مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای تاریخی (فرهنگ) (ویژه تاریخ) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وضعیت امنیت راه های اصفهان در سال های پس از مشروطه (1324 - 1332 ق/ 1906 – 1914 م)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 26

چکیده

 انقلاب مشروطیت پس از به بار نشستن, به سبب خلا قدرت و تحت تاثیر عوامل و زمینه های اجتماعی و سیاسی, گذاری کند و پیچیده از نظام امنیتی سابق به وضعیتی تازه را تجربه کرد و طی این دوران با ناامنی گسترده در راه های مواصلاتی کشور مواجه شد. این مقاله وضعیت پیش آمده در منطقه اصفهان را بررسی می کند.در این نوشتار نشان داده می شود که وضعیت راه ها در اطراف اصفهان, بلافاصله پس از وقوع انقلاب مشروطه تا آستانه جنگ جهانی اول, بسیار ناامن شده بود و با وجود تلاش های حاکم شهر, انجمن ولایتی, و مقامات مرکزی در تهران این ناامنی استمرار یافت. این امر اثرهای نامطلوبی در زندگی مردم بر جای نهاد تاحدی که موجب نارضایتی و تغییر نگرش بخش هایی از آن ها, خصوصا تجار, نسبت به نظام مشروطیت شد.منابع این مقاله اخبار و مطالب روزنامه های منتشره در اصفهان پس از مشروطه است. مراجعه به این نوع منابع برای نشان دادن فضای حاکم و شبیه سازی اثرها و پیامدهای بی واسطه فقدان امنیت, نسبت به بهره جویی از منابع دیگر مانند خاطرات و یا اسناد دولتی, مناسب تر به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID