مشخصات نشــریه

حرکت

حرکت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

حرکت

صاحب امتیاز

: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1563-3306

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمود گودرزی

سردبیر

: دکتر سید نصراله سجادی

مدیر اجرایی

: دکتر سید نصراله سجادی

تلفن

: 88630001 (021)

نمابر

: 88630001 (021)

تارگاه

: harakat.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان پانزدهم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت، کدپستی: 14398

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

815,081

دانلود یکساله

472,584