مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی نتایج حاصل از کاربرد میدازولام خوراکی به عنوان پیش داروی قبل از بیهوشی در کودکان 6-2 سال

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 61

چکیده

 مراقبت های قبل از بیهوشی در اطفال به دلیل ترس جداشدن از والدین, وحشت از محیط بیمارستان و اینکه قادر نیستند به طور کامل ضرورت جراحی را درک کنند, مشکل می باشد. با توجه به خاصیت آرامبخشی میدازولام در بچه ها, ما در این مطالعه نتایج حاصل از کاربرد میدازولام خوراکی به عنوان پیش داروی قبل از بیهوشی را در کودکان بررسی کردیم. این مطالعه بر روی 60 کودک سالم 6-2 ساله که برای عمل جراحی سرپایی انتخاب شده بودند, انجام شد. کودکان با روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه یک (Midozalam): میدازولام 0.5 میلی گرم/کیلوگرم توام با یک آب میوه زلال (در حجم کلی 5 سی سی) و گروه دوم (Placebo) 5 سی سی از یک آب میوه زلال یک ساعت قبل از القا بیهوشی دریافت کردند. یک ساعت بعد از تجویز دارو, در هنگام جدایی کودک از والدین 73.3% از کودکان گروه میدازولام در مقایسه با 13.3% از گروه پلاسبو, آرام هوشیار بوده اند. (p=0.0002) و در هنگام القا بیهوشی با ماسک, کودکان گروه میدازولام همکاری بیشتری نسبت به گروه پلاسبو داشته اند, 79% در مقایسه با 16.7% (p=0.0001) در این مطالعه مدت زمان بهبودی (Recovery) به دنبال استفاده از میدازولام نسبت به پلاسبو تفاوت معنی داری نداشت (p=0.447). در هر دو گروه هم متوسط تعداد تنفس و هم متوسط تعداد ضربان قلب نسبت به قبل از تجویز دارو افزایش قابل ملاحظه ای از نظر کلینیکی نداشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که میدازولام خوراکی به دلیل خاصیت ضد اضطراب و آرامش بخشی آن در زمان قبل از عمل و هنگام القا بیهوشی و بی خطر بودن آن از نظر تنفسی یک داروی مفید و موثر و بدون عارضه مهم در کودکان 6-2 سال به عنوان پیش داروی بیهوشی می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.