مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research) | سال:1387 | دوره:6 | شماره:4 (مسلسل 24)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 24)
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

سابقه و هدف: روند رو به رشد بیماری های غیرواگیر خصوصا بیماری های قلبی – عروقی که ریشه رفتاری دارند، ضرورت آموزش، شناسایی و پیشگیری را بر اساس برنام هریزی منسجم با مشارکت تمام دستگاهها دو چندان می کند. این مطالعه جهت پاسخ به این سوال انجام شده که چه فاکتورها و الگوهایی در بیماران نظامی که مبتلا به MI شده اند وجود دارد؟ مقایسه این عوامل در مبتلایان با افراد سالم به چه ترتیب است؟مواد و روش ها: مطالعه به صورت موردی شاهدی انجام شد، گروه مورد 150 نفر از بیماران نظامی مرد دارای سن بالاتر از 40 سال بودند که برای اولین بار دچار سکته قلبی شده بودند و گروه کنترل 300 نفر از پرسنل نظامی مرد بالاتر از 40 سال انتخاب شدند به منظور جمع آوری اطلاعات از پرونده ها پرسشنامه ای تهیه گردید که اطلاعات در آن درج شد پرسش نامه شامل دو بخش، مشخصات دموگرافیک و اطلاعات پارا کلینیکی بود داد هها توسط SPSS آنالیز گردید.یافته ها: نتایج نشان داد سابقه خانوادگی MI بالاترین ریسک فاکتور می باشد (4.03-10.07)CI ، OR=6.37 سابقه مصرف سیگار دومین ریسک فاکتور است (1.92-6.23)CI ، OR=3.46 سابقه چربی خون سومین ریسک فاکتور می باشد (1.63-5.51) :CI، OR=2.99 عدم فعالیت بدنی چهارمین ریسک فاکتور بوده است و تاثیر مثبت بر سکته قلبی داشته است (1.68-5.38) :CI، OR=3.0 سابقه دیابت پنجمین ریسک فاکتور می باشد (1.2-4.02) CI، OR=2.2. سابقه فشار خون آخرین ریسک فاکتور است (1.16-2.63) :CI، OR=1.75 همچنین نسبت شانس برای افرادی که 3 فرزند و کمتر دارند به افرادی که 4 فرزند و بیشتر دارند عبارت است از: (1.40-3.34) :CI، OR2.17 که این موضوع نشانگر اختلاف وضعیت اجتماعی اقتصادی دو گروه می باشد.نتیجه گیری: با توجه به ریسک فاکتورهای قابل کنترل، که در این مطالعه اولویت بندی شدند برنامه ریزی برای کنترل آنها به مسوولین بهداشتی درمانی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 24)
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع رو به گسترش شکستگی های گردن فمور، عوارض زیاد این شکستگی و نبودن مطالعات کافی در کشور در مورد عوارض درمان فیکساسیون داخلی تصمیم به انجام این مطالعه گرفتیم.موارد و روش ها: در این مطالعه مشاهده ای و مقطعی، 80 بیمار مبتلا به شکستگی گردن فمور که در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در فاصله سالهای 8513 – 1380 تحت عمل جراحی به روش فیکساسیون داخلی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. شرط ورود این بیماران برای شرکت در مطالعه، گذشت حداقل یکسال از زمان عمل جراحی به روش فوق بود.یافته ها: در مجموع 29 بیمار (36.3%) حداقل به یکی از عوارض دچار شده بودند. 19 بیمار (23.8%) نکروز آواسکولر (AVN) 12 بیمار (15%) عدم جوش خوردگی ((Non-Union، 3 بیمار (3.75%) عفونت و 28 بیمار (35%) درد و لنگش پیدا کرده بودند. عوارض در شکستگی Base کمتر و در شکستگی های Sub capital و Tran cervical بیشتر بود (P=0.016). میزان بروز عوارض در بیماران با شکستگی همراه با جابجایی بیشتر از موارد بدون جابجایی بود (P=0.001). میزان عوارض با کاهش کیفیت جااندازی و فیکساسیون بیشتر شد (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر و سایر مطالعات توجه بیشتر در کیفیت جااندازی و فیکساسیون توصیه می گردد. همچنین در گروه شکستگی همراه با جابجایی عوارض بیشتر بوده و عمل جراحی آرتروپلاستی مفصل هیپ در بیماران بالاتر از 65 سال باید مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 24)
 • صفحه شروع: 

  233
 • صفحه پایان: 

  236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

سابقه و هدف: سینوس پیلونیدال یکی از شایع ترین اختلالهای مزمن ناحیه ساکروکوکسیژیال بوده که جهت درمان آن راهکارهای مختلفی ارایه شده است که بهترین روش ترمیم اولیه با فلاپ های چرخشی و متد Karydakis گزاش شده است.مواد و روش ها: مطالعه صورت گرفته به صورت prospective بر روی 103 بیمار با سینوس پیلونیدال غیر راجعه و با ترشح مختصر انجام گرفت که تمامی بیماران تحت اکسیزیون و ترمیم اولیه قرار گرفتند که 53 مورد آن در گروه A سوتور عمقی به فاشیا و به دنبال ترمیم با استفاده از گاز به صورت overtie پانسمان شد و تعداد 50 مورد در گروه B که بعد از ترمیم به صورت روتین پانسمان شدند.یافته ها: عوارض مختصر زخم در سه بیمار گروه A رخ داد، ولی در گروه B در 28 بیمار عوارض رخ داد. گسستگی زخم در گروه A دیده نشد ولی گروه B در 8 مورد گزارش شد. در گروه A بهبودی کامل سریعتر بود. عود در یک بیمار گروه A و در 2 بیمار گروه B دیده شد.نتیجه گیری: نتایج کوتاه و طولانی مدت نشان می دهد که اکسیزیون محدود خط وسط همراه با ترمیم اولیه و پانسمان overtie جهت ps غیر عارضه دار ساده و موثر است و استفاده از اکسیزیون وسیع و فلاپ جهت ترمیم اولیه جراحی برای ps عارضه دار نگه داشته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 24)
 • صفحه شروع: 

  237
 • صفحه پایان: 

  243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه مصرف دخانیات یکی از مشکلات مرتبط با سلامتی جامعه است. از طرفی، نتایج متفاوت و گاه متناقضی در مورد اثر مصرف سیگار بر روی نسوج و پریودنشیوم گزارش شده است. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین شاخص های لثه ای، پلاک و شاخص پریودنتال در افراد سیگاری فعال، سیگاری قبلی و افراد غیرسیگاری در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و درمانگاه حضرت ابوالفضل شهر ری در سال 1386 است.مواد و روش ها: در یک مطالعه تحلیلی، 90 نفر شامل 30 نفر بدون سابقه مصرف سیگار (شاهد)، 30 نفر که در حال حاضر سیگار می کشیدند (سیگاری فعال) و 30 نفر که حداقل یک سال از تاریخ ترک مصرف سیگار آنها می گذشت (سیگاری قبلی) به صورت غیراحتمالی انتخاب شدند. دندان های سانترال و پرمولر اول فک بالا در سمت چپ و فک پایین در سمت راست و همچنین مولرهای اول فک بالا در سمت راست و فک پایین در سمت چپ مورد معاینه قرار گرفتند. شاخص های لثه ای و پلاک با روش Loe & Silness و شاخص پریودنتال با روش Russell در نمونه ها تعیین و با آزمون هایMann-whitney U ،Kruskal-wallis  و ضریب همبستگی Spearman در سه گروه مقایسه گردید.یافته ها: بیشترین مقادیر شاخص های لثه ای، پلاک و پریودنتال در گروه سیگاری فعال و کمترین مقادیر در گروه غیرسیگاری به ثبت رسید. افراد سیگاری قبلی نیز در حد وسط دو گروه قرار داشتند. در مقایسه سه گروه با یکدیگر تفاوت های معنی داری در هر سه شاخص دیده شد (هرسه: P<0.001). از نظر شاخص های لثه ای و پریودنتال تفاوت های معنی داری بین افراد سیگاری فعال و سیگاری قبلی دیده نشد. همبستگی مثبت و معنی داری در دو گروه سیگاری فعال و سیگاری قبلی از نظر هر سه شاخص و میزان مصرف سیگار دیده شد.نتیجه گیری: نتایج نشان می داد استعمال سیگار با بیماری های پریودنشیوم مرتبط بوده و ترک آن از شدت و پیشرفت این بیماری ها می کاهد که با اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه همخوانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 24)
 • صفحه شروع: 

  245
 • صفحه پایان: 

  248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع قابل توجه عفونت های نوزادی اطلاع از میزان شیوع میکروارگانیسم های مسوول عفونت خون و نقش عوامل زمینه ای در ایجاد این عفونت ها اهمیت دارد.مواد و روش ها: در این مطالعه آینده نگر 118 نمونه خون مربوط به نوزادان که طی 3 ماه از تاریخ 1/ 6/ 85 لغایت 1/ 10/ 85 در بخش نوزادان و nicu بیمارستان قدس بستری شده بودند به عنوان جامعه آماری بررسی شدند. اطلاعات پرونده بیماران شامل: جنس، سن، زمان بستری، وزن، نوع زایمان، محل بستری، علایم موقع بستری، فصل ابتلا و عوامل زمینه ای ثبت شد و یافته ها در قالب جداول آماری، نمودار و شاخص های عددی ارایه گردید. موارد کشت خون مثبت نیز از نظر میکروارگانیسم رشد یافته و نتیجه آنتی بیوگرام بررسی شدند.یافته ها: در این بررسی 118 نمونه خون مربوط به نوزادانی که طی 3 ماه از تاریخ 1/ 6/ 85 لغایت 1/ 10/ 85 در مرکز پزشکی کودکان قزوین بستری شده بودند جهت پیدا کردن عفونت بالینی با استافیلوکوک کوآگولاز منفی مورد بررسی قرار گرفتند شد. از این تعداد 26 نمونه (22.0%) کشت خون مثبت و 92 نمونه (78.0%) کشت خون منفی داشتند.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر 22% نمونه ها کشت خون مثبت و 78% نمونه ها کشت خون منفی داشتند که 34.6% موارد کشت مثبت مربوط به استافیلوکوک کواگولاز منفی و 65.4% مربوط به سایر میکروارگانیسم ها بود. شایعترین عامل زمینه ای پره ترم بودن با شیوع 10.2% بود. شایعترین تظاهر بالینی تب با شیوع 66.9% بود.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 24)
 • صفحه شروع: 

  249
 • صفحه پایان: 

  252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

سابقه و هدف: سکته مغزی یکی از علل مهم مرگ و میر در افراد مسن می باشد و مطالعات متعددی در مورد نقشCRP  در پروگنوز بیماری انجام شده و ما نیز در این تحقیق کوشیده ایم ارتباط بین افزایش سطح CRP هنگام بستری و میزان ناتوانی بیمار را بعد از یک ماه بررسی نماییم.مواد و روش ها: مطالعه روی 50 بیمار با حمله ایسکمیک مغزی در مسیر شریان مغزی میانی (شاخه فوقانی) انجام شده که با شرح حال، معاینه بالینی و CT SCAN مغز تشخیص داده شده بود. محدوده سنی آنان 60 تا 80 سال بوده که باانجام آزمایش بیوشیمیایی خون در زمان مراجعه به دو گروه CRP مثبت و CRP منفی تقسیم شده اند. در زمان بستری معاینه عملکرد حرکتی بیماران در اورژانس ارزیابی و ثبت گردید و پس از یک ماه با مراجعه به منزل عملکرد حرکتی بیماران مجددا ارزیابی شد. هر دو گروه در طی یک ماه تحت درمان یکسان قرار داشتند.یافته ها: قدرت عضلانی قبل از درمان در بیماران سکته مغزی CRP مثبت نسبت به قدرت عضلانی قبل از درمان بیماران CRP منفی تفاوت معناداری نداشت (P<0.765) و قدرت عضلانی یک ماه بعد از درمان در بیماران CRP مثبت نسبت به بیماران CRP منفی تفاوت معنی داری نداشت (P<0.262)، اما تغییرات قدرت عضلانی در بیماران CRP منفی نسبت به بیماران CRP مثبت قبل از درمان و یک ماه پس از درمان از نظر آماری معنادار بود. (P<0.014) و بهبود قدرت عضلانی در بیماران CRP منفی بارزتر است.نتیجه گیری: مشخص شد بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک که CRP مثبت داشتند نسبت به بیماران هم رده خود که CRP منفی بودند پروگنوز بدتری داشته، لذا به نظر می رسد نقش عوامل التهابی در پروگنوز بیماران سکته مغزی قابل ارزیابی و بررسی بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 24)
 • صفحه شروع: 

  253
 • صفحه پایان: 

  260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه برای چندین دهه ابتلا به دیابت یکی از مواردی بود که به عنوان مانعی برای کسب مجوز غواصی محسوب می شد و به خصوص ابتلا به دیابت تیپ I جزء کنتراند کیاسیون های قطعی غواصی اسکوبا در دریا بود. گرچه این حقیقت واضح وجود دارد که بسیاری از افراد دیابتی غواصی های متعدد موفقیت آمیز و بدون عارضه ای داشته اند. در این مبحث برآنیم که نتایج مطالعات اخیر را مروری کرده و نهایتا بینش بهتری نسبت به انجام غواصی و خطرات آن در غواصان دیابتی داشته باشیم. اطلاعات آماری و علمی دقیقی در این مورد وجود نداشته و به نظر می رسد که اعلام نظر دقیق در این مورد نیاز به بررسی های کاملتری دارد. وجود سوالات فراوان باعث شد که در سال 1994 کمیته دیابت آمریکا و انجمن طبی زیرآب و هیپربار کینشست مشترکی تش یکل داده، به بررسی اطلاعات موجود پرداختند و .....

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (مسلسل 24)
 • صفحه شروع: 

  261
 • صفحه پایان: 

  264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

سابقه و هدف: شیوع هپاتیت در  B کارکنان پزشکی  2 (Health Care Workers)تا 5 برابر جامعه عمومی بوده و واکسیناسیون آن در بیشترین تاثیر در کاهش شیوع بیماری در این افراد را داشته است. توصیه میگردد دانشجویان گروه پزشکی قبل از حضور در محیط های پر خطر بطور کامل بر علیه هپاتیت B واکسینه و سطح آنتی بادی مشخص گردد تا در صورت مواجهه شغلی اقدام مناسب و بموقع جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری بعمل آید. تعیین میزان پوشش واکسیناسیون هپاتیت B و مقایسه آن در سه دانشکده پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی آجا هدف اصلی این مطالعه بود.مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی (cross sectional) و جامعه مورد بررسی شامل 510 نفر از دانشجویان سه دانشکده پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اجا که طی نیمسال دوم سال 1386 - 1387 مشغول تحصیل بودند. روش - نمونه گیری به صورت سرشماری و با تکمیل پرسشنامه ای توسط دانشجویان انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و تستهای آماری  Chi-squareو one-way ANOVA مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 510 نفر شرکت کننده، 410 (80.4%) پسر و 100 (19.6%) دختر با میانگین سنی 21.8±1.6 سال بودند. تعداد 356 نفر (69.8%) واکسیناسیون کامل، تعداد 122 نفر (23.9%) درحال واکسیناسیون و 32 نفر (6.3%) واکسن نزده بودند. شایعترین علت عدم واکسیناسیون ورودی جدید ذکر شده بود. 290 نفر (81.5%) پروتکل 6، 1، 0 را رعایت کرده و برای 216 نفر سطحی آنتی بادی اندازه گیری شده بود که میزان پاسخ مناسب آنتی بادی 91.6% و در پسران بیشتر از دختران بود و 72 نفر (18.8%) از 384 دانشجویانی که در محیط های پرخطر حضور یافته بودند سابقه Needle stick را می دادند.نتیجه گیری: میزان واکسیناسیون کامل هپاتیت B در این مطالعه 69.8% می باشد. از طرفی سطح آنتی بادی در درصد قابل توجهی از دانشجویان تعیین نشده بود که با توجه به عدم رعایت پروتکل استاندارد 0 و 1 و 6 احتمال ایمن بودن افراد کمتر خواهد بود. این در حالیست که خیلی از دانشجویان در محیط کاری و در معرض مواجهه شغلی با هپاتیت B هستند. لذا توصیه میشود جهت پیشگیری از ابتلا دانشجویان به هپاتیت B برنامه واکسیناسیون آنان بازنگری و ضمن انجام بموقع و طبق برنامه استاندارد، سطح آنتی بادی بر علیه هپاتیت B تعیین و در پرونده بهداشتی آنان ثبت گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID