مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

495

دانلود:

217

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبلور آرمان های پایه گذاران انقلاب در قانون اساسی (امام خمینی، شریعتی، بازرگان و طالقانی)

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 77

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  احساس وجود برخی فواصل میان آرمان های پایه گذاران انقلاب اسلامی با آنچه در جامعه ایرانی حاضر در حال گذر است و در عین عدم وجود تلاشی هدفمند جهت تئوریزه کردن آرمان های مورد نظر پایه گذاران انقلاب موجب گردید که پژوهش حاضر با عنوان آرمان های انقلاب در اندیشه پایه گذاران که متوجه بررسی آرمان های مورد نظر 4 تن از پایه گذاران انقلاب یعنی امام، شریعتی، بازرگانی و طالقانی است به رشته تحریر در آید. بدین منظور مقاله حاضر بر آن است که ضمن بازشناسی آرمان های مورد نظریه پایه گذاران انقلاب و بازخوانی و معین نمودن آنچه ایشان در خلال دهه های 40 و 50 پی جویی می کرده اند، این آرمان ها با اصول مصوب قانون اساسی 1358 مطابقت نماید و روشن سازد وضعیت تبلور آرمان های مذکور در قانون اساسی به چه شیوه ای است.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افروغ، عماد، و صالحی، علی محمد. (1382). تبلور آرمان‌های پایه‌گذاران انقلاب در قانون اساسی (امام خمینی, شریعتی, بازرگان و طالقانی). علوم انسانی الزهرا، 13-12(44-45)، 51-77. SID. https://sid.ir/paper/417489/fa

  Vancouver: کپی

  افروغ عماد، صالحی علی محمد. تبلور آرمان‌های پایه‌گذاران انقلاب در قانون اساسی (امام خمینی, شریعتی, بازرگان و طالقانی). علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1382؛13-12(44-45):51-77. Available from: https://sid.ir/paper/417489/fa

  IEEE: کپی

  عماد افروغ، و علی محمد صالحی، “تبلور آرمان‌های پایه‌گذاران انقلاب در قانون اساسی (امام خمینی, شریعتی, بازرگان و طالقانی)،” علوم انسانی الزهرا، vol. 13-12، no. 44-45، pp. 51–77، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/417489/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی