مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جغرافیایی
سال:1392 | دوره:28 | شماره:1 (پیاپی 108)
صفحه شروع:75 | صفحه پایان:106

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل فضایی و سطح بندی شاخص های بهداشتی- درمانی با استفاده از GIS(مطالعه موردی: شهرستان های استان آذربایجان شرقی)

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 106

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی