مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نقش مایه | سال:1387 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:107 | صفحه پایان:114

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

237

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگارگری از منظر سیاه قلم

نویسنده

حسینی مژگان

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 114

چکیده

 از اوایل سده بیستم, نقاشی ایرانی مورد توجه و پژوهش جدی قرار گرفته که در دهه های اخیر وسعت قابل ملاحظه ای یافته است....

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID