نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

زمینه و هدف: کوید 19 یک بیماری نوپدیدی است که اولین مورد آن در دسامبر سال 2019 گزارش، و به سرعت سراسر جهان را درگیر کرده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با ابتلا و مرگ و میر ناشی از کوید 19 در شهر قاین انجام گردید. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی گذشته نگر، از منابع اطلاعات پورتال بیمارستان شهدا قائن ( بیمارستان منتخب کوید-19) از اسفند 1398 تا آذر 1399 که از 1124 بیمار مشکوک به عفونت تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برای بررسی روابط علیتی از آزمون کای دو و رگرسیون لوژستیک استفاده و 0. 05 P< به لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه از تعداد 1124 نفر با میانگین سنی 24. 5± 51. 6 سال 546 نفر ( 48. 6 درصد )، دارای نتیجه تست کرونا به روش RT-PCR مثبت داشتند و از این تعداد 65 نفر ( 11. 9 درصد ) افراد فوت کردند. میانگین سنی افراد کرونا مثبت 27. 5 ± 47. 5 و افراد فوت شده 20. 04 ± 67. 48 سال بود. بیشترین مراجعه افراد با شکایت علائم بالینی مربوط به تنگی نفس ( 47. 3 درصد ) و سرفه ( 45. 1 درصد ) بود. علائم بالینی بدن درد، سرفه و اسهال با نتیجه مثبت تست کرونا مرتبط و سکونت در شهر، ابتلا به دیابت، سن بالای 60 سال و مشاغل خانه داری، پرستاری، پرسنل بهداشت و درمان، کشاورزان و دامداران، دانشجویان و محصلان و از کار افتادگان از عوامل خطر ابتلا به کوید 19، و سن بالای 60 سال و بستری در بخش ICU به عنوان عوامل خطری برای فوت در اثر کرونا شناخته شدند( 0. 05> p ). نتیجه گیری: در مطالعه حاضر همانند مطالعات سایر مناطق دیگر، سرفه و تنگی نفس بیشترین فراوانی را در بین بیماران و افراد فوت شده داشته و از آنجا که این علائم با پیش آگهی بدتری ممکن است همراه باشد توجه ویژه پزشکان و کادر درمان به این علائم حائز اهمیت است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که سالمندان بیشتر از سایر گروههای سنی در خطر مرگ و میر ناشی از این بیماری قرار دارند که نیاز به آموزش و توجه بیشتر به این قشر از جامعه را می رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 50
نویسنده: 

سبک آرا مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

اگرچه هم رقابتی (همکاری و رقابت همزمان) باید تأثیر مثبتی بر روی عملکرد شرکت داشته باشد، اما مشخص نیست که اجرای این استراتژی های بازاریابی بنگاه به بنگاه درطی شرایط اضطراری بزرگ مقیاس چطور می تواند رخ دهد. لذا ما در تحقیق حاضر با راهنمایی های نظریه مبتنی بر منابع و دیدگاه ارتباطی، بررسی می کنیم که سازمان ها چطور از هم رقابتی برای مقابله با بیماری واگیر جدید کرونا (کووید 19) استفاده کرده اند. مثال های کلیدی عبارتند از: خرده فروشانی که اطلاعاتی را در مورد سطوح سهام به اشتراک می گذارند، سازمان های داروسازی که با کمک هم یک واکسن را توسعه می دهند، غول های تکنولوژی که برای حصول نتایج بهتر با یکدیگر همکاری می کنند، و مؤسسات خیریه ای که اتحادهایی را برای یک هدف مشترک تشکیل می دهند. مقاله حاضر با تمرکز بر عدم تجانس استراتژی های هم رقابتی که شرکت ها می توانند در یک بحران جهانی از آنها استفاده کنند، ادبیات موجود را تقویت می کند. متخصصان باید ریسک ها و پاداش های فعالیت های هم رقابتی را متعادل سازند. آنها نیز به نوبه خود باید تصمیم بگیرند که با پایان یافتن این بیماری واگیر همکاری با رقبای خود را چطور باید ادامه دهند، یا اینکه فعالیت کردن تحت مدل های کسب و کار فردگرایانه را ادامه دهند. این مقاله را با پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده به پایان می رسانیم.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

زمینه و اهداف: هدف از این مطالعه بررسی ژن های مؤثر gtfB و gtfC باکتری استرپتوکوکوس موتانس در تشکیل بیوفیلم پلاک دندانی می باشد. مواد وروش کار: این پژوهش از نوع مطالعه ی تجربی-آزمایشگاهی می باشد. آنالیز داده ها و رسم نمودارها با استفاده از نسخه 24 نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها: بر اساس نتیجه آزمایش PCR جهت شناسایی و تعیین ژن gtfB/C مشخص گردید که از 46 ایزوله مورد مطالعه تنها 19 جدایه (30/41 درصد) واجد ژن gtfB و 8 مورد (4/17 درصد) واجد ژن gtfC بودند. شکل (3) نتیجه آزمون PCR نمونه های مثبت از نظر حضور ژن های gtfB/C را نشان می دهد. طول قطعه DNA تکثیر شده برای ژن gtfB، bp 517 و برای ژن gtfC، bp 206 بود. نتیجه گیری: استرپتوکوکوس موتانس با تخمیر مواد قندی تولید مقدار زیادی اسید می کند که باعث حل شدن مواد معدنی سطح مینای دندان و ایجاد پلاک های دندانی شده و در نهایت پوسیدگی دندانی حاصل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 54
نویسنده: 

حجت محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

فرسودگی شغلی به عنوان سندرم تحلیل قوای جسمی و روانی تعریف میگردد، که در پاسخ به فشارهای حاد بین فرد و شغل ایجاد میشود. فرسودگی شغلی پاسخی تأخیری به عوامل استرس زای مزمن هیجانی و بین فردی است. از ویژگی های فرسودگی شغلی پیشرفت و گسترش پنهانی و غیر قابل تشخیص آن در افراد مبتلا می باشد؛ به عبارتی فرسودگی شغلی مانند شعله ها یی از آتش است که وقتی خاموش می شود جز خاکستر چیزی باقی نمانده است. فرسودگی شغلی در حال حاضر، یک مشکل شایع در تمام سیستم های بهداشتی-درمانی به حساب می آید. موج پاندمی کرونا ویروس که از سال 2019 آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد توانسته است تمام جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد. بیمارستانها نیز خط مقدم مقابله با این همه گیری میباشند و پرستاران بیشترین نیروهای تخصصی هستند که مسولیت مراقبت از این بیماران را پذیرفته اند. مطالعات قبل از همه گیری در ایران نشان داده اند که سطح بالایی از فرسودگی شغلی در پرستاران وجود دارد. نوشتار حاضر به عنوان یک مقاله بیان دیدگاه (Perspective) سعی دارد تا شرایط موجود را بررسی و درباره تهدیداتی که بحران طولانی مدت کوید-19 میتواند در این زمینه ایجاد نماید هشدار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 195
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

در سال های اخیر تئوری آشوب به عنوان یک روش پرقدرت جهت بررسی سیستم های پیچیده غیرخطی مطرح شده و افق های جدیدی را در فهم رفتار سیستم های مختلف در علوم مهندسی و پزشکی باز کرده است. محور کلیدی تئوری آشوب نظم نهفته در بی نظمی است. نظریه آشوب در حوزه پردازش سیگنال های حیاتی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج معتبری در این زمینه ارائه شده است. نظریه آشوب به مطالعه سیستم هایی می پردازد که در نگاه اول به نظر می رسد رفتار تصادفی دارند؛ اما در واقع همین سیستم تحت حاکمیت قوانین مشخصی است و یا به عبارتی در هر بی نظمی، نظمی نهفته است. چنین سیستمی نسبت به شرایط اولیه بسیار حساس است، به گونه ای که ورودی های ظاهراً ناچیز و دلخواه، قادرند تأثیرات شگرفی بر روی سیستم داشته باشند. در نظریه فوق، سیستم همچون ارگانیزم زنده، مریض و بیمار می شود؛ بنابراین برای بهبود آن باید دست به تغییر زد. نظریه سیستم های پیچیده و آشوب، اساس و پارادایم نظریات دیگر است که حوزة پزشکی را نیز همچون دیگر حوزه های علمی تحت تأثیراصول خود قرار داده است. در شرایط آشوب و بی نظمی، سیستم ها دائما بین جاذبه های مختلف در نوسان هستند(تعادل پویا) و گاه تغییرکوچکی باعث بروز تغییرات وسیع و ریشه ای در سیستم می شود. در این مقاله ابتدا به تعریف و تبیین نظریه آشوب پرداخته و سپس به بررسی مبانی آشوب و پیشینه پژوهش در حوزه مهندسی پزشکی، پرداخته و سپس نتایج و پیشنهاداتی در این حوزه ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 167
نویسنده: 

انوری بیتا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

فوق تخصصی شدن رشته ها در سالهای اخیر، نیاز به مشاوره های مکرر در حرفه پزشکی را دوچندان کرده است و در این شرایط افزایش دانش پزشکان از سایر گرایشهای مرتبط به سرعت بخشی و افزایش کیفیت خدمات پزشکی کمک شایانی می کند. در این راستا، آشنایی متخصصین داخلی و عفونی با تفاسیر تصویربرداریهای ریه بخصوص در شرایط کنونی شیوع بیماری کووید 19 اهمیت شایانی دارد. تنوع درگیری ریه در پنومونی لوبار که بجای برونشیولها از کانالهای کلترال گسترش می یابد نسبت به برونکوپنومونی کمتر است و بیشتر بصورت کانسالیدیشنهای غیر سگمنتال، ساب لوبار و لوبار دیده می شود که بعلت درگیری یکدست آلوئولهای مجاور، حاشیه واضحی دارند و ممکن است با پلورال افیوژن و امپیم همراه باشد. در مقابل، درگیریهای ریه در برونکوپنومونی معمولاً با ارگانیسمهایی مثل استاف اورئوس و سودوموناز ایجاد شده و به بروز برونشیت نکروتیک و برونشیولیت و نیز ترومبوز شاخه های لوبار شریانچه های کوچک ریوی منجر می شود. در این نوع درگیری، واکنش التهابی از طریق دیواره برونشیولها به درگیری دیواره آلوئول منجر شده و با پر شدن آلوئولها، منجر به کانسالیدیشن لوبار هم می شود. درگیری رادیولوژیک ریه با التهاب پری برونکیال و ارتشاح بصورت افزایش ضخامت پری برونکیال با افزایش مارکینگها و ندولهای کوچک 5 میلیمتری کرک مانند (fluffy) با حاشیه ناواضح (ill defined) مشخص می شود که ممکن است شبیه ندول آسینار بنظر برسند. افتراق این ندولها با ندولهای میلیاری عدم وضوح و حاشیه کرکی ندول است و با گسترش التهاب ندولها بزرگتر شده و درگیری از یک ناحیه لوکالیزه تا کدورتهای وسیع دوطرفه بصورت کدورتهای مولتی فوکال ناواضح دیده شود. وجود ترکیبی از پنومونی لوبار و برونکوپنومونی به نفع تشخیص برونکوپنومونی و افتراق آن از پنومونی لوبار است. علاوه بر آن، گاهی باریک شدن برونشها و پلاک موکوسی می تواند منجر به انسداد مجاری هوایی و نهایتاً کدورت لوبار و سگمنتال ناشی از اتلکتازی شود، یافته ای که در پنومونی لوبار معمول نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

مقدمه: کووید-19 باعث نگرانی و اضطراب کل جمعیت, خصوصا زنان باردار شده است. اضطراب در دوران بارداری بر سلامت زنان, تجربه زایمان و پس از آن تأثیر میگذارد و میتواند بر ترس از زایمان زنان در دوران بارداری تأثیر داشته باشد. هدف از این مطالعه ی مروری بررسی اضطراب ناشی از کووید 19 بر ترس از زایمان و تاثیر آن بر پیامد بارداری میباشد. روش جستجو: طی جستجو در پنج پایگاه داده), googl scholar (pubmed, irandoc, SID, Elsevier با ترکیب کلید واژه های مورد نظر, مقالات مربوط به اضطراب ناشی از کووید 19 در زنان باردار, از سال 2020 تا 16 جولای 2021, 140 مقاله و مقالات ترس از زایمان و تاثیر آن بر نتیجه بارداری از سال 2001 تا 2021, 40 مقاله یافت شد. از بین مقالات اضطراب 40 مقاله و مقالات ترس از زایمان 15 مقاله, با متن کامل و از نظر اهداف پژوهشی و موضوع متناسب با پژوهش بودند. یافته ها: همه گیری ویروس کرونا باعث ایجاد 10 تا 25٪ استرس و اضطراب در زنان باردار در سراسر جهان شده است. جدید بودن بیماری و اطلاعات غلط بر ترس و اضطراب افزوده است. زنان باردار در دوران کووید-19 بیشتر از خود نگران دیگران هستند و به نظر می رسد زنان باردار جوان بیشتر مستعد اضطراب هستند. نمرات کلی اضطراب در زنان در سه ماهه سوم بارداری به طور قابل توجهی بالاتر بود و p <0. 001بدست آمده بود. آموزش اطلاعات صحیح, حمایت اجتماعی و فعالیت بدنی می تواند اضطراب و افسردگی ناشی از کووید19 را کاهش دهد(p<0. 004). زنان دارای اضطراب بیشترین شیوع ترس از زایمان را دارند (p<0. 001). پیامد همراه با ترس از زایمان, زایمان طولانی مدت و سخت، استفاده از اپیدورال و عوارض جنینی نوزادی گزارش شده است. زنان در گروه آموزش قبل از زایمان دارای ترس از زایمان، افسردگی، اضطراب, افزایش خودکارآمدی هنگام زایمان و تولد واژینال بیشتر را داشتند. اطمینان خاطر مادران در مراقبت های روزمره بارداری از افزایش سطح اضطراب جلوگیری میکند. نتیجه گیری: اضطراب ناشی از کووید-19 و عدم حمایت اجتماعی با ترس از زایمان در دوران بارداری ارتباط دارد و باعث تشدید آن و پیامدهای نامطلوب بارداری و زایمان میشود. کاهش اضطراب کووید-19 باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین نقش سبک های تصمیم گیری، توانمندی کارکنان با مدیریت دانش در پاندمی کرونا در کارکنان اداری مراکز اموزشی درمانی وپژوهشی رشت می باشد. برای این منظور از روش توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کارکنان اداری و پشتیبانی مراکز اموزشی درمانی وپژوهشی رشت است که در سال 1400 مشغول به کار می باشند. که به روش تصادفی ساده 120نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه نقش سبک های تصمیم گیری، توانمندی کارکنان با مدیریت دانش استفاده گردید و به منظور تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار همبستگی بین توانمندی کارکنان و مدیریت دانش 46/0 می باشد و توانمندی کارکنان 31/0 از تغییرات مدیریت دانش را پیش بینی می کند. مقدار همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با مدیریت دانش 46/0 می باشد و این متغیر 29/0 از تغییرات مدیریت دانش را پیش بینی می کند. همچنین مقدار همبستگی چندگانه آنها با متغیر مدیریت دانش 52/0 می باشد و این دو متغیر باهم 27/0 از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می نمایند. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می گردد و نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که توانمندی کارکنان و سبک های تصمیم گیری با مدیریت دانش در ارتباطند.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 37
نویسنده: 

زمانی یاسمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

دانشمندان پیشرفت های زیادی در شناخت علل بیولوژیکی (ویروس ها وباکتری ها )، بیوشیمیایی (مواد شیمیایی)، بیوفیزیکی (اشعه های یونی وغیر یونی )سرطان های انسان کرده اند. دانشمندان مراحل تولید سرطان ها را تعیین کرده که دارای چندین ژن موتاسیوند در آن دخالت دارند. این تغییرات ژنتیکی باعث از هم گسیخته شدن نظم طبیعی تقسیم وتمایز سلول ها می شود. اختلالات ژنتیکی از طریق وارثتی وغیر وارثتی موجب تحولات جدیدی که باعث کنترل رشد سلولی می شود. درسلول های سوماتیک بدن انسان ها میلیون ها ژن وجود دارد. 9/99٪ ژن ها در همه انسان ها یکسان هستند وفقط 1/. ٪ ژن های انسان ها با هم فرق داردکه باعث تنوعات ظاهری انسان ها می شود. معمولا 93٪ سرطان ها زائده تاثیرات عوامل محیطی است وفقط 7٪ آنها جنبه وراثتی دارد. اثر داروها را روی بیماران سرطان می توان مدیریت وحتی عوارض جوانبی را پیش بینی کرد. در سال های اخیرمطالعات ژنتیک مولکولی اساس مکانیسم تولید سرطان ها را برایمان توجیه کرده است. دراین مقاله ما به بررسی اختلالات ژنتیکی سرطان ها در انسان می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 34
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

سیستم بایگانی و تبادل تصویر (پکس)، با پردازش خودکار تصاویر پزشکی در ارتقای سلامت جامعه نقشی حیاتی دارد. در سالهای اخیر، پکس رشد زیادی در کشور ما داشته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی دیدگاه متخصصان درمورد مزایا و محدودیت های استفاده از پکس و همچنین شناسایی راهکارهای موثر بر بهبود سیستم انجام گرفت. هدف آن جمع آوری توصیه های پزشکان برای بهبود سیستم و اجرای آن بود. بنابراین، مطالعه حاضر با رویکرد کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل محتوای پنهان انجام شد. 13 پزشک متخصص و رادیولوژیست، با سابقه حداقل سه سال سابقه کار با پکس، از دو بیمارستان تامین اجتماعی در این مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و در نهایت کدگذاری شد. در نهایت، مزایا در سه طبقه اصلی بیمارستان، پزشک و بیمار دسته بندی گردید. همچنین مشکلات پکس در سه طبقه اصلی زیرساخت های ناکافی، عوامل انسانی و مشکلات مالی و هزینه ها قرار گرفت و در زمینه رفع مشکلات و به منظور بهبود پکس هم پیشنهاداتی ارائه شد. هر طبقه اصلی هم، به تناسب دارای تعدادی زیرطبقه بود. یافته های حاصل حاکی از این است که کلید اجرای موفقیت آمیز هر نوع فناوری اطلاعات سلامت، پذیرش کاربران نهایی است. پذیرش آنها تحت تأثیر مزایا و معایب قابل درک سیستم و کاربرد آن است. توسعه مزایای یک سیستم و رفع محدودیت ها و چالش های آن، در پذیرش کاربر و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن سیستم موثر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

از انجای که اپیدمی کووید 19 با افزایش ریسک افسردگی، اضطراب و استرس همراه است و این عوارض میتواند بر سلامت روان زنان باردار تاثیر منفی بگذارد، از همین رو برای حفظ سلامت روان و مدیریت ناراحتی های روانی زنان باردار نیاز به آموزش از طریق ماماها در در طول همه گیری کووید 19 وجود دارد. ماما میتوانند نقش مهمی در ارائه آموزش بهداشت و مشاوره روانشناسی برای کمک به زنان باردار در طول و پس از بحران ایفا کنند. بنابراین شناسایی زود هنگام مسائل مربوط به سلامت روان در زنان باردار برای ارائه دهندگان خدمات زنان و زایمان ضروری است، تا بتوانند مداخلات لازم و به موقع برای کاهش مشکلات روانی در بین جمعیت زنان باردار اعمال کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

رضایت شغلی پرستاران بعنوان یک عامل موثر بر جابجایی، ترک شغل پرستاران و کیفیت ارائه مراقبت پرستاری است و تحت تاثیر عوامل سازمانی، فردی و گروهی می باشد. رضایت شغلی پرستاران در ایران در مطالعات مختلف در حد متوسط تا ضعیف گزارش شده است. یکی از عوامل سازمانی موثر بر رضایت شغلی پرستاران، مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های سازمانی است. روش اجرا: در این مطالعه کمی-کیفی همزمان با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور بصورت آنلاین، میزان رضایت شغلی پرستاران در نقاط مختلف ایران بررسی و با استفاده از یک سوال باز پاسخ آنلاین « پیشنهاد شما برای ارتقاء رضایت شغلی پرستاران چیست؟ » بصورت همزمان نظرات مشارکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. سپس با تلفیق نتایج داده های کمی و کیفی و با استفاده از روش حل مساله و رتبه بندی راهکارها، راهکار برتر مشخص گردید. نتایج: در این مطالعه میانگین رضایت شغلی پرستاران پایین و 98/0± 58/2 بود. مدیریت مشارکتی بعنوان راهکار برتر ارتقاء رضایت شغلی پرستاران انتخاب شد. نتیجه گیری: مدیریت مشارکتی می تواند بعنوان یک راهکار مناسب در ارتقای رضایت شغلی پرستاران مدنظر قرار گیرد و لازم است مطالعات مداخله ای توسط پژوهشگران جهت تعیین نحوه اجرای مدیریت مشارکتی در مدیریت پرستاری انجام گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

مقدمه: عزت نفس یکی از فاکتورهای مهم در سلامت روان دانشجویان تلقی می شود که می تواند تاثیر مثبتی در افزایش کیفیت زندگی و تحصیل دانشجویان داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی_تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی در مقطع لیسانس بود که 120 نفر از 12 دوره در حال تحصیل در دانشکده و از هر دوره 10 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه 10 سوالی استاندارد روزنبرگ و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک محقق ساخته جمع آوری گردید و با استفاده از روشهای همبستگی، تحلیل واریانس به روش آنوا، مقایسه میانگین ها یا رتبه های آنها به روش t test و mann-whitney با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره عزت نفس دانشجویان 0. 21± 1. 83بود. 88 نفر (73. 3%) از دانشجویان نمره عزت نفس خوب داشتند. بیشترین تعداد دانشجویان دختر(65. 8%)، مجرد (91. 7%) و خوابگاهی (60%)، بودند. بین میانگین نمره عزت نفس و اطلاعات دموگرافیک رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر عزت نفس بر ویژگی های روانی افراد و ارتباط انکار ناپذیر آن با پیشرفت تحصیلی و موفقیت بالینی دانشجویان، انجام اقدامات و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء عزت نفس دانشجویان می تواند موجب پیشرفت تحصیلی و بهبود کیفیت سیستم های آموزشی و بالینی دانشجویان شود.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 64
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف رابطه تاب آوری و تمایل به ترک کار با استرس شغلی در پاندمی کرونا در مرکز اموزشی درمانی وپژوهشی 17 شهریور صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. 140 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه تاب آوری و تمایل به ترک کار و استرس شغلی برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه تاب آوری با استرس شغلی کارکنان درمانی (66/0-)، منفی و در سطح (01/0) معنی دار می باشد و همچنین رابطه تمایل به ترک خدمت با استرس شغلی کارکنان درمانی (79/0)، مثبت و در سطح (01/0) معنی دار می باشد. با توجه به نتایج پژوهش، شایسته است مدیران امر، با کاهش عوامل استرس زای شغلی و اجرای برنامه های آموزش تاب آوری، تمایل به ترک خدمت کارکنان درمانی را در پاندمی کرونا کاهش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 46
نویسنده: 

رحیمی ام البنی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

بخش مراقبت ویژه نوزادان از گروهی از بیماران مراقبت می کند که به هر گونه سومدیریت و مشکلات محیط کاری حساس هستند. نوزادان به علت سیستم ایمنی ضعیف به راحتی دچار عفونت بیمارستانی می شوند. پرستاران نوزادان از اعضا اصلی تیم درمان بخش ویژه نوزادان هستند. محیط کاری سالم بخش مراقبت ویژه نوزادان می تواند بر پرستاران و نوزادان و والدین آنها موثر باشد. برای بهبود کیفیت مراقبت از نوزادان باید به محیط کاری بخش ویژه نوزادان توجه شود. مشکلات محیط کاری می تواند باعث افزایش فرسودگی شغلی و از دست دادن پرستاران خبره و ماهر بخش مراقبت ویژه نوزادان شود. کاهش عفونت بیمارستانی، بهبود کیفیت مراقبت نوزادان، افزایش میزان شیردهی نوزادان و ترخیص زودهنگام و افزایش رضایت والدین از نتایج مثبت ایجاد محیط کاری سالم در بخش مراقبت ویژه نوزادان است. با هدف ضرورت توجه به ایجاد محیط سالم کاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان مطالعه مروری صورت گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 80