مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای اقتصادی ایران
سال:1389 | دوره:13 | شماره:42
صفحه شروع:75 | صفحه پایان:99

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 99

چکیده

 بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن, بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس, به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی, بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.