video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

945

دانلود:

188

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر حذف مغز بر ویژگی های خمیرسازی و کاغذ حاصل از باگاس

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 186

چکیده

 سابقه و هدف: مطالعات گذشته نشان می دهد که مغز باگاس بین 30 تا 35 درصد وزنی آن را تشکیل می دهد که عمدتا از سلول های پارانشیمی نرم دیواره نازک و با شکل های نامنظم تشکیل شده که با مقدار زیادی از خاکستر معدنی و با قابلیت جذب بالا همراه می باشد و با وجود این که از لحاظ ساختار شیمیایی شبیه فیبر است, اما از لحاظ ویژگی های فیزیکی و مورفولوژیکی بسیار متفاوت با آن بوده و نمی تواند به خمیر مناسب تبدیل شود که این موضوع به دلیل ابعاد کوچک, طبیعت فیزیکی غیرفیبری و تجمع (پیوند) نزدیک با گرد و غبار است. به خاطر همین معایب و مشکلات ذاتی مرتبط, لازم است تا حد ممکن مغز به طور موثر حذف شود. در غیر این صورت برای تولید خمیر با عدد کاپای مشابه, مواد شیمیایی بیشتری مصرف می شود. همچنین وقتی که میزان مغززدایی افزایش می یابد (یعنی نسبت فیبر به مغز بالا می رود), درجه روانی اولیه خمیر و ویژگی های مقاومتی کاغذ حاصل از آن نیز افزایش می یابد. بهدلایل مختلف حضور مغز می تواند اثرات نامطلوبی بر روی ویژگی های خمیرسازی و کاغذ حاصله به جای بگذارد. در این ارتباط کارخانه کاغذسازی پارس با مصرف بالای مواد شیمیایی در بخش خمیرسازی مواجه است که یکی از دلایل آن می تواند مربوط به عدم کارایی مغززداها و درنتیجه حضور مغز در بخش خمیرسازی باشد که بخش زیادی از مواد شیمیایی را جذب نموده و لذا علی رغم مصرف بالاتر مواد شیمیایی, خمیرکاغذ تولیدشده از کیفیت لازم برخوردار نبوده و به علاوه با افزایش بار آلودگی در پساب خروجی, مشکلات زیست محیطی فراوانی را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین, این تحقیق به منظور بررسی اثر میزان مغززدائی بر شرایط خمیرسازی و ویژگی های خمیر و کاغذ سودای باگاس در کارخانه کاغذ پارس صورت پذیرفت.مواد و روش ها: باگاس با سطوح مختلف مغززدایی ( 30, 20, 10, 5 و صفر درصد مغز) با شرایط پخت ثابت: دما 170 درجه سلسیوس, زمان پخت 15 دقیقه, قلیایی مصرفی 15 درصد و  L:W= 10:1پخت گردید. تاثیر سطوح مختلف مغز بر قلیای فعال باقی مانده در لیکور سیاه, ویژگی های خمیر کاغذ شامل درجه روانی, درصد ریزه چوب, عدد کاپا و زمان زهکشی آب, و نیز برای کاغذهای دست ساز ساخته شده, مقاومت در برابر پاره شدن, مقاومت در برابر ترکیدن, مقاومت در برابر کشش, درجه روشنی, ماتی و دانسیته مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که با کاهش مغز در باگاس, قلیای فعال باقیمانده در لیکور سیاه افزایش یافته و ویژگی های خمیر کاغذ حاصل مانند عدد کاپا, بازده بعد از الک, میزان ریزه چوب, درجه روانی اولیه و زمان آبگیری بهبود می یابد. همچنین خواص مقاومتی کاغذ مانند مقاومت در برابر پارگی و مقاومت در برابر ترکیدن افزایش چشم گیری یافته است.نتیجه گیری: مقایسه نتایج به دست آمده در این تحقیق با شرایط خمیر و کاغذسازی کارخانه پارس نشان می دهد که کارائی واحد مغززدائی کارخانه بسیار پایین بوده به طوری که اثر آن به صورت حضور بیشتر مغز و متعاقب آن مصرف مواد بیشتر در واحد خمیرسازی خود را نشان داده و خمیر و کاغذ حاصله از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رسولی گرمارودی، اسماعیل، رشیداوی، جلیل، رمضانی، امید، و سرائیان، احمدرضا. (1394). اثر حذف مغز بر ویژگی های خمیرسازی و کاغذ حاصل از باگاس. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، 22(4)، 167-186. SID. https://sid.ir/paper/156922/fa

  Vancouver: کپی

  رسولی گرمارودی اسماعیل، رشیداوی جلیل، رمضانی امید، سرائیان احمدرضا. اثر حذف مغز بر ویژگی های خمیرسازی و کاغذ حاصل از باگاس. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل[Internet]. 1394؛22(4):167-186. Available from: https://sid.ir/paper/156922/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل رسولی گرمارودی، جلیل رشیداوی، امید رمضانی، و احمدرضا سرائیان، “اثر حذف مغز بر ویژگی های خمیرسازی و کاغذ حاصل از باگاس،” پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، vol. 22، no. 4، pp. 167–186، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/156922/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی