مشخصات نشــریه

جستارهای زبانی

جستارهای زبانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

جستارهای زبانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-3081

شاپا الکترونیک

: 2383-0816

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عیسی متقی زاده

سردبیر

: دکتر حمیدرضا شعیری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 82884686 (021)

نمابر

: 82883623 (021)

پست الکترونیک

: modaresuniversity@gmail.com

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه 4، دفتر نشریات، اتاق شماره 6، دفتر نشریه، کدپستی: 1345736369

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

253,668

دانلود یکساله

138,535