مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

733

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قرار دادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 29

چکیده

 در این مقاله مساله بهره برداری بهینه از سیستمهای قدرت دسرسی باز مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از مطالعات پخش بار, سعی شده است بهترین نقطه کار ممکن برای سیستم تعیین شود. همچنین استفاده از قیود فازی که در این مقاله برار قرار دادهای اختلاف مصرف پیشنهاد شده است همواره نقطه کاری مناسبتر را قابل حصول و شبکه را در شرایط وقوع حالات پیش بینی نشده انعطاف پذیرتر می نماید. موارد فوق بر روی سیستمی که براساس شبکه 24 شینه IEEE طراحی شده است بررسی شده و نتایج قابل قبولی به دست آمده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پارسامقدم، محسن، رئوفت، مهدی، و حقی فام، محمودرضا. (1382). پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قرار دادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی. امیرکبیر، 15(آ-57)، 17-29. SID. https://sid.ir/paper/776/fa

  Vancouver: کپی

  پارسامقدم محسن، رئوفت مهدی، حقی فام محمودرضا. پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قرار دادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی. امیرکبیر[Internet]. 1382؛15(آ-57):17-29. Available from: https://sid.ir/paper/776/fa

  IEEE: کپی

  محسن پارسامقدم، مهدی رئوفت، و محمودرضا حقی فام، “پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قرار دادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی،” امیرکبیر، vol. 15، no. آ-57، pp. 17–29، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/776/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.