ایران حاکی از برونزائی ضعیف متغیرهای تولید ناخلص داخلی، نرخ ارز بازار سیاه و نرخ تورم است. همچنین ابر برونزائی ضعیف متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار سیاه و نرخ تورم است. همچنین ابر برونزائی تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم در تابع تقاضا برای ترازهای M1 و M2 تایید می گردد؛ اما ابر برونزائی نرخ ارز بازار سیاه فقط در تابع تقاضا برای M2 ثابت نمی باشد و بنابراین نمی توان انتقاد لوکاس را در این خصوص رد نمود؛ بنابراین سیاستگذاران پولی باید هنگام لحاظ کردن متغیر نرخ ارز غیر رسمی در تابع تقاضا به این نکته مهم توجه نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 52 استناد 7 مرجع 4
نویسنده: 

سامتی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  149
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله ابتدا با ذکر تعاریف و مفاهیم اولیه در مورد دولت، برخی دیدگاههای تئوریک مربوط به سیر تکاملی نظریه های اقتصاد بخش عمومی بیان گردیده، جایگاه بحث اندازه دولت در میان دیدگاههای مذکور شناسایی شده، و برخی دیدگاههای اخیر در مورد نظریه اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی بررسی گردیده است. سپس با استفاده از مدل "آرمی" اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران از سالهای 1358 در دو مقطع 67-1358 و 77-1368 ابتدا به صورت کلی، سپس در قالب هزینه های جاری و عمرانی و به دنبال آن، در قالب امور، شامل امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی به تفکیک هزینه های جاری و عمرانی اندازه گیری شده و با متوسط فعلی آن مورد مقایسه قرار گرفته است و در نهایت برخی رهنمودهای سیاستگذاری در مورد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت ارائه شده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 32 استناد 9 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  174
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در طی چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین مباحث هم در حوزه سیاستگذاری و هم در علوم اجتماعی بوده است. سازمان های غیر دولتی و سازمان ملل فعالانه به بررسی اثرسیاست های اقتصادی بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان های دولتی در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه های هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابری بین زن و مرد بوده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحه شروع: 

  175
 • صفحه پایان: 

  194
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

دسترسی به اطلاعات حجم اقتصاد زیرزمینی برای سیاست های کلان اقتصادی مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمانی سالانه برای اقتصاد زیرزمینی ( غیر قابل مشاهده ) در ایران برای دوره زمانی 1378-1343 استفاده می کنیم. دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده، نرخ موثر مالیات و شاخص مقررات هستند. نتایج این سری زمانی با تحقیقات دیگر که با مدل MIMIC انجام شده است مقایسه شدند. دو روش، قابل دفاع اما متفاوت از تصویر اقتصاد زیرزمینی در ایران دادند. رویکرد منطق فازی برای مسئله اندازه گیری تا حدی ذهنی است؛ اما نتایج کاملا محکم و قابل انتخاب است.  

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 156 استناد 9 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحه شروع: 

  195
 • صفحه پایان: 

  205
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  611
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

صنعت توریسم دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد. ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است. شهرستان یزد به دلیل برخورداری از معماری خشت و گل، طاقهای ضربی ، بادگیرها، سراچه ها مساجد و صدها آثار تاریخی دیگر مورد توجه گردشگران خارجی است. این تحقیق جاذبه ها و مشکلات گردشگری در این شهر را از دیدگاه گردشگران خارجی بررسی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که گرشگران خارجی به جنبه های فرهنگی گردشگری تاکید دارند. این پژوهش در پایان به ارائه راهکارهایی جهت تقویت گردشگری در یزد می پردازد.  

آمار یکساله:  

بازدید 611

دانلود 200 استناد 7 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

همواره بخش کشاورزی از سیاست حمایتی برخوردار بوده است؛ اما برای رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره وری انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتی و رشد بهره وری می باشد. این مطالعه در محدوده زمانی 1366 تا 1378 و برای محصولات گندم آبی و دیم، جوی آی و دیم ، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمینی انجام شده است. با استفاده از داده های ادغام شده و الگوی مناسب، تلاش شده است تا به سوالات زیر پاسخ داده شود: آیا بین قیمت حمایتی و رشد بهره وری محصولات کشاورزی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا تاثیر قیمت حمایتی بر رشد بهره وری محصولات کشاورزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متوسط رشد بهره وری در محصولات آبی مثبت می باشد و همچنین آزمون آماری نشان می دهد تنها در سه محصول گندم آبی، جوی آبی و چغندر قند رشد بهره وری مثبت و در سطح اعتماد 10% معنی دار است؛ بنابراین سیاستهای حمایتی دولت طی مورد دوره بررسی لزوماً موجب بهبود بهره وری عوامل تولید نگردیده است؛ در ضمن تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را در رشد بهره وری بین محصولات منتخب نشان نمی دهد.  

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 35 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

دوری جستن از وابستگی به صادرات تک محصولی از اولویتهای نخست سیاستهای امنیت اقتصادی است و این امر برای کشورهای در حال توسعه قابل اهمیت می باشد؛ لذا می بایست به سمت شناسایی قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبی کالاها به ما اجازه می دهد که صحیح و بجا سیاستگذاری نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسی مزیت نسبی کنسانتره میوه در استان خراسان، طی سالهای 79-1370 می پردازد. در سال 1379، از دید شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) تولید کنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینی واردات، واجد مزیت نسبی حقیقی و اسمی می باشد. بررسیهای برای سال 70 و 79 نشان می دهد که شاخص DRC نسبت به تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده) با کشش می باشد. مشاهده می شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن، کشش قیمتی DRC کمتر شده و به سمت بی کششی سوق می یابد و با کاهش قیمت کنسانتره و استمرار آن، کشش قیمتی کنسانتره بیشتر می شود. لذا در سیاست تغییر قیمت کنسانتره، در ابتدای امر، سیاست بایستی به گونه ای باشد که قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعی در افزایش آن باشد. بررسیها برای سالهای 70 و 79 نشان می دهد که شاخص DRC نسبت به تغییرات ارز (در دامنه معرفی شده ) دارای کششهای متفاوت می باشد؛ به طوری که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بی کشش می باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش می یابد. در حالت کاهش نزخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، با کشش می باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد. بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز، در ابتدای امر، سیاست بایستی به گونه ای باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعی در افزایش آن باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 28 استناد 1 مرجع 3

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID