مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای زبانی
سال:1392 | دوره:4 | شماره:2 (14)
صفحه شروع:141 | صفحه پایان:158

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنش گفتاری «وعده» و «وعده در گفتمان سیاسی»

نویسنده

شفقی مریم

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 158

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی