مشخصات نشــریه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

اقتصاد کشاورزی و توسعه

صاحب امتیاز

: وزارت جهاد کشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1022-4211

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی کیانی راد

سردبیر

: بهاءالدین نجفی

مدیر اجرایی

: بهاءالدین نجفی

تلفن

: 42916000 (021)

نمابر

: 42916000 (021)

تارگاه

: aead.agri-peri.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کریمخان زند، انتهای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه 4، کدپستی: 1598637313

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

514,697

دانلود یکساله

286,891