مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,529

دانلود:

656

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر بخشی شیر غنی شده با ویتامین D در بالا بردن میزان سرمی این ویتامین

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 38

کلیدواژه

چکیده

 مطالعات اخیر در ایران نشان دهنده شیوع بالای کمبود ویتامین D است. با توجه به فقر غذایی از نظر این ویتامین, غنی سازی در اولویت برنامه های مقابله با کمبود ویتامین D قرار می گیرد. لذا این مطالعه جهت بررسی اثر بخشی این غنی سازی و انتقال تکنولوژی متناسب با جامعه انجام پذیرفته است. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی چند مرکزی بر روی 216 نفر انجام شد. تمامی شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. هر دو گروه از 2 لیوان شیر در روز به مدت 2 ماه استفاده کردند. مداخله در یکی از گروه ها به صورت اضافه نمودن ویتامین D به میزان600 IU/L  در لیتر به شیر مصرفی صورت گرفت. در کلیه نمونه ها خون گیری در ابتدا و انتهای مطالعه انجام و سنجش ویتامین D, کلسیم, فسفر, هورمون پاراتیرویید, آلکالن فسفاتاز, آلبومین و پروتئین انجام پذیرفت. همچنین پرسشنامه هایی در رابطه با طعم و عوارض گوارشی در افراد مورد بررسی تکمیل گردید. توزیع سنی و جنسی و میزان فعالیت در دو گروه مورد بررسی یکسان بود. میانگین پارامترهای بیوشیمیایی نیز در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. دو ماه بعد از غنی سازی شیر با ویتامین D, میزان تغییر ویتامین D سرمی در گروهی که از شیر غنی شده استفاده کرده بودند(12.11 nmol/l) افزایش یافت و در گروه شاهد (3.31 nmol/l) کاهش نشان داد که اختلاف سطح سرمی در دو گروه معنی دار بود (p<0.001). از طرفی شیوع کمبود ویتامین D (مقادیر کمتر از 35 nmol/l) در شروع مطالعه 60.2 درصد در گروه مصرف کننده شیر غنی شده در مقابل 51.4 درصد در گروه شاهد بود که اختلاف معنی داری نداشت. اما بعد از غنی سازی, شیوع این اختلال به ترتیب به 9.3 درصد در مقابل 39.3 درصد رسید که اختلاف معنی داری را نشان می دهد (p<0.001). در تحیل رگرسیون نیز نشان داده شد که تنها نوع شیر و سطح سرمی اولیه ویتامین D در پیشگویی تغییر سطح این ویتامین موثر بوده است  (p<0.001)و این یافته وابسته به سن و جنس نیست. در مورد طعم شیر غنی شده با شیر ساده و شیوع عوارض گوارشی هم اختلاف معنی داری مشاهده نشد.یافته های این مطالعه نشان می دهد شیر غنی شده با ویتامین D در بالابردن سطح سرمی این ویتامین موثر بوده و جهت مقابله با کمبود ویتامین D توصیه می گردد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

اردشیرلاریجانی، محمدباقر، شیخ الاسلام، ربابه، ادیبی، حسین، شفایی، علیرضا، محمدزاده، نصرت اله، حسین نژاد، آرش، و مقبولی، ژیلا. (1382). اثر بخشی شیر غنی شده با ویتامین D در بالا بردن میزان سرمی این ویتامین. پایش، 3(1)، 27-38. SID. https://sid.ir/paper/23534/fa

Vancouver: کپی

اردشیرلاریجانی محمدباقر، شیخ الاسلام ربابه، ادیبی حسین، شفایی علیرضا، محمدزاده نصرت اله، حسین نژاد آرش، مقبولی ژیلا. اثر بخشی شیر غنی شده با ویتامین D در بالا بردن میزان سرمی این ویتامین. پایش[Internet]. 1382؛3(1):27-38. Available from: https://sid.ir/paper/23534/fa

IEEE: کپی

محمدباقر اردشیرلاریجانی، ربابه شیخ الاسلام، حسین ادیبی، علیرضا شفایی، نصرت اله محمدزاده، آرش حسین نژاد، و ژیلا مقبولی، “اثر بخشی شیر غنی شده با ویتامین D در بالا بردن میزان سرمی این ویتامین،” پایش، vol. 3، no. 1، pp. 27–38، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23534/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی