مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,156

دانلود:

305

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خصوصیات هیدروژئوالکتریک سازندهای آسماری و ایلام- سروک در ناودیس سوسن، شمال ایذه

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 92

چکیده

 منطقه کارستی سوسن به صورت ناودیس پلانژ داری در شمال دشت ایذه و در حوضه کارون میانی قرار گرفته است. در این مقاله, خصوصیات هیدروژئوالکتریک سازندهای آهکی آسماری و ایلام- سروک با هدف تعیین دامنه تغییرات مقاومت الکتریکی آهک های خشک و آب دار, میزان کارست شدگی, وجود شکستگی ها و در نهایت تعیین مناطق با بیشترین پتانسیل آب زیرزمینی مورد بررسی گرفته است. بدین منظور, 245 سونداژ ژئوالکتریک با آرایه شلومبرژه در مجاورت حد تماس آهک ها با آبرفت داده برداری شده و به صورت یک بعدی مورد تفسیر قرار گرفته است. سپس توموگرافی ژئوالکتریک دو بعدی در هشت مقطع انتخابی با استفاده از مدل RES2DINV انجام و مورد تحلیل واقع شده است. منحنی های سونداژ سازند آسماری دارای مقاومت الکتریکی کمتر, شکل هموارتر و دامنه مقاومت کمتر نسبت به سازند ایلام- سروک می باشند که می توان وجود آبخوان با آبدهی زیاد را بر روی آن با توجه به شیب ملایم کاهش مقاومت آبخوان مشخص نمود. تفسیر مقاطع توموگرافی ژئوالکتریک دوبعدی مشخص نمود که آهک ایلام- سروک در مناطق خرد شده پتانسیل آب زیرزمینی قابل توجهی دارند و توسعه کارست و حفرات در آن ها نسبت به آهک آسماری کمتر است. وجود آهک متراکم ایلام- سروک در مجاور پهنه های خردشده ای که هدایت آب زیرزمینی را بر عهده دارند, باعث شده است که حرکت رو به بالای آب زیرزمینی و در نتیجه ظهور چشمه ها در این سازند در منطقه سوسن رخ دهد. نتایج بررسی های هیدروژئوالکتریک مشخص کرد که آبخوان آهکی آسماری علی رغم نبود چشمه مهم در آن در ناودیس سوسن, وضعیت بسیار مناسبی دارد. در سازند ایلام- سروک, چشمه ها از طریق مناطق خردشده تخلیه می شوند. آهک های این سازند در عمق متراکم می باشند که می تواند نمایان گر تخلخل زمینه ای کم آهک مذکور باشد, در حالی که به دلیل تخلخل ذخیره ای بیشتر, مقاومت الکتریکی آهک آسماری کمتر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ناصری، حمیدرضا، زیدعلی نژاد، نجات، و علیجانی، فرشاد. (1395). خصوصیات هیدروژئوالکتریک سازندهای آسماری و ایلام- سروک در ناودیس سوسن, شمال ایذه. زمین شناسی ایران، 10(37)، 77-92. SID. https://sid.ir/paper/129405/fa

  Vancouver: کپی

  ناصری حمیدرضا، زیدعلی نژاد نجات، علیجانی فرشاد. خصوصیات هیدروژئوالکتریک سازندهای آسماری و ایلام- سروک در ناودیس سوسن, شمال ایذه. زمین شناسی ایران[Internet]. 1395؛10(37):77-92. Available from: https://sid.ir/paper/129405/fa

  IEEE: کپی

  حمیدرضا ناصری، نجات زیدعلی نژاد، و فرشاد علیجانی، “خصوصیات هیدروژئوالکتریک سازندهای آسماری و ایلام- سروک در ناودیس سوسن, شمال ایذه،” زمین شناسی ایران، vol. 10، no. 37، pp. 77–92، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/129405/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی