مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) | سال:1381 | دوره:12 | شماره:36

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

سابقه و هدف: منابع انرژی نقش مهمی را در تکوین جنین های قبل از لانه گزینی بر عهده دارند. یکی از مهمترین منابع تامین کننده انرژی، گلوکز می باشد که تاثیر آن در مراحل مختلف تکوین جنین مورد تحقیق بسیار قرار گرفته است. از آنجایی که فروکتوز و گالاکتوز از ایزومرهای مهم گلوکز می باشند و مطالعات کمی در خصوص تاثیر آنها بر تکوین جنین در محیط آزمایشگاه انجام گرفته است، لذا این مطالعه علاوه بر بررسی مجدد تاثیر گلوکز بر رشد و نمو جنین، تاثیر این دو ایزومر را به عنوان جایگزینی برای گلوکز در محیط کشت مورد بررسی قرار می دهد.مواد و روش ها: موش های سفید سوییسی بعد از تحریک تخمک گذاری توسط هورمون HMG و HCG و جفت گذاری 48 تا 50 ساعت بعد از آخرین تزریق، کشته شده و جنین های دو سلولی به وسیله فلاشینگ  از لوله های رحمی آنها جمع آوری شدند. جنین ها به طور تصادفی به محیط های کشت موردنظر انتقال داده شده و تا مرحله هچینگ(خروج از زونا پلوسیدا) کشت داده شدند. در این تحقیق محیط های کشتT6 حاوی گلوکز(T6+g1) ، T6 حاوی گالاکتوز (T6+gal)، T6 حاوی فروکتوز (T6+fr) و‏T6  بدون هگزوز(T6-h)  مورد استفاده قرار گرفتند.یافته ها: درصد جنین های رسیده به مرحله بلاستوسیست در محیط های کشت فوق به ترتیب 25/91، 09/67، 85/92 و 92/70 بود. همچنین به ترتیب 82/40، 21/25، 85/42 و 46/23 درصد از جنین ها بعد از 72 ساعت به مرحله هچینگ رسیدند. درصد جنین های بلاستوسیست و هچینگ در محیطT6+g1  و T6+ fr به طور معنی داری بیشتر از محیط T6+gal و T6-h بود (p<0.0001)، اما هیچ اختلاف معنی داری بین جنین های کشت داده شده در محیط T6+gal نسبت به محیط T6-h و نیزT6+fr  نسبت به T6+gl مشاهده نشد.استنتاج: براساس یافته های این تحقیق می توان استنتاج نمود که گالاکتوز نمی تواند جانشین مناسبی برای گلوکز در محیط کشت جنین های اولیه باشد، اما فروکتوز می تواند جایگزین گلوکز در محیط کشت شود، بدون این که تکوین جنین ها در مقایسه با گلوکز دچار اختلال شود. با وجود این استفاده از فروکتوز به عنوان جانشین گلوکز به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 108 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

سابقه و هدف: هلیکوباکترپیلوری در بروز طیف وسیعی از بیماری ها درکودکان مقصر شناخته شده است. در طی سال های اخیر شیوه  های متعددی جهت تشخیص این عفونت به خدمت گرفته شده اند. هدف از این مطالعه مقایسه سه مورد ازاین شیوه ها (هیستولوژی، تست اوره آز سریع و سرولوژی) در کودکان بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت آینده نگر بر روی 50 کودک 3 تا 14ساله که با شکایات متفاوتی در بیمارستان کودکان امیرکلا بابل مورد آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش قرار گرفتند، در طی سال 1379 صورت گرفته است. از آنتروم معده این بیماران ضمن آندوسکوپی نمونه برداری شده و ضمن مطالعه میکروبیولوژی (با رنگ آمیزی گیمسا)، قطعه کوچکی از هر نمونه برداشته شده و در واحد آندوسکوپی در محیط BIRD از نظر اوره آز مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن نمونه خون جهت بررسی سرولوژی (با استفاده از کیت (RADIM از هر یک از این بیماران گرفته شد. استاندارد تشخیصی عفونت هلیکوباکترپیلوری در این مطالعه وجود حداقل 2 تست مثبت از 3 تست مورد بررسی بوده است.یافته ها: از 50 کودک مورد بررسی 38درصد (19 نفر) به این باسیل آلوده بودند. فراوانی این عفونت در پسران 45 درصد و در دختران 3/26درصد بوده است (P>0.05). در این مطالعه IgG بر علیه هلیکوباکترپیلوری به روش ELISA با عدد دقیق Cut off=23 ml/ur (که در این مطالعه محاسبه شد)، از حساسیت 4/89 درصد و ویژگی 7/96 درصد برخوردار بوده است. هیستولوژی نیز حساسیت 4/89 درصد و ویژگی 7/96 درصد داشت لیکن تست اوره آز سریع از حساسیت 4/89 درصد و ویژگی 100 درصد برخوردار بوده است.استنتاج: این مطالعه نتیجه می گیرد با استاندارد کردن روش تشخیص ELISA، هر سه تست مورد بررسی از حساسیت یکسانی برخوردار می باشند، اگرچه تست اوره آز سریع با داشتن ویژگی بالاتر شیوه ای مطمئن تر محسوب می شود، ولی بدون استاندارد کردن ELISA در کودکان حساسیت و ویژگی این تست پایین می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 106 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

سابقه و هدف: کمبود رشد یکی از مشکلات شایع در طب کودکان می باشد. غیر از کمبود کالری و پروتئین که نقش آن در رشد غیر قابل انکار است، از روی (Zinc) به عنوان یکی از عناصر تاثیرگذار در رشد نام برده می شود. در این مطالعه تاثیر سولفات روی تکمیلی بر وزن و قد کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیماری های غدد کودکان بیمارستان بوعلی ساری در سال های 79- 80 بررسی شد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور با استفاده از دارونما بر روی کودکانی که به دلیل توقف یا نارسایی رشد از طرف مراکز بهداشت شهرستان ساری معرفی شدند، صورت گرفت. این کودکان به سه دسته سوء تغذیه شدید (با SDS وزن کمتر از 3-)، سوء تغذیه متوسط (با SDS وزن بین 2- تا 3-)، کودکان طبیعی یا با سوء تغذیه خفیف (با SDS وزن بالاتر از 2-) تقسیم شدند و برای خنثی سازی عوامل مداخله گر براساس وضعیت اجتماعی و اقتصادی در سه دسته بد، متوسط و خوب قرار گرفتند. در مجموع کودکان در 9 بلوک ایجاد شده به صورت اتفاقی در دو دسته مورد و شاهد قرار گرفتند. به هر دو گروه آموزش تغذیه جهت تأمین کالری و پروتیین و کاهش مصرف مواد غذایی کم ارزش داده شد. در گروه مورد محلول سولفات روی با دوز(5 mg/kg (1 mg/kg/zinc روزانه تجویز گردید. وزن و قد کودکان قبل و بعد از مداخله مقایسه و سطح روی سرم قبل و پس از مداخله کنترل گردید. برای مقایسه یافته ها از آزمون هایt ، t زوج و کای دو استفاده شد.یافته ها: 44 کودک (23 دختر و 21 پسر) مطالعه شدند. بیست و یک نفر در گروه مورد و 23 نفر در گروه شاهد بودند و این افراد خصوصیات پایه مشابهی داشتند. مدت تجویز دارو 3/3 ماه و مدت پیگیری 7/4 ماه بود. نتایج حاصله نشان دهنده افزایش وزن (P<0.02) و قد (P<0.001) در هر دو گروه بوده، اما این اختلاف در بین دو گروه معنی دار نبوده است. بیشترین افزایش وزن در زیر گروه دو ( با سوء تغذیه متوسط) بوده است (P<0.0005). همچنین سولفات روی سبب کاهش بروز گاستروآنتریت در گروه مورد گردید (P<0.005). استنتاج: سولفات روی تاثیری در بهبود وزن بچه های مورد مطالعه ما نداشته است و به نظر می رسد اندکس های رشدی در نتیجه اصلاح روند تغذیه و تامین  کالری و پروتیین بهتر شده است. شاید تجویز روی سبب کاهش بروز گاستروآنتریت شود. مطالعات مشابه در استان های دچار کمبود روی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 111 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به سیاست های بهداشتی کشور مبنی بر این که تمام بیماران در وهله اول به پزشکان عمومی مراجعه کنند و سپس در صورت نیاز به متخصصین رشته های مربوطه ارجاع شوند، و با توجه به این که کمتر از یک پنجم بیماران مراجعه کننده به تنها مرکز تخصصی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران توسط پزشکان عمومی ارجاع می شوند، بر آن شدیم که به غربالگری اختلالات روانپزشکی در مراجعین به درمانگاه های عمومی بیمارستان های آموزشی این دانشگاه بپردازیم.مواد و روش ها: 250 نفر از مراجعین (با ضریب اطمینان 95درصد) به شیوه تصادفی طبقه بندی شده، به وسیله آزمون SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: 40 درصد مراجعین مبتلا به اختلال روانپزشکی بودند. اختلالات فوق در خانم ها شایع تر بود. نمایه کلی شدت این اختلالات نیز در خانم ها بیشتر بود. اکثر مبتلایان، متاهل، خانه دار، و با تحصیلات متوسطه بودند. شایع ترین ابعاد اختلالات روانپزشکی، کج باوری، جسمانی سازی، افسردگی، و حساسیت در روابط بین فردی بود.استنتاج: با توجه به شیوع بالای اختلالات روانپزشکی در طب عمومی، و با عنایت به این که درخواست مشاوره های روانپزشکی و موارد ارجاع بسیار محدود می باشند، احتمالا در زمینة اختلالات روانپزشکی آموزش یا توجه کافی وجود ندارد. در هر صورت ضروری است که در دوره آموزشی پزشکی عمومی و همچنین در دوره های بازآموزی به اختلالات روان پزشکی توجه بیشتری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 134 استناد 4 مرجع 4
نویسنده: 

نثارحسینی ویدا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: سرطان ها و انفارکتوس میوگارد دو علت عمده مرگ و میر بشر به شمار می روند. از سویی آنژیوژنر پدیده ای است که نقشی اساسی در پاتوژنر هر دوی آنها دارد و از سوی دیگر برخی عوامل خطرزای مشترک بین بروز سرطان و انفارکتوس میوکارد یافت می شود. بدین دلیل به نظر می رسد که بتوان به دنبال رابطه ای بین بروز انفارکتوس و سرطان بود. مطالعاتی که در گذشته در این زمینه صورت گرفته است بسیار محدود می باشد. بر این اساس یک مطالعه مورد-شاهدی طی سال های 77 الی 78 در ساری انجام گردید. مواد و روش ها: از بین مراجعین بیمارستان امام خمینی و فاطمه زهرا (س) ساری تعداد 50 بیمار که سابقه سرطان در آنها براساس پاتولوژی به اثبات رسیده بود و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند (گروه مورد). پنجاه مراجعه کننده دیگر که مبتلا به سرطان نبوده و از نظر سن و جنس و سابقه بروز سرطان یا انفارکتوس میوکارد در بستگان درجه یک با گروه مورد مطابقت داشتند، تحت عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. اطلاعات مورد نظر شامل سابقه اثبات شده انفارکتوس میوکارد و نسز وجود عوامل خطرزای عمده انفارکتوس میوکارد (شامل هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی و دیابت ملیتوس) در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اطلاعات توسط آزمون آماری Chi-square تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از میان 50 بیمار گروه مورد، 8 نفر سابقه اثبات شده انفارکتوس میوکارد را دشاتند، در حالی که این میزان در گروه مورد برابر با 4 نفر بود که این اختلاف معنی دار نبود. پس از تفکیک جنس، سابقه انفارکتوس میوکارد در 6 نفر از زنان گروه مورد و 1 نفر از زنان گروه شاهد به اثبات رسید که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.05). در جنس مذکر از نظر سابقه انفارکتوس میوکارد، بین دو گروه تفاوت معنی داری یافت نشد و از نظر وجود عوامل خطرزای انفارکتوس میوکارد نیز بین دو گروه چه با تفکیک جنس و چه بدون آن اختلاف معنی داری به دست نیامد. استنتاج: با بررسی نتایج حاصل از این مطالعه رابطه معنی داری بین بروز انفارکتوس میوکارد و سرطان در زنان یافت شد. بر این اساس علاوه بر نیاز به مطالعات بیشتر و گسترده تر روی رابطه بین انفارکتوس میوکارد و سرطان، لازم است که این رابطه در زنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

سابقه و هدف: با وجود این که روش استاندارد برای اندازه گیری قوس کمری استفاده از عکس رادیوگرافی طرفی کمر است ولی به دلایل مختلف این روش در همه موارد به ویژه در تحقیقات مقرون به صرفه نیست. در نتیجه هدف از انجام این تحقیق، پیدا کردن روشی مطمئن، معتبر، آسان، کم هزینه و بی خطر برای اندازه گیری قوس کمری بود.مواد و روش ها: این بررسی در دومرحله تعیین تکرارپذیری داخل آزمونگر و بین آزمونگر خط کش قابل انعطاف و تعیین اعتبار آن در اندازه گیری قوس کمری انجام شد.برای تعیین تکرارپذیری داخل آزمونگر خط کش قابل انعطاف قوس کمری 25 دانشجوی پسر و 50 دانشجوی دختر، هرکدام دوبار به ترتیب توسط آزمونگر اول و دوم اندازه گیری شد. برای تعیین تکرار پذیری بین آزمونگر آن از 16 دانشجوی پسر استفاده شد و برای تعیین اعتبار خط کش قابل انعطاف قوس کمری 6 دانشجوی پسر و دختر توسط خط کش قابل انعطاف و عکس رادیوگرافی اندازه گیری شد.یافته ها: با استفاده از آزمون همبستگی تکرار پذیری داخل آزمونگر خط کش قابل انعطاف برای آزمونگر اول و دوم به ترتیب 88/0 و 87/0 و تکرار پذیری بین آزمونگر آن 78/0 به دست آمد. ضریب همبستگی بین اندازه گیری قوس کمری با خط کش قابل انعطاف و عکس رادیوگرافی 92/0 به دست آمد.استنتاج: با توجه به اعتبار و تکرارپذیری بالای خط کش قابل انعطاف در اندازه گیری قوس کمری می توان از این وسیله به عنوان وسیله ای مطمئن، معتبر و در عین حال آسان، کم هزینه و بی خطر برای اندازه گیری قوس کمری استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری تخمدان پلی کیستیک در واقع عدم تخمک گذاری مزمن همراه با طیف وسیعی از علل و علایم بالینی شامل افزایش انسولین خون، مقاومت به انسولین و افزایش آندروژن می باشد. خانم های مبتلا به این بیماری به غیر از عوارض شایع مانند: اختلالات قاعدگی، هیرسوتیسم و نازایی، در معرض عوارض جدّی شامل افزایش خطر سرطان آندومتر و احتمالا پستان و بیماری های قلبی- عروقی و دیابت می باشند. با در نظر گرفتن موارد فوق، خانم هایی که با عدم تخمک گذاری مراجعه می کند در اولین برخورد بر حسب شرایط سنی، وضعیت باروری و علایم بالینی بایدتحت درمان قرارگیرند. دراین مطالعه ما برآن شدیم که وضعیت دموگرافیک، بالینی، هورمونی و سونوگرافی این افراد و همچنین رابطه بین اختلالات هورمونی با وزن بدن و سطح انسولین خون را مورد بررسی قرار دهیم.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی Cross- sectional انجام شده است. در بین خانم های 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان و فوق تخصص غدد، 80 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک از طریق تکمیل پرسشنامه ثبت و تنظیم گردید. آزمایشات هورمونی PRL)، OHP-17،FBS ،Insulin ،Testosterone ، LH،FSH ،(GTT  به روش رادیو ایمونواسی انجام شد و بیماران تحت بررسی سونوگرافی قرار گرفتند. به منظور بررسی ارتباط وزن بدن با سطح انسولین خون و هیپرآندروژنیسم بیماران به دو گروه چاق و غیرچاق BMI>30) و (BMI<30 و براساس وجود یا عدم وجود علایم هیپرآندروژنیسم فانکشنال به دو گروهFH  مثبت وFH منفی تقسیم شدند. جهت بررسی آماری از آزمون های آماری Mann- Withny و Kruskal-Wallis استفاده گردید.یافته ها: شایعترین یافته های بالینی به ترتیب شامل: اختلالات قاعدگی ( 100 درصد)، سابقه فامیلی (5/62 درصد)، هیرسوتیسم (62 درصد) و چاقی (25 درصد) است. شایعترین اختلالات هورمونی به ترتیب شامل: افزایش تستوسترون (32.5 درصد)، افزایش نسبت  LH/FSH>2(25 درصد)، مقاومت به انسولین (2/21 درصد)، GTT مختل (5/17 درصد) و هیپرانسولینیسم (10 درصد) است. سونوگرافی در 7/18 درصد موارد غیر طبیعی بود. در مقایسه گروه های چاق و غیرچاق GTT غیر طبیعی در 5/17 درصد موارد (50 درصد در گروه چاق)، مقاومت به انسولین در 21 درصد موارد (52 درصد موارد در گروه چاق)، و افزایش انسولین ناشتا در 10 درصد موارد (50 درصد موارد در گروه چاق) مشاهده گردید. در مقایسه بین بیماران چاق با FH مثبت و FH منفی از نظر هیپرانسولینمی و GTT غیر طبیعی اختلاف آماری معنی دار بود (P=0.033) در مقایسه بیماران چاق با FH مثبت و بیماران غیرچاق با FH مثبت نیز از نظر GTT غیر طبیعی اختلاف آماری معنی دار بود (P=0.013). استنتاج: با درنظرگرفتن آن که تشخیص بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک توسط علایم بالینی مقدور می باشد و آزمون های آزمایشگاهی به جز رد بیماری های نادر مثل هیپوتیروییدیسم و هیپرپرو لاکتینمی در تشخیص نقشی ندارند، انجام این آزمون ها باید محدود به بیماران خاص گردد. از طرفی چون عوارض ناخواسته مانند افزایش انسولین خون، مقاومت به انسولین، افزایش قند خون رابطه مستقیمی با چاقی و هیپرآندروژنیسم در این گروه از افراد دارد، باید آن دسته از این افراد که چاق بوده وعلایم هیپرآندروژنیسم دارند تحت بررسی های بیشتر قرار گرفته و اقدامات درمانی خاص صورت گیرد. انجام سونوگرافی نقشی در اثبات تشخیص ندارد و نباید به عنوان روش رایج در بررسی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 91 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

بابامحمودی فرهنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

سابقه و هدف: الحمیکه (Al Hamikah) نامی بود که اولین بار پزشکان مسلمان بر بیماری بثوری همراه با تب خفیف و لنف آدنیت و علایم کاتارال گذاردند و آن را نوعی سرخک دانستند. بعدها این بیماری سرخک آلمانی یا Rotheln و بعد از سال 1866 Rubella نامیده شد. اهمیت این بیماری در پدیدار شدن علایم در افراد نیست بلکه نکته خطیر در ایجاد بیماری سرخجه مادرزادی در نوزادان مادران مبتلا و عوارض جانی و مالی ناشی از آن است. ساخت واکسن سرخجه (سال 1969) تحولات فراوانی در زمینه کاهش مبتلایان به سرخجه مادرزادی به وجود آورد تا این که در سال 2000 اعلام شد در فنلاند سرخجه حذف شده است. سال هاست که در کشورهای مختلف تیترآنتی بادی ضد سرخجه در کودکان و زنان در سنین باروری اندازه گیری می شود تا برای کنترل عوارض سرخجه مادرزادی برنامه های واکسیناسیون طراحی و اجرا شود (اکنون 10 درصد زنان در جهان در معرض خطر ابتلا به سرخجه هستند). هدف از این مطالعه بررسی مصونیت یا حساسیت دختران شرف ازدواج شهرستان قائم شهر بوده است تا از اطلاعات حاصله در برنامه ریزی های بهداشتی استفاده شود.مواد و روش ها: این تحقیق به صـورت یک مطالعه توصیفی بر روی 400 نفر از دانش آموزان دختر یازده دبیرستان دخترانه قائم شهر با استفاده از روش ELISA (Biotech - Alpha) انجام شد. خصوصیات دموگرافیک آزمودنی ها برای بررسی ارتباط آنها با نتیجه آزمایشات ثبت شد. این مطالعه با رعایت اصول اخلاق پزشکی صورت گرفت.یافته ها: این مطالعه نشان داد از 400 نفری که مورد مطالعه قرار گرفتند 25/9 درصد (37 نفر) نسبت به بیماری سرخجه مصون نیستند و این عدم مصونیت هیچ ارتباط معنی داری با سن، مکان سکونت (شهر یا روستا)، شغل و تحصیلات پدر، شغل و تحصیلات مادر و تعداد فرزندان خانواده نداشت.استنتاج: نظر به این که 25/9 درصد از دختران دبیرستان های قائم شهر نسبت به بیماری سرخجه مصون نمی باشند، به نظر می رسد باید برنامه ای برای واکسیناسیون دختران در شرف ازدواج طراحی و اجرا شود. روش ELISA نسبت به روش سرولوژی رایج گذشته HI روشی حساس تر، با خطای کمتر و سرعت بیشتر می باشد که به عنوان یک تست پیش از ازدواج توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 103 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

سابقه و هدف: روش استاندارد طلایی در تشخیص سینوزیت،CT  کورونال سینوس های پارانازال با مقاطع پیوسته و پشت سرهم می باشد. با توجه به هزینه زیاد و دوز بالای اشعه در این روش، و این که معیارهای بالینی و رادیوگرافی های ساده چندان حساس و اختصاصی نمی باشند، انجام CT سینوس ها با روش های Limited Screening (با مقاطع ناپیوسته) توسط بعضی محققین پیشنهاد شده است. تحقیق حاضر جهت بررسی دقت تشخیصی CT کورونال با مقاطع محدود (چهار مقطع) و مقایسه آن با CT استاندارد در تشخیص سینوزیت صورت گرفته است.مواد و روش ها: از 100 بیماری که با احتمال سینوزیت به بخش CT اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) ساری مراجعه نموده بودند،CT  استاندارد کورونال (شامل 16 مقطع) انجام شد و بر اساسScout view  مربوطه، چهار تصویر Limited Screening CT انتخاب و چاپ شدند. تصاویر مربوط به هر دو روشCT ، به طور مجزا از یکدیگر توسط دو رادیولوژیست گزارش شدند (در مجموع چهار گزارش CT برای هر بیمار انجام شد). نتایج حاصل از روش استاندارد و Limited رادیولوژیست اول با نتایج مشابه از رادیولوژیست دوم مورد مقایسه قرار گرفت. مجموع نتایج روش Limited نیز با روش استاندارد مقایسه شد.یافته ها: در مقایسه نتایج دو رادیولوژیست میزان Kappa value محاسبه شده برای روش های استاندارد و Limited به ترتیب 95/0 و 97/0 است که دال بر توافق (Agreement) خوب بین دو رادیولوژیست در هر دو بررسی می باشد. روش Limited در مجموع دارای حساسیت 1/94 درصد و دقت 5/93 درصد بود. شیوع کلی سینوزیت در افراد مورد بررسی 68 درصد و بیشترین سینوس درگیر، سینوس ماگزیلر (با نتایج 7/89 درصد) بود.استنتاج: روش Limited Screening CT سینوس های پارانازال می تواند روش مناسبی در ارزیابی اولیه بیماران با احتمال سینوزیت باشد و از این نظر جایگزین گرافی های ساده شود. مزیت این روش استفاده از دوز کمتر اشعه، سرعت بیشتر کار تصویرگیری و صرف هزینه کمتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

سابقه و هدف :گونه های مختلف گیاه گلوسیوم در طب سنتی ایران با کاربردهای مختلف از جمله در درمان درماتیت استفاده می شوند. با توجه به خواص عصاره های گیاهان خانواده خشخاش، در این پژوهش به بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی عصاره گیاه گلوسیوم گرندیفلوروم پرداخته شده است.مواد و روش ها : عصاره گیری با استفاده از متانول و با روش پرکولاسیون انجام پذیرفت. جهت بررسی اثرات ضد التهابی عصاره با آزمون کاراژینال، دوزهای 4، 10، 20، 40، 80، 160 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره در مقایسه با دوزهای 2، 4، 6، 8 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن ایندومتاسین مورد مطالعه قرار گرفت. اثر ضد دردی عصاره با آزمون فرمالین و صفحه داغ(Hot plate)  در دوزهای 60، 70، 80 و 90 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره در مقایسه با دوزهای 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن مورفین مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون روتارود (Rotarod) جهت بررسی هماهنگی حرکتی مورد استفاده قرار گرفت. سمیت حاد (LD50) عصاره با روش پروبیت تعیین گردید. جهت آنالیز داده ها از آنالیز واریانس و آزمون Newman- Keuls با ارزش p<0.05 استفاده شد.یافته ها: دوز 200 kg/mg عصاره اثرات ضدالتهاب بیشتری نسبت به دوزهای(p<0.01) 10 mg/kg  و8 mg/kg  و(p<0.001)  ایندومتاسین نشان داد. تمامی دوزهای مورد استفاده اثرات ضددرد موثری نسبت به گروه کنترل نشان دادند(p<0.001) . اثرات ضد درد دوزهای 80 و 90 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره در فاز اولیه بیشتر از دوز 5 kg/mg مرفین بود(p<0.001) . در فاز ثانویه اثرات ضد دردی دوزهای 70، 80 و 90 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بیشتر از اثر ضد درد دوز 5 kg/mg مرفین بود (p<0.001). بین دوزهای 80 و 90 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن اختلاف معنی دار وجود نداشت. تجویز عصاره در دوزهای 60، 70، 80 و 90 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن آستانه درد را در مقایسه با گروه کنترل در زمان 45 دقیقه افزایش داد. عصاره گیاه فوق اثری بر تغییر هماهنگی حرکات حیوان نداشت. سمیت حاد عصاره معادل797.94 kg/mg  به صورت داخل صفاقی تعیین گردید.استنتاج: نتایج حاصل می تواند گیاه فوق را با اثرات ضد التهاب و ضد درد معرفی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 116 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به نقش انگل های خارجی جوندگان در انتقال بیماری های مختلف از جمله طاعون، تب راجعه، تیفوس مورن و غیره، مطالعه ای جهت بررسی انگل های خارجی جوندگان در مناطق مختلف استان مازندران در سال های 76 الی 78 انجام پذیرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه جوندگان شهرهای ساری، بهشهر، قائم شهر (جویبار) ، آمل، محمودآباد، نور، رامسر، تنکابن و نواحی مرکزی شهرها (5 کیلومتر اطراف شهر) بودند. با نصب تله های زنده گیر به صورت تصادفی در اماکن مختلف، نسبت به صید جوندگان اقدام گردید. پس از صید جوندگان و انتقال آنها به آزمایشگاه، متعاقب بیهوشی و ثبت مشخصات ظاهری جوندگان، آنها در بالای تشتک آبی به منظور جدا کردن انگل های خارجی برس می شدند. انگل های خارجی پس از جمع آوری از روی تشتک آب در الکل 70 درجه نگهداری شده تا پس از مونته شدن مورد شناسایی قرار گیرند. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به جونده و انگل در فرم مخصوص ثبت گردیده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: درطی این بررسی مجموعا 371 جونده متعلق به هفت گونه صید گردید که عبارت بودند از: 148 Rattus rattus  عدد (40 درصد)؛ 87 Rattus norvegicus عدد (23 درصد)؛ 40 Mus musculus عدد (11 درصد)؛ 25 Glis glis عدد (7 درصد)؛ 7 Apodemus sylvaticus عدد (2 درصد)؛ 45 Nesokia indica عدد (12 درصد)؛ و 19 Arvicola terrestis عدد (5 درصد). همچنین در این بررسی اکتوپارازیت های جدا شده عبارت بودند از:Hoplopleuridae ، Echinolaelaps echidninus،Opiliacaridae ،Rhipicephalus ، N.faciatus وIxodidae  که بیشترین فراوانی مربوط به Hoplopleuridae و کمترین فراوانی مربوط بهIxodidae  می باشد.استنتاج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که میزان آلودگی به انگل های خارجی در جوندگان صید شده و در منطقه مورد مطالعه 40 درصد می باشد. آلودگی در گونه هایRattus rattus ،Nesokia indica ، Rattus norvegicus و Arvicola terrestris مشاهده گردید و اکتوپارازیت های جدا شده همگی از نظر پزشکی و دامپزشکی حایز اهمیت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

موکورمایکوز مهلک‌ترین بیماری قارچی سیستمیک است که در زمینه بیماری دیابت یا نقص ایمنی بروز می‌کند و در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع مرگ ‌و میر بسیار بالایی دارد. درمان این بیماری برطرف کردن بیماری زمینه ای، درمان دارویی با آمفوتریسینB ، و دبریدمان جراحی است که هرچه مداخله جراحی سریع تر انجام شود بهبودی واضح در پیش آگهی خواهیم داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID