مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,038

دانلود:

294

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 102

چکیده

 الگوی صحیح مصرف مواد غذایی به دو عامل مقدار و کیفیت مواد غذایی مصرف بستگی دارد. مرغ از مهمترین مواد غذایی می باشد که می تواند کمک شایانی به تغذیه مناسب و صحیح داشته باشد و از این رو تولید اقتصادی آن از ضروریات می باشد. بر همین اساس در این تحقیق به بحث بهره وری تولید گوشت و مرغ در تعاونیهای طیور سیستان پرداخته شده است. این تحقیق با مطالعه اسناد و آمار اطلاعات موجود و تکمیل پرسشنامه از 33 تعاونی مرغ گوشتی که در سال 1382 در سطح سیستان فعال بوده اند - به روش سرشماری و انجام مصاحبه با همه مرغداران صورت گرفته است. پس از بررسی وضعیت موجود, با استفاده از داده های جمع آوری شده از مرغداریها, تابع تولید ترانسندنتال برآورد شده است که نشان می دهد در مورد مرغ گوشتی متغیرهای جوجه, دان و بهداشت معنی دار شده اند. از طریق تابع برآوردی همچنین شاخصهای تولید متوسط, تولید نهایی, ارزش تولید نهایی, تخصیص بهینه و بهره وری کل عوامل تولید برآورد گردیدند. نتایج نشان می دهد که جهت افزایش تولید باید بهبود فناوری )که مهمترین آن جوجه اصلاح شده و سالم و دان مرغوب می باشد( صورت گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شیرانی بیدآبادی، فرهاد، عباسیان، مجتبی، کریم، محمدحسین، و کرباسی، علیرضا. (1386). بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 15(60)، 87-102. SID. https://sid.ir/paper/24327/fa

Vancouver: کپی

شیرانی بیدآبادی فرهاد، عباسیان مجتبی، کریم محمدحسین، کرباسی علیرضا. بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1386؛15(60):87-102. Available from: https://sid.ir/paper/24327/fa

IEEE: کپی

فرهاد شیرانی بیدآبادی، مجتبی عباسیان، محمدحسین کریم، و علیرضا کرباسی، “بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 15، no. 60، pp. 87–102، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/24327/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی