مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,768

دانلود:

681

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش مبتنی بر عملکرد چیست؟ (Practice-based learning)

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 72

کلیدواژه

چکیده

 سال هاست که توجه محققین به مساله تغییر رفتار پس از ارائه آموزش جلب شده است. وجود فاصله بین آموزش دانشگاهی و اعمال اجرایی روزانه در محل های کاری و نیز برآورده نشدن همه نیازهای محیط کار توسط دانش آموختگان محیط آموزشی که اصطلاحا تفاوت بین تئوری و عمل نام دارد, سبب شکل گرفتن نوعی روش یادگیری به نام یادگیری مبتنی بر عملکرد (Practice-based learning) گردید. مفهوم یادگیری مبتنی بر عملکرد, مفهومی گسترده است که به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت پیشرفت دادن یادگیری فراگیران و دخیل کردن آنان در فرآیند یادگیری خود, که منجر به کسب درک بهتر و عمیق تر از موقعیت می شود بکار می رود. این مطالعه سعی دارد تا ضمن ارائه تعریفی جامع از Practice-based learning, به نحوه و مراحل اجرا, ارزشیابی و چالش های پیش روی این روش آموزش بپردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بی نیاز، وجیهه، و کریمی مونقی، حسین. (1395). آموزش مبتنی بر عملکرد چیست؟ (Practice-based learning). پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(3 )، 70-72. SID. https://sid.ir/paper/506687/fa

  Vancouver: کپی

  بی نیاز وجیهه، کریمی مونقی حسین. آموزش مبتنی بر عملکرد چیست؟ (Practice-based learning). پژوهش در آموزش علوم پزشکی[Internet]. 1395؛8(3 ):70-72. Available from: https://sid.ir/paper/506687/fa

  IEEE: کپی

  وجیهه بی نیاز، و حسین کریمی مونقی، “آموزش مبتنی بر عملکرد چیست؟ (Practice-based learning)،” پژوهش در آموزش علوم پزشکی، vol. 8، no. 3 ، pp. 70–72، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/506687/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی