مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,228

دانلود:

286

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع و ساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی در تیپ های جنگلی راش، ممرز و بلوط - ممرز

صفحات

 صفحه شروع 425 | صفحه پایان 436

چکیده

 تنوع و ساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی شامل کرم خاکی, پادمان, هزارپایان, خرخاکی ها, صدپایان, پروتورها, شبه عقرب ها, عنکبوت ها, سیمفیل ها, دیپلورها, پوروپدها, پادرازان, سایر حشرات و لارو آنها در لایه های خاک تیپ های جنگلی  راش, ممرز و بلوط - ممرز نکا واقع در شمال ایران بررسی شد. تعیین زیوزن بی مهرگان به مدت یک سال با نمونه برداری از خاک به صورت استوانه ای با سطح مقطع 81 سانتی متر مربع تا عمق 30 سانتی متری خاک معدنی شامل لایه های موادآلی خرد نشده, موادآلی خرد شده و عمق های 0 تا 10, 10 تا 20 و 20 تا 30 سانتی  متر, به طور ماهانه انجام شد. حضور بی مهرگان در لایه های خاک تیپ های راش, ممرز و بلوط - ممرز مقایسه شد. تغییرپذیری زیوزن بی مهرگان درلایه های خاک تیپ های راش, ممرز و بلوط - ممرز با استفاده از شاخص های تنوع و یکنواختی سیمسون و شانون محاسبه شد. ساختار اجتماع بی مهرگان در لایه های خاک تیپ های راش, ممرز و بلوط - ممرز با استفاده از نمودار فراوانی مرتب شده ارایه شد. تیپ های جنگلی و لایه های خاک با استفاده از تجزیه مولفه های اصلی (PCA) گروه بندی شدند. حضور بی مهرگان در لایه های خاک, متفاوت و نمایانگر تغییرپذیری زیوزن آنها در ارتباط با تغییر عمق لایه های خاک بود. با افزایش عمق خاک, شاخص های تنوع و یکنواختی بی مهرگان خاکزی کاهش یافت. این شاخص ها در تیپ راش از تیپ های ممرز و بلوط-ممرز بیشتر بودند. ساختار اجتماع بی مهرگان در لایه های مختلف خاک, متفاوت ولی در تیپ های جنگلی, مشابه بودند. تجزیه مولفه های اصلی نشان داد که با توجه به شاخص های تنوع و یکنواختی بی مهرگان, تیپ های راش, ممرز و بلوط-ممرز در سه گروه کاملا مجزا قرار می گیرند. لایه های آلی (شامل مواد آلی خرد شده و خرد نشده) و معدنی (شامل لایه های 0 تا 10, 10 تا 20 و 20 تا 30 سانتی متر) به دو گروه جداگانه تقسیم شدند. به طور کلی تنوع و تغییرپذیری اجتماع بی مهرگان خاکزی در لایه های آلی خاک از لایه های معدنی بیشتر بود که باید در مدیریت و حفاظت تنوع زیستی جنگل مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحمانی، رامین، و زارع مایوان، حسن. (1382). بررسی تنوع و ساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی در تیپ های جنگلی راش, ممرز و بلوط - ممرز. منابع طبیعی ایران، 56(4)، 425-436. SID. https://sid.ir/paper/22992/fa

  Vancouver: کپی

  رحمانی رامین، زارع مایوان حسن. بررسی تنوع و ساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی در تیپ های جنگلی راش, ممرز و بلوط - ممرز. منابع طبیعی ایران[Internet]. 1382؛56(4):425-436. Available from: https://sid.ir/paper/22992/fa

  IEEE: کپی

  رامین رحمانی، و حسن زارع مایوان، “بررسی تنوع و ساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی در تیپ های جنگلی راش, ممرز و بلوط - ممرز،” منابع طبیعی ایران، vol. 56، no. 4، pp. 425–436، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/22992/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی