مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توانبخشی نوین (journal of MODERN REHABILITATION) | سال:1389 | دوره:4 | شماره:1-2 | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

284

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه تاثیر ماساژ و استراحت بر خستگی و پارامترهای ایزوکینتیک عضلات باز کننده زانو

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 زمینه و هدف: خستگی عضلانی عبارت است از نقص در تولید حداکثر نیرویی که عضله می تواند تولید کند. ورزشکاران و بیماران مکررا با مساله خستگی مواجهند. خستگی عاملی است که باعث کاهش عملکرد عضله شده و عموما در اثر حرکات تکراری یا انقباضات مداوم عضلانی ایجاد می شود و می تواند منجر به ایجاد ضایعات مختلفی شود. از هزاران سال پیش, از ماساژ برای توانبخشی و ایجاد ریلکسیشن استفاده می شده است. عقیده بر این است که ماساژ دارای فوائدی در درمان خستگی عضلانی بوده و بهمین منظور در کلینیکها و مراکز ورزشی از آن استفاده می شود. هنوز شواهد علمی کافی که نشان دهنده تاثیر ماساژ بر عملکرد عضله ویا تسریع روند ریکاوری باشد وجود ندارد. هدف از اجرای این تحقیق مقایسه تاثیر ماساژ و استراحت بر خستگی عضلات اکستنسوری زانو متعاقب انقباض های ایزوکینتیک کانسنتریک بیشینه بود.روش بررسی: در این تحقیق 15 نفر خانم بین 30-20 سال که حداقل هفته ای یک بار به صورت غیر حرفه ای در فعالیتهای ورزشی شرکت داشتند, به صورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند. هر آزمودنی سه بار به آزمایشگاه مراجعه می نمود. اولین جلسه برای آشنایی با نحوه انجام انقباض ایزوکینتیک بود. تست اصلی هم در دو جلسه بعدی انجام می شد.در ابتدای هر جلسه پس از گرم کردن, میزان خستگی اداراک شده, متوسط حداکثرگشتاور و متوسط توان کانسنتریک ایزوکینتیک عضلات چهار سر ران پای غالب در سرعت 60 درجه در ثانیه اندازه گیری می شد. سپس پروتکل خستگی یعنی تکرار انقباض های ایزوکینتیک بیشینه تا زمانیکه قدرت فرد برای سه بار متوالی به 50% حداکثر مقدار خود کاهش پیدا می کرد اجرا می گردید. پس از اجرای پروتکل خستگی, متوسط حداکثرگشتاور, متوسط توان و خستگی ادارک شده مجددا مورد ارزیابی قرار می گرفت. سپس آزمودنی به مدت 15 دقیقه ماساژ (ترکیبی از تکنیکهای ماساژ کلاسیک) دریافت و یا به صورت طاقباز خوابیده و فقط استراحت می نمود. پس از پایان یافتن شرایط مداخله (ماساژ یا استراحت) برای سومین بارمتوسط حداکثر گشتاور, متوسط توان و خستگی ادارک شده مورد ارزیابی قرار می گرفت.یافته ها: اعمال 15 دقیقه ماساژ پس از خستگی بیشینه و افت نیرو تا 50 درصد حداکثر گشتاور باعث شد که متوسط حداکثر گشتاور از 56.7 نیوتن-متر به 91.5 نیوتن-متر, متوسط توان از 38.6 به 63.6 نیوتن متر بر ثانیه و خستگی ادراک شده از 90.1 به 10.2 میلی متر تغییر یابد . اما 15 دقیقه استراحت متوسط حداکثر گشتاور را از 55.4به 68.1 نیوتن - متر, متوسط توان را از 37.7 به 48 نیوتن متر بر ثانیه و خستگی ادراک شده را از 90.1 به 20.7 میلی متر تغییر داد.نتیجه گیری: بررسی یافته های تحقیق نشان داد بین اثر ماساژ و استراحت در بهبود خستگی تفاوت وجود دارد. ماساژ توانست عملکرد عضلانی پس از خستگی بیشینه را بهبود بخشد در حالی که استراحت چنین تاثیری نداشت. همچنین هم ماساژ و هم استراحت هر یک به تنهایی خستگی ادارک شده را کاهش دادند اما تاثیر ماساژ بر این مورد نیز بیشتر از تاثیر استراحت بود. در کل به نظر می رسد که ماساژ نسبت به استراحت, عامل موثرتری در بهبود خستگی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID