مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

185

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی توسعه ی منابع نامتعارف آب (لب شور و شور) در غرب استان هرمزگان

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 88

چکیده

 کشور ایران به دلیل قرار گیری در پهنه ی خشک و نیمه خشک زمین, از نظر دسترسی به منابع آب همواره با محدودیت هایی مواجه بوده است. در این راستا بایستی توجه ویژه ای به تأمین بخشی از آب مورد نیاز از منابع نامتعارف (آب لب شور و شور, جمع آوری آب باران, باروری ابرها و. . . ) شود. این پژوهش به منظور مطالعه ی کیفیت آب زیرزمینی و تأمین آب با تأکید بر منابع آب لب شور و شور در دشت فتویه-تدرویه واقع در بخش غربی استان هرمزگان و بررسی اقتصادی بودن استفاده از آب نامتعارف برای مصارف کشاورزی انجام شده است. به منظور مقایسه ی عملکرد و میزان سود دهی محصولات قبل و بعد از احداث آ ب شیرین کن, دو مزرعه در منطقه ی مذکور مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج حاصل نشان داد عملکرد و سوددهی محصولات با احداث آب شیرین کن چند برابر افزایش یافته است که با توجه به نسبت سود به هزینه و نرخ بازگشت سرمایه دارای توجیه اقتصادی است. برای ارائه ی بهترین گزینه ی مدیریت آب نامتعارف برای بخش های کشاورزی, شرب و صنعت در منطقه از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. در نهایت, نتایج نشان داد که استفاده از آب های نامتعارف با احداث گلخانه و نصب آب شیرین کن در منطقه ی فتویه-تدرویه برای مصارف کشاورزی امکان پذیر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی ظفرآبادی، سیده صدیقه، نفرزادگان، علیرضا، و وقارفرد، حسن. (1399). ارزیابی توسعه ی منابع نامتعارف آب (لب شور و شور) در غرب استان هرمزگان. مهندسی اکوسیستم بیابان، 9(29 )، 75-88. SID. https://sid.ir/paper/390069/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی ظفرآبادی سیده صدیقه، نفرزادگان علیرضا، وقارفرد حسن. ارزیابی توسعه ی منابع نامتعارف آب (لب شور و شور) در غرب استان هرمزگان. مهندسی اکوسیستم بیابان[Internet]. 1399؛9(29 ):75-88. Available from: https://sid.ir/paper/390069/fa

  IEEE: کپی

  سیده صدیقه حسینی ظفرآبادی، علیرضا نفرزادگان، و حسن وقارفرد، “ارزیابی توسعه ی منابع نامتعارف آب (لب شور و شور) در غرب استان هرمزگان،” مهندسی اکوسیستم بیابان، vol. 9، no. 29 ، pp. 75–88، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/390069/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی