مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,692

دانلود:

476

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلند مدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 23

چکیده

 مقاله حاضر به دنبال آن است که تأثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلند مدّت بر صادرات غیر نفتی اثر منفی دارد, امّا در کوتاه مدت, باعث رشد محدودی در صادرات غیر نفتی می گردد. برای این منظور با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش "یوهانسن- جوسیلیوس" رابطه بلند مدت, و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدّت برآورد می شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص می کند که با توجّه به تئوری می توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلند مدّت را بر اساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماری معتبر, برای دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلّی این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست های اقتصادی, از جمله سیاست های پولی و ارزی, و اتخاذ تصمیمات لازم برای دستیابی به توسعه صادرات غیرنفتی تأکید دارد.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

طیبی، سیدکمیل، و مصری نژاد، شیرین. (1381). بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلند مدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران. تحقیقات اقتصادی، -(61)، 1-23. SID. https://sid.ir/paper/366963/fa

Vancouver: کپی

طیبی سیدکمیل، مصری نژاد شیرین. بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلند مدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1381؛-(61):1-23. Available from: https://sid.ir/paper/366963/fa

IEEE: کپی

سیدکمیل طیبی، و شیرین مصری نژاد، “بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلند مدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 61، pp. 1–23، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/366963/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی