مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) | سال:1396 | دوره:72 | شماره:1 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:6

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

353

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در مرغداریهای گوشتی استان قم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 6

چکیده

 زمینه مطالعه: داروهای ضد باکتریایی سالیان متمادی است که در درمان و یا پیشگیری از بیماری های طیور به کار می روند و مصرف نابجا و یا بی رویه آن ها می تواند اثرات زیان آوری در بهداشت عمومی از جمله بروز بقایای دارویی در فرآورده های طیور ایجاد کند. هدف: بررسی فراوانی و نحوه مصرف انواع داروهای ضدباکتریایی در مزارع پرورش طیور گوشتی استان قم. روش کار: در مطالعه حاضر استان قم به شش منطقه (شمال, غرب, جنوب غرب, جنوب, جنوب شرق و شرق) تقسیم گردید و در مجموع 138 واحد مرغداری گوشتی (59%) با استفاده از پرسشنامه و به طور حضوری بررسی شد. نتایج: این مطالعه نشان داد که بیشترین فراوانی مصرف ترکیبات ضدباکتریایی در واحدهای طیور گوشتی استان قم مربوط به سولفامتوکسازول+ تریمتوپریم (93.4%) بود و داروهای انروفلوکساسین (60.0 %), کولیستین (49.7%), فورازولیدون (42.0%) اکسی تتراسایکلین (17.5%) و کلرامفنیکل (14.6%) از نظر فراوانی نسبی مصرف در ردیف های بعد قرار داشتند. میانگین تعداد دفعات استفاده از این داروها بازای هر واحد مرغداری در یک دوره پرورش 48-42 روزه 0.37± 3.0 بار بود. از نکات قابل توجه در یافته های این مطالعه, درصد بالای مصرف داروهای غیرمجاز مانند فورازولیدون و کلرامفنیکل است که حاکی از بی توجهی و یا ناآگاهی مسئولان واحدهای پرورش طیور به خطرات این گونه داروها در بهداشت عمومی است. نتیجه گیری نهایی: با توجه به کاربرد گسترده و فراوان داروهای ضد باکتریایی در واحدهای طیور گوشتی, انجام اقدامات همه جانبه در حوزه های آموزشی, پژوهشی و اجرایی بخش های دامپزشکی و دامپروری کشور برای استفاده منطقی و مسئولانه این گونه داروها در صنعت طیور ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID