مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران | سال:1379 | دوره:12 | شماره:4-3 (پیاپی 26)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

7 بیمار مجروح جنگی در فاصله زمانی فروردین ماه 1368 تا مهرماه 1379 به علت دردهای ناحیه مفصل فکی و گوش، محدودیت در حرکات مفصلی، وجود صداهای مفصلی در موقع باز کردن دهان، وزوز گوش همراه با کاهش شنوایی و سرگیجه مستقیماً یا با معرفی همکاران گوش و حلق به درمانگاه جراحی فک و صورت مراجعه نموده اند. تقریباً در کلیه مراجعین عوامل ایجادکننده اختلال در سیستم جونده به صورت ضایعات داخل کپسولی "Internal Derangments of the T.M.J" ناشی از اصابت ترکش به ناحیه فکین و از بین رفتن دندانها، نسوج نرم و سخت همراه با ضایعات داخل کپسولیMyo-Facial Pain Dysfunction Syndrome بعلت عوامل پسکوفیزیولوژیک ناشی از حضور در جبهه مشاهده گردید. درمان شامل جراحی های ترمیمی به صورت بازسازی دیفکت های نسوج نرم و سخت، آزادی سازی سیکاتریس های معیوب، تهیه پروتزهای دندانی مناسب و مشاورات روانپزشکی در اکثریت بیماران با موفقیت همراه بوده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

عفونت گوش میانی پس از عفونت مجاری تنفسی شایعترین عفونت دوران کودکی است تقریباً 85% کودکان تا سه ماهگی حداقل یکبار و 50% دوبار یا بیشتر به اوتیت حاد میانی مبتلا می شوند لذا بررسی تأثیر آنتی بیوتیکهای مختلف در درمان اوتیت میانی حاد و انتخاب مؤثرترین و کم هزینه ترین آنتی بیوتیک حائز اهمیت است. در یک مطالعه Randomized clinical Trial تعداد 760 نفر از کودکان زیر 12 سال به اوتیت میانی حاد که به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان الزهراء و کاشانی و مطب مجری طرح مراجعه نمودند به طور تصادفی تحت درمان با آموکسی سیلین و سفیکسیم به مدت ده روز قرار گرفتند اطلاعات با معاینه اتوسکوپیک کودکان بیمار جمع آوری شد و در برگه معاینه ای که به همین منظور تهیه شده بود درج گردید کودکان مورد مطالعه پس از گذشت یک ماه از ویزیت اول مجدداً مراجعه می کردند و تحت معاینه اتوسکوپیک قرار می گیرند و نتایج آن در همان برگه معاینه درجه می گردید سپس فراوانی پرخونی و کدورت پرده تمپان و همچنین فراوانی پیدا بودن شاخص های مارکهای پرده تمپان و فراوانی وجود علائم اوتیت میان سروزی در این گروه با آزمون Chi Square و تعیین P value و Fisher exact Test مورد مقایسه قرار گرفت. . از مجموع 76 بیمار مطالعه 67 نفر پس از درمان، پرخونی پرده تمپان نداشته اند که از این تعداد 34 نفر سفیکسیم و 33 نفر آموکسی سیلین دریافت کرده اند با توجه به آزمون Chi Square 0.72=Pvalue و تست فیشر یکطرفه برابر 0.5 محاسبه شد که نشان می دهد اختلاف فراوانی پر خونی پرده تمپان پس از درمان با این دارو معنی دار نیست. . همچنین با توجه به آزمون Chi Square و Pvalue محاسبه شده، اختلاف فراوانی کدورت پرده تمپان و وضعیت لندمارکهای پرده تمپان و وجود علائم اوتیت میانی سروزی پس از درمان با سفیکسیم و آموکسی سیلین معنی دار نیست. . نتایج بدست آمده نشان می دهد که میکروارگانیسم های ایجاد کننده اوتیت حاد در افراد تحت مطالعه با آموکسی سیلین به اندازه سفیکسیم پوشش داده می شوند از آنجاییکه آموکسی سیلین داروی انتخاب اول محسوب می شود نباید در درمان اوتیت میانی حاد در وهله اول از داروهای انتخاب دوم مانند سفیکسیم استفاده کرد و فقط در صورت عدم بهبودی بیمار با آموکسی سیلین، از داروهایی نظیر سفیکسیم استفاده شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

قاسمی محمدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  518
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

این تحقیق به صورت تحلیلی و آینده نگر (Case-Control) در تابستان و پاییز سال 1378 با همکاری مرکز دیابت مشهد بر روی 50 بیمار دیابتی و 50 نفر گروه شاهد در جهت بررسی اثر دیابت بر شنوایی انجام شد. در این زمینه نظریات متفاوتی وجود دارد و تحقیقات انجام شده در جهان هنوز نتوانسته است به تمامی مبهمات موجود در این زمینه پاسخ دهد. . افراد گروه بیمار و گروه شاهد از نظر سنی و جنسی با هم مطابقت داشتند. نمونه ها کاملاً تصادفی انتخاب و قبل از انجام آزمایشات شنوایی سنجی توسط پرسشنامه ای از قبل مدون شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ضمن تکمیل نمودن پرسشنامه در صورت وجود کاهش شنوایی انتقالی و حسی عصبی به هر دلیل دیگری و نیز وجود بیماریهای متابولیکی دیگر، از تحقیق حذف می گردید. آزمایشات شنوایی انجام شده بر روی 100 نفر (گروه دیابتی و شاهد) شامل اودیومتری با تون خالص، اودیومتری گفتاری و اودیومتری امپدانس بوده است. این تحقیق نشان داد که بین دو گروه دیابتی و کنترل در فرکانسهای بالا و پایین کاهش شنوایی حسی – عصبی مشخص وجود دارد. (P<0.0001 در فرکانسهای بالا و پایین) در تفکیک سنی این دو گروه، در فرکانسهای پایین بین تمامی رده های سنی 35-15 سال و 45-36 سال و 55-46 سال اختلاف معنی داری مشاهده شد و در فرکانسهای بالا فقط در رده سنی 55-46 سال این اختلاف معنی دار وجود داشت. این مطالعه نشان می دهد که طول مدت ابتلاء دیابت اثری در کاهش شنوایی حسی – عصبی ندارد چرا که هم در فرکانسهای پایین و هم در فرکانسهای بالا بین مدت ابتلاء 10-3 سال و 25-11 سال اختلاف معنی داری وجود ندارد (P<0.05) میزان شنوایی در بیماران دیابتی دارای عوارض، به نحو مشخص در فرکانسهای بالا نسبت به گروه بدون عارضه افت شنوایی حسی – عصبی را نشان می دهد. . بیماران دیابتی نوع غیر وابسته با انسولین (NIDDM) Non Insolin Dependent Diabet Melitus کاهش شنوایی واضحی را در فرکانسهای بالا و پایین نسبت به گروه کنترل نشان دادند (P=0.001) ولی بیماران دیابتی وابسته به انسولین (IDDM) Insulin Depedent Diabet Melitus در هیچ یک از فرکانسهای بالا و پایین نسبت به گروه کنترل این کاهش شنوایی را نشان نداند (P<0.0001). در مقایسه بین دو گروه NIDDM و IDDM اختلاف واضح و مشخصی در فرکانسهای بالا و پایین وجود داشت که این اختلاف در فرکانسهای بالا چشمگیرتر بود (0.001=P برای فرکانسهای پایین و 0.0001=P برای فرکانسهای بالا). همچنین در این تحقیق مشخص گردید که کاهش شنوایی واضحی از نظر جنس بین مردان و زنان دیابتی وجود ندارد. (P>0.05)

آمار یکساله:  

بازدید 518

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در جراحی عفونت مزمن گوش میانی دو هدف دنبال می شود: 1- از بین بردن بیماری و 2- بهبود شنوایی، این مطالعه روی 50 بیمار انجام شده است که به دو گروه مساوی تقسیم شده و هر گروه تحت یکی از دو روش عمل جراحی ماستوئیدکتومی با حفظ دیواره خلفی گوش (C.W.U) و ماستوئیدکتومی با برداشتن دیواره خلفی گوش (C.W.D) همراه با بازسازی زنجیره استخوانچه ای قرار گرفتند. وضعیت شنوایی آنها قبل و بعد از عمل جراحی بوسیله ادیومتری اندازه گیری و ثبت شد. . نتایج بدست آمده نشان می دهد که کاهش شنوایی در روش C.W.D قبل از عمل 7.52+52.5 دسی بل و بعد از عمل 10.61+39.3 دسی بل و در روش C.W.U قبل از عمل 7.64+42.5 دسی بل و بعد از عمل 7.64+25.5 دسی بل بود. میانگین اختلاف بهبود شنوایی قبل و بعد از عمل در روش C.W.D 7.64+13.18 و در روش C.W.U 6.71+17 است که با توجه به اینکه 0.08=P می باشد از نظر آماری اختلاف معنی داری بین نتایج شنوایی در دو روش عمل وجود ندارد. لذا بر اساس میزان گرفتاری گوش میانی از نظر کاهش شنوایی و وضعیت عفونت، شرایط خاص هر بیمار و دانش و تجربه جراح، تصمیم برای نوع عمل گرفته می شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مطالعه آِینده نگر، 98 کودک مبتلا به گرفتگی بینی که به بخشهای اطفال و گوش و حلق و بینی بیمارستان قائم (عج) مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. علل، عوارض، و انواع درمان ها بررسی شد. تعداد 43 مورد (42.14%) در سنین 7-2 سال و 55 مورد (53.9%) در سنین 12-7 سال قرار داشتند. شایعترین علت گرفتگی بینی در این دو گروه هیپرتروفی آدنوتانسیلر بود (83.3%) و در این گروه سابقه فامیلی هیپرتروفی لوزه و آدنوئید در 15% موارد مثبت بود. آلرژی بعنوان دومین عامل انسداد بینی بود که 5.88% بیماران را تشکیل می داد و در این گروه سابقه فامیلی حساسیت در 100% موارد مثبت بود. . توده نازوفارنکس، ترومای قدیمی، سینوزیت بدون ارتباط با آدنوئید و جسم خارجی فراموش شده، جزو علل دیگر انسداد بینی در این بررسی بودند. . در مورد آدنوئید، رادیوگرافی لاترال نازوفارنکس بالمس آدنوئید در 91.14% مورد همخوانی داشت. . عوارض گوشی شایعترین عارضۀ انسداد بینی بودند که در این مورد کم شنوایی در 25.48% و اوتیت عود کننده در 18.62% موارد دیده شد. . جراحی در 93.10% بیماران مبتلا به A.T.H درمان قطعی بود که انجام شد.  

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

از زمان اولین لارنژکتومی روی انسان در سال 1873 توسط Theodore Billroth و اولین باز توانی تکلمی با استفاده از حنجره مصنوعی توسط Carl Gusssenbaur تکنیکها و پروتزهای مختلفی جهت بازتوانی تکلمی در بیماران لارنژکتومی شده انجام گردیده است. (4-6) در سال 1979 توسط آقای Singer, Blom پروتز Duckbill با TEP جهت بازتوانی گفتاری ارایه شد که موفقیت و مقبولیت بیشتری از سایر روشها داشت. (8) TEP شامل یک دریچه یکطرفه بوده که جریان هوا را بداخل حلق امکان پذیر ساخته و از طریق مانع نشت بزاق و مواد غذایی بداخل تراشه می شود. این ایده اساس پروتزهای مختلفی از جمله پرواکس Provox بوده که از آنزمان جهت بازتوانی ارایه شده اند. در مطالعه ما که اولین تجربه در نوع خود در ایران می باشد از پروتز پرواکس جهت بازتوانی تکلمی بیماران لارنژکتومی شده استفاده گردیده است. ارتباط برخی عوامل با موفقیت آمیز بودن باز توانی که قبلا بررسی نشده بودند از جمله تاثیر کار تیرویید و نقش فیزیولوژی ریوی بطور کمی مورد مطالعه قرار گرفت همچنین اثرات سایر عوامل از جمله رادیوتراپی، وضعیت نئوفارنگس و تراکئوستوما، تست دمیدن هوا در مری جهت تعدیل آنها برای انتخاب بیماران جهت پرتز گذاری بررسی شد ...

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

هدف این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی FNA در توده های سر و گردن (به استثنای غده تیروئید) بود. به این منظور بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوش و گلو و بینی بیمارستان آیت ا... طالقانی از تاریخ فروردین ماه 1370 لغایت اسفند ماه 1374 مورد بررسی قرار گرفتند. در طی این مدت در 102 بیمار با توده های سر و گردن FNA انجام شد. برای تعیین ارزش تشخیصی FNA در 50 مورد از این بیماران بیوپسی باز انجام شد که 27 نفر مرد و 23 نفر زن بودند. محدوده سنی بیماران 80-2 سال با متوسط سن 17.7±36.3 سال بود. گزارش پاتولوژیست برای FNA به یکی از فرمهای: ضایعات خوش خیم، بدخیم، مشکوک به بدخیمی و غیر قابل تشخیص و برای نمونه های بیوپسی باز به یکی از دو فرم ضایعه خوش و بدخیم دسته بندی گردید سپس نتایج FNA و بیوپسی باز برای هر بیمار با هم مقایسه شد. مقایسه نتایج FNA و بیوپسی باز نشان داد که از 27 مورد ضایعه خوش خیم در FNA، 26 مورد آن را گزارش پاتولوژی بیوپسی باز مطابقت داشت (منفی واقعی) و تنها یک مورد بدخیم گزارش شد (منفی کاذب). از 3 مورد ضایعه بدخیم گزارش شده در  FNA همگی در بیوپسی باز بدخیم گزارش شد (مثبت واقعی). از 11 مورد ضایعه مشکوک به بدخیمی در  FNA، در بیوپسی باز 8 مورد بدخیم (مثبت واقعی) و 3 مورد خوش خیم (مثبت کاذب) گزارش شد. از 9 مورد غیر قابل تشخیص در  FNA در بیوپسی باز 6 مورد خوش خیم (منفی واقعی) و 3 مورد بدخیم (منفی کاذب) گزارش شد. در این مطالعه specificity برابر با 91.4 درصد، s…. برابر با 73.3 درصد و total accuracy برابر با 86 درصد بدست آمد. در بیمارانی که  FNA انجام شد هیچگونه عارضه مشاهده نشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمبولی وریدی هوا بعنوان یک عارضه در اعمال جراحی که موضع عمل در سطح بالاتری نسبت به قلب قرار می گیرد محتمل است اما وقوع آن در اعمال جراحی کرانیوتومی حفره خلفی جمجمه و خصوصاً در وضعیت نشسته از درصد بالایی برخوردار می باشد. در این گزارش وقوع یک مورد آمبولی وریدی هوا در طی اعمال جراحی آندوسکوپی سینوس مورد بحث قرار گرفته است.  

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 26)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مطالعه به صورت گذشته نگر (Retrospective) توصیفی بر روی 57 نمونه که از 1/1/75 تا 30/12/78 به مدت چهار سال به درمانگاه گوش گلو بینی بیمارستان لقمان الدوله مراجعه کرده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند انجام شد. میانگین سن بیماران 48.4 سال (76-13 سال) شامل 27 مورد زن و 30 مورد مرد می شدند. از این 57 مورد، 19 مورد تومور بدخیم و 38 مورد تومور خوش خیم داشتند. بعد از مقایسه نتیجه FNAC با نتیجه بافت شناسی، 15 مورد مثبت واقعی و 4 مورد منفی کاذب (یک مورد کارسینوم آدنوئیدسیتیک، یک مورد آدنوکارسینوم با درجه پایین و دو مورد به علت تعداد ناکافی سلول و آغشته به خون بودن) و 36 مورد منفی واقعی و دو مورد مثبت کاذب (یک مورد انکوستیوم خوش خیم و یک مورد آدنوم پلئومورفیک، البته جواب این موارد به صورت مشکوک به بدخیمی بود)بدست آمد که نهایتاً حساسیت 79.9 درصد و ویژگی 94.7 درصد برای FNAC در تشخیص توده های بزاقی بدخیم بدست آمد که در مقایسه با گزارشات محققینی که در این زمینه قبلاً مطالعه کرده اند، نتیجه بدست آمده قابل قبول بود.  

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID