مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: شیعه شناسی | سال:1390 | دوره:9 | شماره:35 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:90

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

726

دانلود:

257

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 90

چکیده

 قاعده مصلحت در فقه شیعه, مبتنی بر نظریه فقهی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته اند و به تعبیری دقیق تر, اسلام مبانی, اصول, ارزش ها و چارچوب های ضابطه مندی برای سامان دادن مصلحت ارائه داده است که قابلیت سامان یافتن تحت قواعد کلی را دارد. ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه شکل صورت گرفته است:.1 احکام حکومتی؛.2 احکام اولی؛.3 احکام ثانوی.در فقه اهل سنت نیز مصلحت در آموزه های زیر قالب بندی شده است: حفظ اسلام, حفظ جان, حفظ نسل, حفظ عقل و حفظ مال (با عنوان کلی مصالح مرسله).با توجه به مبانی و اصول احکام حکومتی, تشخیص مصلحت در دیدگاه فقهی به صورت شرعی و با معیارها و شاخص های برگرفته از شریعت اسلام انجام می گیرد و مشکلات اداره جامعه اسلامی را برطرف می نماید. در این تحقیق به بررسی احکام حکومتی و مصلحت می پردازیم.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID