مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,594

دانلود:

1,225

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 89

چکیده

 سال های متمادی است که سرمایه هنگفتی صرف تربیت نیروی متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور می شود و وزارتخانه ها, مراکز آموزش عالی و ارگان های مختلف در قالب دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی در سراسر کشور به تربیت نیروهای متخصص در این حوزه اشتغال دارند. اما تاکنون معین نگشته است که چه نوع مشکلاتی در مسیر فعالیت های کارشناسان این رشته قرار دارد و آیا اساسا آموخته های دانش آموختگان.به تناسب فعالیت های آنان است؟ از این رو تحقیق حاضر در نظر دادر تا با بررسی مشکلات دانش آموختگان.گامی در جهت تقویت یا اصلاح روش های جاری بردارد. جامعه تحقیق شامل کلیه کارشناسان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و نمونه تحقیق شامل 154 نفر از کارشناسان زن و مرد است که بین سال های 1370-1375 از دانشکده ها و گروه های علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی داشنگاه های دولتی فارغ التحصیل شده اند. نمونه تحقیق به صورت تصادفی از میان کارشناسان زن و مرد سال های مذکور انتخاب و از طریق فرم آدرس یابی اقدام به شناسایی محل فعالیت آنان شد. سپس پرسشنامه باز حاوی 13 سوال در جامعه ای کوچکتر توزیع و پس از تجزیه و تحلیل یافته های آن, پرسشنامه بسته شامل 23 سوال 5 گزینه ای طراحی شد. پرسشنامه بسته در 8 دانشگاه گیلان, اهواز, مشهد, تهران, تربیت معلم تهران, تبریز, کرمان و اصفهان توزیع و تعداد 154 پرسشنامه گردآوری گردید. یافته های این تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش بیانگر نظرات کارشناسان زن و مرد پیرامون مشکلات شغلی در جداول مختلف به نمایش آمده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علی زاده، محمدحسین، و نصیری، خسرو. (1380). بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. حرکت، -(پیاپی 7)، 77-89. SID. https://sid.ir/paper/30131/fa

  Vancouver: کپی

  علی زاده محمدحسین، نصیری خسرو. بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. حرکت[Internet]. 1380؛-(پیاپی 7):77-89. Available from: https://sid.ir/paper/30131/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسین علی زاده، و خسرو نصیری، “بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 7، pp. 77–89، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30131/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی