مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه حقوق اسلامی | سال:1391 | دوره:13 | شماره:1 (پیاپی 35) | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

368

دانلود:

166

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 94

چکیده

سیاست های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, تعیین این سیاست ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی با توجه به مؤلفه های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID